Cum se inregistreaza sediul permanent al unei firme straine

Gruparile de intreprinderi; IFRS3; Contabilitatea achizitiilor; Conturile consolidate; Metodele de consolidare; Fazele procesului de consolidare; Intocmirea conturilor consolidate; Monografii;

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 5198
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Cum se inregistreaza sediul permanent al unei firme straine

Post by dmldone » Mon Dec 01, 2008 8:32 pm

Potrivit punctului 68.1. din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1050/2004, inregistrarea fiscală a sediilor permanente se face conform prevederilor art.29 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.68 şi urmatoarele din Codul de procedura fiscală. (Art.68 a devenit în forma republicata art.72).

Astfel, inainte de a desfăşura activitatea printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice straine are obligaţia inregistrarii sediului permanent la organul fiscal competent, personal sau prîntr-un imputernicit, prin completarea şi depunerea formularului „Declaraţie de inregistrare fiscală/Declaraţie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entitati fără personalitate juridica” (010), prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, insotit de actele doveditoare ale informaţiilor inscrise în declaraţie.

În termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei, organul fiscal competent elibereaza certificatul de inregistrare fiscală, având inscris codul de inregistrare fiscală atribuit sediului permanent.


sursa - anaf.ro

Post Reply

Return to “Contabilitatea conturilor consolidate”