plan de conturi ong

Propuneri parteneriate, link-exchange, etc.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
MIHAELA28
Coffe-drinker
Posts: 3
Joined: Thu Jan 24, 2008 6:30 pm

plan de conturi ong

Post by MIHAELA28 » Wed Feb 18, 2009 9:30 pm

va rog sa ma ajutati cu un plan de conturi pentru ong-uri.va multumesc. e urgent va rog. :cry:

dmldone
Site Admin
Posts: 3925
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: plan de conturi ong

Post by dmldone » Thu Feb 19, 2009 1:19 pm

nu stiu daca este ultimul, dar il pun aici:


1 CONTURI DE CAPITALURI
___________________________________________________________________
10 APORTURI SI REZERVE
___________________________________________________________________
102 Aporturi
105 Rezerve din reevaluare
1050 Rezerve din reeval. terenurilor
1050.01 - pt. AFSP
1050.02 - pt. AE
1051 Rez. din reeval. amenaj. de terenuri
1051.01 - pt. AFSP
1051.02 - pt. AE
1052 Rez. din reeval. constructiilor
1052.01 - pt. AFSP
1052.02 - pt. AE
1053 Rez. din reeval. echip. tehnologice
(masini, utilaje si instal. de lucru)
1053.01 - pt. AFSP
1053.02 - pt. AE
1054 Rez. din reeval. ap. si instal. de mas., control si regl.
1054.01 - pt. AFSP
1054.02 - pt. AE
1055 Rez. din reeval. mijl. de transport
1055.01 - pt. AFSP
1055.02 - pt. AE
1056 Rez. din reeval. animalelor si plantatiilor
1056.01 - pt. AFSP
1056.02 - pt. AE
1057 Rez. din reeval. mobilierului, aparaturii birotice,echip. de prot.
a val.umane si materiale si altor active corporale
1057.01 - pt. AFSP
1057.02 - pt. AE
106 Rezerve
1061 Rez. legale
1063 Rez. statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve
___________________________________________________________________
11 APORTURI SI REZERVE
___________________________________________________________________
113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc
117 Rezultatul reportat
1171 - al AFSP
1171.01 - al AFSP
1171.02 - al ADS
1172 - al AE
___________________________________________________________________
12 REZULTATUL EXERCITIULUI
___________________________________________________________________
120 Rezultatul exercitiului
1201 - AFSP
1201.01 - AFSP
1201.02 - ADS
1202 - AE
129 Repartiz. rezult. exercitiului
1291 - AFSP
1291.01 - AFSP
1292 - AE
___________________________________________________________________
13 SUBVENTII PT. INVESTITII
___________________________________________________________________
131 Subventii pt. investitii
___________________________________________________________________
15 PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI
___________________________________________________________________
151 Proviz. pt. riscuri si chelt.
1511 - pt. litigii
1512 - pt. garantii acordate clientilor
1518 Alte proviz. pt. riscuri si chelt.
___________________________________________________________________
16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
___________________________________________________________________
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
1623 Credite ext. guvernamentale
1624 Credite ext. garantate de stat
1625 Credite ext. garantate de banci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare int. garantate de stat
166 Datorii ce privesc imobiliz. fin.catre societ.:
1661 - din cadrul grupului
1662 - care detin interese de participare
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate
168 Dob. aferente :
1681 - imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
1682 - creditelor bancare pe termen lung
1685 - datoriilor catre societ. din cadrul grupului
1686 - datoriilor catre societ. care detin interese de participare
1687 - altor imprum. si datorii asimilate
169 Prime priv. rambursarea obligatiunilor
___________________________________________________________________
2 CONTURI DE IMOBILIZARI
___________________________________________________________________
20 IMOBILIZARI NECORPORALE
___________________________________________________________________
201 Chelt. de constituire
2011 - priv. AFSP
2012 - priv. AE
203 Chelt. de dezvoltare
2031 - priv. AFSP
2032 - priv. AE
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi
si valori similare
2051 - priv. AFSP
2052 - priv. AE
207 Fond comercial
208 Alte imobiliz. necorporale
2081 - priv. AFSP
2082 - priv. AE
___________________________________________________________________
21 IMOBILIZARI CORPORALE
___________________________________________________________________
211 Terenuri si amenajari de terenuri
2111 Terenuri
2111.01 - pt. AFSP
2111.02 - pt. AE
2112 Amenajari de terenuri
2112.01 - pt. AFSP
2112.02 - pt. AE
212 Constructii
2121 Constructii
2121.01 - pt. AFSP
2121.02 - pt. AE
213 Instal. tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131 Echip. tehnol. (masini, utilaje si instal. de lucru)
2131.01 - pt. AFSP
2131.02 - pt. AE
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2132.01 - pt. AFSP
2132.02 - pt. AE
2133 Mijloace de transport
2133.01 - pt. AFSP
2133.02 - pt. AE
2134 Animale si plantatii
2134.01 - pt. AFSP
2134.02 - pt. AE
214 Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale
2141 -/-
2141.01 - pt. AFSP
2141.02 - pt. AE
___________________________________________________________________
23 IMOBILIZARI IN CURS
___________________________________________________________________
231 Imobiliz. corporale in curs
2311 - priv. AFSP
2312 - priv. AE
232 Avansuri acordate pt. imobiliz. corporale
233 Imobiliz. corporale in curs
2331 - priv. AFSP
2332 - priv. AE
234 Avansuri acordate pt. imobiliz. necorporale
___________________________________________________________________
26 IMOBILIZARI FINANCIARE
___________________________________________________________________
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
262 -/- la societati din afara grupului
263 Imobiliz. fin. sub forma de interese de participare
265 Alte titluri imobilizate
267 Creante imobilizate
2671 Sume datorate de filiale
2672 Dob. aferenta sumelor datorate de filiale
2673 Imprum. acordate pe termen lung
2674 Dob. aferenta imprum. acordate pe termen lung
2675 Creante legate de interesele de participare
2676 Dob. aferenta creantelor legate de interesele de participare
2678 Alte creante imobilizate
2679 Dob. aferente altor creante imobilizate
269 Varsam. de efectuat pt. imobiliz. fin.
___________________________________________________________________
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
___________________________________________________________________
280 Amortiz. priv. imobiliz. necorporale
2801 Amortiz. chelt.lor de constituire
2801.01 - pt. AFSP
2801.02 - pt. AE
2803 Amortiz. chelt. de dezvoltare
2803.01 - pt. AFSP
2803.02 - pt. AE
2805 Amortiz. concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale si altor drepturi si valori similare
2805.01 - pt. AFSP
2805.02 - pt. AE
2807 Amortiz. fondului comercial
2807.01 - pt. AFSP
2807.02 - pt. AE
2808 Amortiz. altor imobiliz. necorporale
2808.01 - pt. AFSP
2808.02 - pt. AE
281 Amortizari priv. imobiliz. corporale
2811 Amortiz. amenajarilor de terenuri
2811.01 - priv. AFSP
2811.02 - priv. AE
2812 Amortiz. constructiilor
2812.01 - priv. AFSP
2811.02 - priv. AE
2813 Amortiz. echip. tehnol.
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
2813.01 - pt. AFSP
2813.02 - pt. AE
2814 Amortiz. ap. si instal. de masurare, control si reglare
2814.01 - pt. AFSP
2814.02 - pt. AE
2815 Amortiz. mijl. de transport
2815.01 - pt. AFSP
2815.02 - pt. AE
2816 Amortiz. animalelor si plantatiilor
2816.01 - pt. AFSP
2816.02 - pt. AE
2817 Amortiz. mobilierului, ap. birotice, echip.de protectie a
val. umane si mat. si altor active corporale
2817.01 - pt. AFSP
2817.02 - pt. AE
___________________________________________________________________
29 PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
___________________________________________________________________
290 - necorporale
291 - corporale
293 - in curs
296 - financiare
___________________________________________________________________
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
___________________________________________________________________
30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
___________________________________________________________________
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pt. ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminte si materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferente de pret la materii prime si materiale
___________________________________________________________________
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
___________________________________________________________________
331 Produse in curs de executie
332 Lucrari si servicii in curs de executie
___________________________________________________________________
34 PRODUSE
___________________________________________________________________
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferente de pret la produse
___________________________________________________________________
35 STOCURI AFLATE LA TERTI
___________________________________________________________________
351 -materii si materiale
354 -produse
356 -animale
357 -marfuri
358 -ambalaje
___________________________________________________________________
36 ANIMALE
___________________________________________________________________
361 Animale si pasari
368 Diferente de pret la animale si pasari
___________________________________________________________________
37 MARFURI
___________________________________________________________________
371 Marfuri
378 Diferente de pret la marfuri
___________________________________________________________________
38 AMBALAJE
___________________________________________________________________
381 Ambalaje
388 Diferente de pret la ambalaje
___________________________________________________________________
39 PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA STOCURILOR SI PROD. IN CURS
DE EXECUTIE
___________________________________________________________________
391 - materiilor prime
392 - materialelor
3921 - materialelor consumabile
3922 - materialelor de natura ob. de inventar
393 - productiei in curs de executie
394 - produselor
395 - stocurilor aflate la terti
396 - animalelor
397 - marfurilor
398 - ambalajelor
___________________________________________________________________
4 CONTURI DE TERTI
___________________________________________________________________
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
___________________________________________________________________
401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari
405 Efecte de platit pt. imobilizari
408 Furnizori - facturi nesosite
409 Furnizori - debitori
4091 - pt. cumparari de bunuri de natura stocurilor
4092 - pt. prestari de serv.si executari de lucrari
___________________________________________________________________
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
___________________________________________________________________
411 Clienti
4111 Clienti
4118 Clienti incerti sau in litigiu
413 Efecte de primit de la clienti
418 Clienti - facturi de intocmit
419 Clienti - creditori
___________________________________________________________________
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
___________________________________________________________________
421 Personal - salarii datorate
423 Personal - ajutoare materiale datorate
424 Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Retineri din salarii datorate tertilor
428 Alte datorii si creante in leg. cu personalul
4281 -alte datorii
4282 -alte creante
___________________________________________________________________
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
___________________________________________________________________
431 Asigurari sociale
4311 -contrib. unitatii la asig. soc.
4312 -contrib. personalului la asig. soc.
4313 -contrib. angajatorului la asig. soc. de sanatate
4314 -contrib. angajatilor la asig. soc. de sanatate
437 Ajutor de somaj
4371 -contrib. unitatii
4372 -contrib. personalului
438 Alte datorii si creante sociale
4381 -alte datorii
4382 -alte creante
___________________________________________________________________
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
___________________________________________________________________
441 Impozitul pe profit
442 Taxa pe valoarea adaugata
4423 TVA de plata
4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibila
4427 TVA colectata
4428 TVA neexigibila
444 Impozitul pe ven. de natura salariilor
445 Subventii
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481 -alte datorii
4482 -alte creante
___________________________________________________________________
45 GRUP SI ASOCIATI
___________________________________________________________________
451 Decontari in cadrul grupului
4511 Decont. in cadrul grupului
4518 Dob. aferente decontarilor in cadrul grupului
452 Decont. priv. interesele de participare
4521 -/-
4528 Dob. aferente decontarilor priv. interesele de participare
458 Decont. din op. in participatie
4581 - pasiv
4582 - activ
___________________________________________________________________
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
___________________________________________________________________
461 Debitori diversi
471 Creditori diversi
___________________________________________________________________
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
___________________________________________________________________
471 Chelt. inreg. in avans
472 Ven. inreg. in avans
473 Decontari din operatii in curs de clarificare
___________________________________________________________________
48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII
___________________________________________________________________
481 Decont. intre unitate si subunitati
482 Decont. intre subunitati
489 Decont. intre AFSP si AE
___________________________________________________________________
49 PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR
___________________________________________________________________
491 - clienti
495 - decontari in cadrul grupului sau unitatii
496 - debitori diversi
___________________________________________________________________
5 CONTURI DE TREZORERIE
___________________________________________________________________
50 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
___________________________________________________________________
501 Invest. fin. pe termen scurt la societati din cadrul grupului
503 Actiuni
505 Obligatiuni emise si rascumparate
506 Obligatiuni
508 Alte invest. fin. pe termen scurt si creante asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dob. la obligatiuni si titluri de plasament
509 Varsaminte de efectuat pt. invest. fin. pe termen scurt
___________________________________________________________________
51 CONTURI LA BANCI
___________________________________________________________________
511 Valori de incasat
5112 Cecuri de incasat
5113 Efecte de incasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la banci
5121 - in lei
5124 - in valuta
5124.01 - priv. AFSP
5124.02 - priv. AE
5125 Sume in curs de decontare
5126 Carnete de cecuri cu limita de suma
513 Disponibil cu destinatie speciala
5131 - din aplicarea timbrului:
5131.01 - literar
5131.02 - cinematografic
5131.03 - teatral
5131.04 - muzical
5131.05 - folcloric
5131.06 - artelor plastice
5131.07 - arhitecturii
5131.08 - de divertisment
5139 - din alte ven. cu destinatie speciala
5139.01 - incasate in lei
5139.04 - incasate in valuta
518 Dobanzi
5186 Dob. de platit
5187 Dob. de incasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 -/-
5192 -/- nerambursate la scadenta
5193 Credite ext. guvernamentale
5194 Credite ext. garantate de stat
5195 Credite ext. garantate de banci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite int. garantate de stat
5198 Dob. aferente creditelor bancare pe termen scurt
___________________________________________________________________
53 CASA
___________________________________________________________________
531 Casa
5311 Casa in lei
5314 Casa in valuta
5314.01 - priv. AFSP
5314.02 - priv. AE
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale si postale
5322 Bilete de tratament si odihna
5323 Tichete si bilete de calatorie
5328 Alte valori
___________________________________________________________________
54 ACREDITIVE
___________________________________________________________________
541 Acreditive
5411 Acreditive in lei
5412 Acreditive in valuta
5412.01 - priv. AFSP
5412.01 - priv. AFSP
542 Avansuri de trezorerie
___________________________________________________________________
58 VIRAMENTE INTERNE
___________________________________________________________________
581 Viramente interne
___________________________________________________________________
59 PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
___________________________________________________________________
591 - invest. fin. la societati din cadrul grupului
593 - actiunilor
595 - obligatiunilor emise si rascumparate
596 - obligatiunilor
598 - altor invest. fin. si creante asimilate
___________________________________________________________________
6 CONTURI DE CHELTUIELI
___________________________________________________________________
60 CHELTUIELI PRIV. STOCURILE
___________________________________________________________________
601 Chelt. cu materiile prime
602 Chelt. cu materialele consumabile:
6021 -materialele auxiliare
6022 -combustibilul
6023 -materialele pt. ambalat
6024 -piesele de schimb
6025 -semintele si materialele de plantat
6026 -furajele
6028 -alte materiale consumabile
603 Chelt. priv. materialele de natura ob.de inventar
604 Chelt. priv. materialele nestocate
605 Chelt. priv. energia si apa
606 Chelt. priv. animalele si pasarile
607 Chelt. priv. marfurile
608 Chelt. priv. ambalajele
___________________________________________________________________
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
___________________________________________________________________
611 Chelt. cu intret. si reparatiile
612 Chelt. cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613 Chelt. cu primele de asigurare
614 Chelt. cu studiile si cercetarile
___________________________________________________________________
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
___________________________________________________________________
621 Chelt. cu colaboratorii
622 Chelt. priv. comis. si onorariile
623 Chelt. de protocol, reclama si publicit.
624 Chelt. cu transportul de bunuri si personal
625 Chelt. cu deplasari,detasari si transferari
626 Chelt. postale si taxe de telecomunicatii
627 Chelt. cu serv. bancare si asimilate
628 Alte chelt. cu serv.exec.de terti
___________________________________________________________________
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
___________________________________________________________________
635 Chelt.cu alte imp., taxe si varsam.asimil.
___________________________________________________________________
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
___________________________________________________________________
641 Chelt. cu salariile personalului
645 Chelt. priv. asigurarile si protectia sociala
6451 Contrib. unitatii la asig. sociale
6452 Contrib. unitatii pt. aj. de somaj
6453 Contrib. angajatorului la asig. soc. de sanatate
6458 Alte chelt.priv.asig.si prot.soc.
___________________________________________________________________
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
___________________________________________________________________
654 Pierderi din creante si debitori diversi
655 Cotiz. si contrib. datorate de pers. jurid. fara scop patrimonial
6551 - la organisme din tara
6552 - la organisme internationale
656 Chelt. priv. cote-parti datorate potrivit statului
657 Ajut.si imprum.neramb.transferate altor pers.jurid.fara scop patrim.
6571 - din tara
6572 - din strainatate
658 Alte chelt. de exploatare
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
6582 Donatii si subventii acordate
6583 Chelt. priv. activele cedate si alte op. de capital
6588 Alte chelt. de exploatare
___________________________________________________________________
66 CHELTUIELI FINANCIARE
___________________________________________________________________
663 Pierderi din creante legate de participatii
664 Chelt. priv. invest. fin. cedate
6641 Chelt. priv. imobiliz. fin. cedate
6642 Pierderi priv. invest. fin. pe termen scurt cedate
665 Chelt. din dif. de curs valutar
666 Chelt. priv. dob.
667 Chelt. priv. sconturile acordate
668 Alte chelt. fin.
___________________________________________________________________
67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
___________________________________________________________________
671 Chelt. priv. calamitatile si alte evenim. extraord.
___________________________________________________________________
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE
___________________________________________________________________
681 Chelt. de exploatare priv. amortiz. si proviz.:
6811 -amortiz. imobilizarilor
6812 -proviz. pt. riscuri si chelt.
6813 -proviz. pt. deprec.imobilizarilor
6814 -proviz. pt. deprec.activelor circulante
686 Chelt. financiare priv. amortiz. si proviz.:
6863 -proviz. pt. deprec.imobiliz. fin.
6864 -proviz. pt. deprec.activelor circ.
6868 -amortiz. primelor de rambursare a obligatiunilor
___________________________________________________________________
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
___________________________________________________________________
691 Chelt. cu impozitul pe profit
___________________________________________________________________
7 CONTURI DE VENITURI
___________________________________________________________________
70 CIFRA DE AFACERI
___________________________________________________________________
701 Ven. din vanz. prod. finite
702 Ven. din vanz. semifabr.
703 Ven. din vanz. prod. reziduale
704 Ven. din lucrari executate si servicii prestate
705 Ven. din studii si cercetari
706 Ven. din redevente, locatii de gestiune si chirii
707 Ven. din vanz. marfurilor
708 Ven. din activit. diverse
___________________________________________________________________
71 VARIATIA STOCURILOR
___________________________________________________________________
711 VARIATIA STOCURILOR
___________________________________________________________________
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
___________________________________________________________________
721 - necorporale
722 - corporale
___________________________________________________________________
73 VENITURI DIN AFSP
___________________________________________________________________
731 Ven. din cotiz. membrilor si contrib. banesti sau in natura ale
membrilor si simpatizantilor
7311 - cotiz. membrilor
7312 - contrib. banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor
732 Ven. din taxele de inreg.stab.potrivit legisl.in vigoare
733 Ven. din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare
7331 - din donatii
7332 - din sume sau bunuri primite prin sponsorizare
734 Ven. din dob.si divid.obt.din plasarea disponibilitatilor din AFSP
7341 - dobanzi
7342 - dividende
735 Ven. pt. care se dat. imp.pe spectacole
736 Resurse obt. de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
737 Ven. din actiuni intamplatoare realizate de organizatii
sindicale/ patronale, utilizate in scop soc.sau profesional,
potrivit statutului de org.si funct.
738 Ven. exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale
aflate in propriet. pers.jurid. fara scop patrimonial altele
decat cele care sunt sau au fost folosite in activit.ec.
739 Alte ven. din AFSP, din:
7391 -cote-parti primite potrivit statutului
7392 -ajut.si imprum. neramburs. din strainatate
7393 -despagubiri de asigurare - pagube
7394 -diferente de curs valutar rezultate din AFSP
7399 -alte ven. din AFSP
___________________________________________________________________
74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
___________________________________________________________________
741 Ven. din subventii de exploatare aferente:
7411 - cifrei de afaceri
7417 - altor ven.
___________________________________________________________________
75 ALTE VEN. DIN DE EXPLOATARE
___________________________________________________________________
754 Ven. din creante reactivate si debitori diversi
758 Alte ven. din exploat., din:
7581 -despagubiri, amenzi si penalit.
7582 -donatii si subv. primite
7583 -vanz. activelor si alte op.de capital
7584 -subv. pt.invest.
7588 -alte ven. din expl.
___________________________________________________________________
76 VEN. FINANCIARE
___________________________________________________________________
761 Ven. din imobiliz.fin.,din titl.de participare
7611 -detinute la filialele din cadrul grupului
7612 -detinute la societ.din afara grupului
7613 -detinute in intrep.asociate din cadrul grupului
7614 -detinute in intrep.asociate din afara grupului
7615 -strategice in cadrul grupului
7616 -strategice in afara grupului
762 Ven. din invest.fin. pe termen scurt
763 Ven. din creante imobiliz.
764 Ven. din invest.fin. cedate
7641 -imobiliz.fin. cedate
7642 -invest.fin.pe term.scurt cedate
765 Ven. din din dif.de curs valutar
766 Ven. din dob.
767 Ven. din sconturi obt.
768 Alte ven.fin.
___________________________________________________________________
77 VEN. EXTRAORDINARE
___________________________________________________________________
771 Ven. din subv.pt.evenim.extraord.si altele similare
___________________________________________________________________
78 VEN. DIN PROVIZIOANE
___________________________________________________________________
781 Ven.din proviz. priv.activit.de exploat.
7812 - pt.riscuri si chelt.
7813 - pt.deprec.imobiliz.
7814 - pt.deprec.activelor circ.
786 Ven. financiare din proviz.pt.deprec.:
7863 - imobiliz.fin.
7864 - activelor circ.
___________________________________________________________________
79 VEN. CU DESTIN.SPECIALA
___________________________________________________________________
791 Ven.cu destin.spec.
7911 Ven.cu destin.spec.din aplic.timbrului:
7911.01 -literar
7911.02 -cinematografic
7911.03 -teatral
7911.04 -muzical
7911.05 -folcloric
7911.06 -artelor plastice
7911.07 -arhitecturii
7911.08 -de divertisment
7912 Alte ven.cu destin.spec.
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

ginutza
Coffe-drinker
Posts: 3
Joined: Mon Jan 12, 2009 8:15 pm
Location: slatina
Contact:

Re: plan de conturi ong

Post by ginutza » Wed Mar 25, 2009 5:09 pm

in programul de intocmire a situatiilor financiare la 12.2008 nu mai apare contul 102 aporturi ci apare 101 capitaluri. este corect daca fac la 01.01.2008 nota contabila 102=101 cu valoarea aporturilor ONG-ului?

dmldone
Site Admin
Posts: 3925
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: plan de conturi ong

Post by dmldone » Sat Oct 31, 2009 8:49 am

Planul de conturi ONG in vigoare.
Attachments
PlanConturi -ONG.rar
Plan ONG - click aici
(9.24 KiB) Downloaded 12802 times
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Sustinere forum”