Model decizie pentru numar si serie facturi, si numire resp

Aspecte contabile manageriale. Monografii contabile. Planul de conturi.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4104
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Model decizie pentru numar si serie facturi, si numire resp

Post by dmldone » Wed Oct 22, 2008 11:39 am

S.C. ______________ S.R.L. – ____________
Str. _________________, nr. ___, Jud. _____________
CUI – _________________________
Nr. ___/ _______________________________se aproba,
Administratorul semneaza

DECIZIE
Subsemnatul _____________________________ in calitate de contabil la S.C. ___________________S.R.L. prin prezenta hotarasc:

Angajat ____________________________ in calitate de Economist la firma S.C. ______________________ S.R.L., aloca si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor, avizelor de insotire a marfii, precum si a chitantierelor.

IN CONFORMITATE CU:
- OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
SI CU
- art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal
SI CU
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

operatorul emite;
1. Facturi,
2. Avize de insotire a marfii,
3. Chitantiere,
4. Facturi proforme,

precum urmeaza :

1. Facturile vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatoarea : ______________.
2. Avizele de insotire a marfii vor avea o singura (una) serie _____ iar numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatoarea: ______________ .
3. Chitantierele vor avea o singura (una) serie _______ iar numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatoarea: __________ .
4. Facturile proforme vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatoarea : ________________.


Aceaste plaje de numere au fost definite netinand cont de numarul mediu de facturi emise in exercitiile anteriaore (fiind primele serii emise).SEMNATURA
_______________

Post Reply

Return to “Contabilitate Manageriala”