Page 1 of 1

Declaratie fiscala infiintare/desfintare reprezentanta

Posted: Thu May 07, 2009 1:59 pm
by dmldone
Declaraţia fiscală privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei reprezentanţe în cursul anului fiscal (cf. OMFP 460/2004) - Se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis, respectiv a desfiinţat o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.


MODEL FORMULAR - click aici