Borderou predare documente - model formular si explicatii

Aspecte contabile manageriale. Monografii contabile. Planul de conturi.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4104
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Borderou predare documente - model formular si explicatii

Post by dmldone » Sat Nov 08, 2008 4:11 pm

BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR (Cod 14-3-7) - modelul in format Excel este mai jos in formular:

1. Serveşte ca:
- document de predare la contabilitate, de către gestionar, a documentelor justificative privind mişcarea bunurilor;
- document de predare a documentelor justificative între compartimentele unităţii;
- document de control al sumelor înregistrate în contabilitatea sintetică,
FIŞĂ DE MAGAZIE (Cod 14-3-8)
2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic sau pe măsura predării documentelor, separat pentru intrări şi separat pentru ieşiri, de gestionar, care completează toate datele prevăzute de formular, cu excepţia celor referitoare la valoare, care se completează de compartimentul financiar-contabil.
Se întocmeşte pe baza documentelor justificative privind mişcarea bunurilor materiale şi se semnează de gestionar, pentru predarea documentelor şi de persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea documentelor.
În cazul în care se utilizează pentru predarea documentelor justificative între alte compartimente, se întocmeşte de compartimentul care predă documentele respective.
Întocmirea borderoului nu este obligatorie în cazul când se folosesc alte metode de predare-primire a documentelor (de exemplu, prin semnare în fişele de magazie).
3. Circulă:
- la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentele interesate, însoţit de documentele justificative respective (exemplarul 1);
- rămâne la magazie sau la ceilalţi emitenţi, pentru justificarea predării documentelor (exemplarul 2).
4. Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil sau la celelalte compartimente primitoare (exemplarul 1);
- la magazie sau la celelalte compartimente emitente (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului privind materiale intrate/ieşite;
- magazia;
- felul şi numărul documentului; anexe; valoarea;
- data întocmirii; semnături: predător, primitor.
Attachments
Borderou predare documente.rar
Borderou predare documente - click aici
(5.59 KiB) Downloaded 10730 times

Post Reply

Return to “Contabilitate Manageriala”