Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Bibliografie. Teste grila. Rezolvari. Materiale utile. Linkuri. Opinii si dezbateri.

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:32 am

thanks to contacafe_club members


1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:
a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
Răspuns:
Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:
Impozite directe
a) impozitul pe profit;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Impozite indirecte
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
Venituri nefiscale
h) taxe consulare;
i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.


2 Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 şi 2007:
Indicator 2006 2007
1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3
a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9
b)Contributii de asigurari 271.0 352.0
c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4
2.Venituri de capital 56.1 74.3
3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9
Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 1043/2006 şi Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007

Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):
Indicator 2006 2007
PIB 344.535,5 404.708,8

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%
3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.
Raspuns-art.3 Cod fiscal.
1.Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.
-2.Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale
-3.Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora
-4.Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste
prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

4. Clasificaţi impozitele după fond şi formă. Dezvoltaţi pe scurt categoriile identificate.
După trăsăturile de fond şi formă impozitele se clasifică în impozite directe şi impozite indirecte.
Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influenţat, în cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor şi/sau averii, precum şi de cotele de impozitare. În categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.) şi impozitele personale (pe venit şi pe avere).
Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).

5. De câte feluri sunt impozitele directe?
Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale şi impozite personale.

6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?
Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc. Ele nu ţin cont de situaţia personală a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.

7. Ce semnifică impozitele personale?
Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii având legătură cu situaţia (venitul sau averea) persoanei impozabile.

8. Clasificaţi impozitele după obiectul impunerii
După obiectul impunerii impozitele se împart în: impozite pe venit, impozite pe avere şi impozite pe cheltuieli.

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
Caracterul obligatoriu - sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi:
- pentru muncitori si functionary:salariul;
- pentru agentii economici: profitul;
- pentru propietarii funciari: renta;
- pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni, obligatiuni); venitul produs de acesta (dividende, dobanzi);
- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma activitatii desfasurate.
De asemenea, suporta, in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pe cladiri, proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri, proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.
Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de bunuri se datoreaza taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. Ce este specifc in cazul lor este faptul ca, spre deosebire de impozitele mai sus amintite, sarcina achitarii impozituluirevine unei alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit, deci in cheltuiala, urmand sa-l vireze statului persoana de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea, in cazul acestor bunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul, ci doar platitorul impozitului, care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului.
Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal este considerata infractiune.


10. onescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el solicita rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare intemeiata ?argumentati.
Raspuns:
-nu este intemeiata solicitarea;
-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului.

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea
Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.

Raspuns:
-subiect- Andreescu A.
-obiect-venitul din salarii
12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.
Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:-certitudinea impunerii


13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.
Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.
Exemple:
-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple

Transa de venit cota cota progr.comp. impozit

Pana la 1500 10% 150 lei
1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei
2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei
peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ……

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul otelor progresive compuse.

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit cota

Pana la 200.000 lei 3%
Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns:-cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns – cota procentuala fixa .


17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de
3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.
Raspuns-

Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um
Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um
Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um
Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinaţi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind că agentul economic a constituit şi plătit la sfârşitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumă de 4.000 lei determinaţi cât este cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi
Pentru bar de noapte:
Venituri = 40.000 lei
Cheltuieli = 28.000 lei
Pentru celelalte activităţi
Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei
Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de noapte(art.18CF)
Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:
- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau
- 5% xTotal venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit în ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.
Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 – 28.000) = 1.920 lei
Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activităţi
Pentru celelalte activităţi impozitul pe profit se determină prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activităţi = 16% * (10.000 – 7.000) = 480 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I
Impozit datorat = Impozitbar + Impozitalteact. = 2.000 + 480 = 2.480 lei
Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II
Impozit pe profit plătit în trimestrul I = 4.000 lei
Impozit pe profit datorat cumulat de la începutul anului pentru semestrul I = 2.480 lei.

Societatea are de recuperat impozit pe profit în sumă de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei

20. O organizaţie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:
- venituri din cotizaţiile membrilor = 5000 lei
- venituri din donaţii şi sponsorizări = 15.000 lei
- venituri din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei
- venituri din activităţi comerciale = 10.000 lei
Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:
- cheltuieli aferente activităţii non-profit = 48.000 lei;
- cheltuieli aferente activităţii comerciale = 7000 lei
Determinaţi impozitul pe profit datorat de această organizaţie non-profit pentru activităţile desfăşurate în cursul anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65 lei/euro.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

a.Pentru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană organizaţia non-profit este scutită de plata impozitului pe profit.
b.Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activităţi economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.
Deci, limita veniturilor scutite ,din activităţi economice, este minimul dintre 15.000 euro şi 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:
15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei
10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei
- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 5.000 lei, pentru restul de 5000 lei datorându-se impozit pe profit.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor impozabile.
Profitul activităţilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 = 3000 lei.
Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:
- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificaţi aceste cheltuieli în categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;
c) cheltuieli nedeductibile
din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Rãspuns:
Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifică astfel:
a) Cheltuieli deductibile:
- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
b) Cheltuieli cu deductibilitate limitată:

- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
c) Cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comercială realizează următoarele venituri şi cheltuieli aferente trimestrului I 2008:
- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;
- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;
- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;
- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile de la terţi: 10.000 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
- cheltuieli salariale: 2.000 lei
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române: 3.000 lei
- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legală
Determinaţi impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Venituri impozabile = Venituri din vânzarea mărfurilor + venituri din prestări servicii =
= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Pentru determinarea sumei cheltuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de cheltuială în parte:
- cheltuielile cu mărfurile vândute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei
- cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei
- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat
Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele
decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)
= 2% x (70.000 – 30.000 – 10.000 – 2.000 – 3.000 – 800) = 24.200 lei x 2%= 484 lei
şi chelt neded = 516 lei.
- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei
- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei
- cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile în limita prevederilor legale
Chelt. Ded. = 600 mil. lei şi Chelt. Neded. = 200 mil. lei.
Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 lei
Pas 3. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit
Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei şi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul anului şi 150.000 lei la sfârşitul anului. Valoarea împrumuturilor pe
termen lung este de 400.000 lei la începutul anului şi 300.000 lei. Determinaţi valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile
Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt integral deductibile.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele şase luni ale anului 2008 venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintă 38.000 lei şi cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinaţi care este suma impozitului pe
profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, ştiind că impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor şase luni ale anului.
Venituri impozabile = 40.000 lei
Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 = 29.400 lei sau ( 30250-850)
Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II
Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei
Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.
3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei
20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei
din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 114 lei
Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei
Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plată
Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit = 1.582 – 600 = 982 lei
sau
Calculul cheltuielilor de sponsorizare care se vor scadea din impozitul pe profit:
1696(total impozit)-600(impozit deja achitat)=1096lei
38000*3la mie=114lei
1096*20%=219,2
Deci total impozit datorat pentru trimetrul II:
1096-114=982lei
25. La sfârşitul anului 2007 o societate comercială pe acţiuni înregistrează un profit net în valoare de 200.000 lei.Acţionarii societăţii sunt: o persoană fizică română ce deţine 30% din capitalul social şi o persoană juridică română ce deţine din anul 2001 70% din capitalul social. În condiţiile în care societatea practică o rată de distribuire a dividendelor de 50% determinaţi:
a) valoarea totală şi pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.
Rãspuns:
a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor
- persoana fizică = 100.000 x 30% = 30.000 lei;
- persoana juridică 100.000 x 70% = 70.000 lei;
b) Impozitul pe dividende
- persoana fizică = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);
- persoana juridică = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod Fiscal);
c) Dividendul net
- persoana fizică = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;
- persoana juridică = 70.000 – 0 = 70.000 lei;
d) Impozitul pe dividende va fi plătit în anul 2008, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul ori de câte ori acţionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-finanicari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaţia în vigoare, în condiţiile în care AGA a hotărât constituirea integrală a rezervei legale.
Rãspuns: 200 lei
Metodologia de calcul:
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate

Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

Rãspuns: 1568 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil (10.000 - 200)...........................................................9.800 lei
Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)...................................................1.568 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 (1) a şi art. 19 (1)


28. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................6.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.
Rãspuns: 640 lei
Metodologia de calcul:
Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..................................................4.000 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(4.000 x 16% = 640 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................640 lei
(640 lei > 500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18


29. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................7.500 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Rãspuns: 500 lei
Metodologia de calcul:
Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..................................................2.500 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(2.500 x 16% = 400 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................500 lei
(500 lei < 400 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18


30. La data de 31 martie a exerciţiului N o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale.......................................................................................14.000 lei
din care
- dividende primite de la o persoană
juridică română ......................................................................................2.000 lei
Cheltuieli totale.......................................................................................10.000 lei
Din care
- majorări şi penalităţi de întârziere
pentru neplata la termen a TVA .....................................................100 lei
Să se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Rãspuns: 336 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)...................................................4.000 lei
Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).....................................2.100 lei
Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) .........................................................336 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comercială s-au înregistrat următorii indicatgori economico-financiari:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit ..............................................................340 lei
Să se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ştiind că societatea este plătitoare de impozit pe profit şi neplătitoare de TVA.
Rãspuns: 70,8 lei
Metodologia de calcul:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).


32. La data de 30 iunie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi de TVA 19% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol (băuturi alcoolice şi produse din tutun,suma exclusiv tva)……………………………………………………………................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..................................................340 lei
Să se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind ca totalul cheltuielilor include şi TVA-ul nedeductibil aferent produselor de protocol.

Rãspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,
221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:
I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) ...........................129,2 lei
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor de protocol ..................................38 lei
(200 lei x 19% = 38 lei)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I......................................................340 lei
Cheltuieli nedeductibile Total......................................................................507,2 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .......................................................3.000 lei
Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) ......................................................3.507,2 lei
Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)..............................561 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ..................................................................221 lei
(561 lei – 340 lei = 221 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a )şi art. 145 (5) b).
33. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% prezintă următoarea situaţie financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se determine limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă la 30 iunie.

Rãspuns: 2.440 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei
(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

34. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi TVA 19% prezintă următoarea situaţie financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind că totalul cheltuielilor include şi cheltuielile cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Rãspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie
9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:
I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei
(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
Cheltuieli de protocol nedeductibile (12.000 lei – 2.440 lei) ...........................9.560 lei
Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.....1816,4 lei
(9560 lei x 19% = 1816,4 lei)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I...........................................................10.000 lei
Cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA .........................................................................2.000 lei
Cheltuieli nedeductibile Total............................................................................23.376,4 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..................................................123.376,4 lei
Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x 16%)..............................................19.740,22 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ............................................................................9.740 lei
32
(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a) şi (4) a) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI TVA,
pct. 6 (11) şi (12).
35. O societate commercială a obţinut cumulat, de la începutul anului până la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plătit un profit impozabil astfel:
Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei
Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei
Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei
Să se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat până la data de 25 ianuarie, aferent trim IV,
urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la data de 15 aprilie a anului următor şi care va fi diferenţa de plată pentru acel an.

Rãspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV
20.000 lei diferenta de platã pentru anul 2007
Metodologia de calcul:
I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV
Impozit pe profit pentru Trim. IV .............................................................12.000 lei
(sumă egală cu impozitul pe Trim. III)
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil......................... .............................................................750.000 lei
Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)........................................... 120.000 lei
III. Determinarea diferenţei de plată pentru anul 2007
Impozit pe profit plătit până la data de 25 ianuarie ..................................100.000 lei
(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)
Diferenţa de plată pentru anul 2007 ...........................................................20.000 lei
(120.000 lei – 100.000 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 (10) şi art. 35 (1).

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
1 ianuarie 2007 31 martie 2007
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 90.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la o bancă
românească autorizată de BNR 0 40.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 150.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adicã sunt în sumã de 40.000 lei.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (4).


37. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 150.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar
al societăţii comerciale 0 60.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 170.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008. Rata dobânzii la care sa contractat împrumutul de la acţionar este inferioară ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în sumã de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile ..................................................... 60.000 lei
(se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR)

II. Determinarea gradului de îndatorare a capitalului
GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18
100.000 +120.000


III. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................60.000 lei
(grad îndatorare < 3)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (5) şi art. 23 (1)

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar 0 70.000
Venituri din dobânzi 0 30.000
Celelate venituri impozabile 0 220.000
Să se determine nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2008, în cazul în care gradul de îndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 şi în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei. Dacă pentru împrumutul contractat s-ar fi plătit dobânzi calculate cu rata de referinţă aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.

Rãspuns: Grad de îndatorare Cheltuieli deductibile cu dobânzile
la 31 martie 2008

<3 50.000 lei
>3 0lei


Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuieli cu dobânzile posibil deductibile ....................................................... 50.000 lei
(numai cele care se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).

II. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I în funcţie de gradul de îndatorare a capitalului
Caz I. Grad de îndatorare < 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................50.000 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral deductibile în trim I)
Caz II. Grad de îndatorare > 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................0 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile în trim I si se vor reporta până când gradulde îndatorare va fi mai mic decât 3).
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (1), (2) şi (5)

39. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea contabilă de intrare este de 56.000 lei, durata normală de utilizare 5 ani.
În condiţiile aplicării pentru calculul amortizării fiscale a metodei de amortizare accelerată, care este mărimea amortizării fiscale în anul 2009? La calculul amortizării accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.
.
Rãspuns: 7000 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea accelerată în primul an de funcţionare (2008)...............................28.000 lei
(56.000 lei x 50%)
Amortizarea în al doilea an de funcţionare (2009)...............................................7.000 lei
(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achiziţionează o clădire pentru extinderea activităţii. Valoarea contabilă
de intrare este de 2.000.000 lei, durata normală de utilizare 40 ani.
Să se calculeze amortizarea fiscală pentru anul 2007.
Rãspuns: 37.500 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea fiscală anuală pe baza metodei liniare............................................50.000 lei
(2.000.000 lei : 40 ani)
Amortizarea fiscală în anul 2007..........................................................................37.500 lei
(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:33 am

41. Un contribuabil achiziţionează, în data de 03 Octombrie 2007 un brevet de invenţie pe care îl utilizeaza începând cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de invenţie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei. Durata normală de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplică regimul de amortizare liniară.
Să se determine amortizarea fiscală aferentă lunii noiembrie 2007.

Rãspuns: 3.402,77 lei
Metodologia de calcul:
Valoarea contabilă de intrare (145.775 lei – 23.275 lei) ...............................122.500 lei
Amrtizarea fiscală lunară ..................................................................................3.402,77 lei
(122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).

42. Se înregistrează o lipsă de materiale auxiliare din gestiune în valoare de 1.000 lei. AGA hotărăşte descărcarea gestiunii fără a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate.
Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA şi al impozitului pe profit pentru această situaţie?

Rãspuns:
Tratatment din punct de vedere al TVA
Constatarea existenţei de bunuri lipsă în gestiune se consideră livrare către sine, pentru care societatea trebuie să colecteze TVA , se va colecta TVA în sumă de 100.000 x 19% = 19.000 lei. Acest TVA colectat este cheltuială a societăţii.
Tratatment din punct de vedere al impozitului pe profit
Cheltuiala cu stocul constatat lipsă în gestiune, precum şi cu TVA aferent este deductibilă fiscal numai dacă stocul a fost asigurat, în limita asigurării. Cum stocul nu a fost asigurat, atât cheltuiala cu stocul, cât şi TVA colectată aferentă stocului vor fi cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (4) lit. c, art. 128 (4), art. 155 (2) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Titlul VI TVA, pct. 70 (1) şi (2).

43. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit, a încheiat in cursul trim.1un contract de leasing operaţional în calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj şi a înregistrat următoarele cheltuieli pe cumulat:
Cheltuieli privind mărfurile ………………………………………….. 100.000 lei
Cheltuieli cu salariile …………………………………………………...20.000 lei
Cheltuieli cu amortizarea bunului luat în leasing ………………………..1.000 lei
Cheltuieli cu serviciile bancare ……………………………………………500 lei
Una din aceste cheltuieli nu a fost înregistrată corespunzător operaţiunii economice realizate de societate.
Să se indice grupa de cheltuieli incorect înregistrată şi cine trebuia să le înregistreze, precum şi regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

Rãspuns:
Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect înregistrate la utilizator deoarece societatea a încheiat un contract de leasing operaţional. Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se înregistrează de către locator şi sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 25

44. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 300.000 lei
Capital social subscris şi vărsat .......................................................................30.000 lei
Din care: Asociat „A”/Persoană juridică română ............................................25.000 lei
Asociat „B”/Persoană fizică română .............................................. ...5.000 lei
Asociatul „A” deţine părţile sociale începând cu anul 2000.
Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a impozitului pe dividende reţinut de societatea comercială.

Rãspuns: Dividende de încasat Impozit pe dividende
Asociat „A” 249.990 lei 0 lei
Asociat „B” 42.008 lei 8.002 lei
TOTAL 291.998 lei 8.002 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital
Asociat „A” 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%
Asociat „B” 5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%
30.000 lei = 100%
II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende
Asociat „A” 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei
Asociat „B” 300.000 lei x 16,67% = 50.010 lei
300.000 lei x 100% = 300.000 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
Asociat „A” 249.990 lei x 0% = 0 lei
Pentru A nu se retine imp dividende pt ca detine mai mult de 15% pe o perioada mai mare de doi ani.
Asociat „B” 50.010 lei x 16% = 8.001,6 lei = 8.002 lei
8.002 lei
IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi
Asociat „A” 249.990 lei -0 = 249.990 lei
Asociat „B” 50.010 lei – 8002 = 42.008 lei
291.998 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 (1), (2), (4) şi art. 67 (1).

45. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 200.000 lei
Capital social subscris şi vărsat .......................................................................40.000 lei
Din care: Asociat „A”/Persoană fizică română ...............................................25.000 lei
Asociat „B”/Persoană fizică română ............................................. 15.000 lei
Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a impozitului pe dividende reţinut de societatea comercială.

Rãspuns: Dividende de încasat Impozit pe dividende
Asociat „A” 105.000 lei 20.000 lei
Asociat „B” 63.000 lei 12.000 lei
TOTAL: 168.000 lei 32.000 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital
Asociat „A” 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%
Asociat „B” 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%
40.000 lei = 100%
II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende
Asociat „A” 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei
Asociat „B” 200.000 lei x 37,50% = 75.000 lei
200.000 lei x 100% = 200.000 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
Asociat „A” 125.000 lei x 16% = 20.000 lei
Asociat „B” 75.000 lei x 16% = 12.000 lei
32.000 lei
IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi
Asociat „A” 125.000 lei -20.000 = 105.000 lei
Asociat „B” 75.000 lei – 12.000 = 63.000 lei
169.000 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 67 (1).46. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice române. Descrieţi categoriile de de persoane juridice române ce datorează impozit pe profit, precum şi sfera de cuprindere a impozitului datorat deaceste persoane.

Raspuns
În categoria persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.
Aceste persoane datorează impozit asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate.

47. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice străine. Descrieţi activităţile şi profitul impozabil pentru care aceste societăţi datorează impozitul pe profit.
Raspuns
Persoanele juridice străine intră sub incidenţa impozitului pe profit în următoarele situaţii:
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România,
pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o
asociere fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecărei
personae;
- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, asupra
profitului impozabil aferent acestor venituri.

48. În ce condiţii asociaţiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?
Raspuns
Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentru veniturile obţinute din activităţi economice, care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune.

49. Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului peprofit, în anumite condiţii, pentru veniturile realizate din activităţi economice. Care sunt aceste condiţii?
Raspuns
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

50.Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit

IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%*

*K%=16%-regula generala
=art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

51. Să se determine impozitul pe profit datorat de o organizaţie non-profit pentru anul 2008, dacă se cunosc următoarele date despre venituri şi cheltuieli:
- venituri din serbări, conferinţe, tombole 24.000 lei;
- venituri din cotizaţii 3.000 lei;
- donaţii în bani şi bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;
- venituri obţinute din reclamă şi publicitate 25.000 lei;
- venituri din activităţi economice 7.000 lei;
- cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumă de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în sumă de 2000 lei.
Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.
Raspuns :
echiv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei
10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei
Rezultă că veniturile din actrivităţile economice neimpozabile sunt de 6100 lei, deci veniturile impozabile sunt de 7000 - 6100 = 900 lei.
Profit impozabil = (7000 – 2000)x900/7000 = 643 lei
Impozit = 643 x 16% = 103 lei.

52. Ce condiţii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (1800 lei);
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set,la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.

53. Prezentaţi regulile generale pe baza cărora se poate stabili regimul de amortizare (liniar, degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;
c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă.

54. Cum se calculează amortizarea fiscală prin fiecare din cele 3 metode de amortizare (liniară, degresivă şi accelerată)?
În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a mijlocului fix.
În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizareliniară cu unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
Cotele de amortizare determinate de aplică la valoarea rămasă de amortizat la finalul fiecărui an de amortizare până în momentul în care amortizarea anuală determinată în sistem regresiv devine mai mică decât raportul între valoarea rămasă de amortizat şi numărul de ani rămaşi de amortizat, moment în care amortizarea anuală devine egală cu raportul menţionat anterior.
În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

55. Începând cu anul 2007 ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru să fie neimpozabile?
Raspuns
Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primeşte dividendele, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;
3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.

56. Daţi 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.
Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos:
a) cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
d) cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate, efectuate de către salariaţi şi administratori;
f) contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
g) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă;
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;
k) cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;
l) cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;
m) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;

57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţiilor în România şi/sau în străinătate?
Suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.

58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt cheltuieli nedeductibile fiscal sau deductibile plafonat.
Ele se scad din impozitul pe profit datorat în limita minimului dintre următoarele
1. 3o/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor?
Sunt deductibile fiscal.

60. Ce dobânzi şi diferenţe de curs valutar nu intră sub incidenţa gradulului de îndatorare în ceea ce priveşte deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit?
Raspuns.
Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa gradului de îndatorare.

61. Cum se determină gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacă cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu?
Gradul de îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutatcu termen de rambursare mai mare de un an şi media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului şi la sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Capit.impr.01 01+capit.impr.31.12
Grad indatorare=---------------------------------------------------
Capit.propiu 01 01+ capit.propriu 31.12

62. Un agent economic obţine în anul 2008 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1.000 lei.
Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Să se determine impozitul pe profit datorat.
Raspuns.
Impozitul în cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai puţin de 5% din veniturile din astfel de activitati.
16% x 1000 = 160 lei
5% x 9000 = 450 lei
În acest caz impozitul este 450 lei.

63. Să se calculeze amortizarea anuală a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivă prevăzut la art 24, alin 8 din Codul fiscal. Se cunosc următoarele date:
- valoarea de intrare 35.000 lei;
- durata normală de funcţionare conform catalogului 10 ani;
- cota anuală de amortizare liniară = 100/10 = 10%;
- cota anuală de amortizare degresivă este 10% x 2 = 20 %.

Raspuns.

Anul Valoare la inceputul anului Amortizare Valoare ramasa de amortizat Valorea ramasa
Durata ramasa
1 35000 35000 x 20%=7000 28000 3111
2 28000 28000 x 20%=5600 22400 2800
3 22400 22400 x 20%=4480 17920 2560
4 17920 17920 x 20%=3584 14336 2389
5 14336 14336 x20%=2867.2 11468.80 2293.76
6 11468.80 11468.8 /5 =2293.76 9175.04 2293.76
7 2293.76 2293.76
8 2293.76 2293.76
9 2293.76 2293.76
10 2293.76 2293.76

64. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?

Raspuns
Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi (7 ani incepand cu 01 01 2009). Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.
În cazul persoanelor juridice străine, pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.
Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.

65. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit pe profit. Se cere să se menţioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regulă şi pe categorii de contribuabili, precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date?
Raspuns
Contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (scadenţa este data de 25, inclusiv, a primei luni a trimestrului următor). Termenul până la care se efectuează plata
impozitului anual (impozitul anual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).
Celelalte societăţi comerciale au obligaţia de a declara (declaraţia 100) şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

66.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit?

Raspuns-art.13 L571-privind Codul fiscal.
Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:
a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o
asociere fără personalitate juridică;
d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana
fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

67.Care este cota de impunere a profitului in 2008?
Raspuns-16% cu exceptia preved. Art.38-L571/2003Cod fiscal

68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?

Raspuns- -art.22(1) lit a)-L571/2003
Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din
patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin excepţie, rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează
utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica , daca plata dividendelor se face in anul fiscal 2008?
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.
Nu se datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora.


70 .Societatea Alfa SRL , societate de expertiza contabila platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;-1 euro=3.6 lei.

Raspuns:
Deductibila neplafonat conform art.21(2) lit.g )Cod fiscal si pct.30 N. Metod. Aprob. Prin HG.44/2004
Art.21(2) lit.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere , cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca”


71. Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.De asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli,stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.

Raspuns
-suma de 16.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70 cf. Prevederilor art.21(2) lit.g) CF si pct. 30N Met.
-contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4.000 euro anual cf. Art.21(4) lit. s) din L571/2003 Cod fiscal, respectiv: 4000x3.6 lei/euro=14.400 lei;-diferenta de 3.600 lei(18.000-14.400) fiind nedeductibila.
Total cotizatii deductibile =16.000 lei +14.400 lei=30.400 lei.

Art 21(40 lit s)- sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit g )si m)”

78 .S.C ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit , a efectuat in 2008 urmatoarele plati de impozit pe profit:
-tr.1= 2000 lei,
-tr.2 =2500 lei,
-tr.3 = 900 lei,
Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.4 stiind ca ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 02 2008 inchiderea exercitiuilui financiar/2007.
Raspuns=900 lei

79.Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit(101)?
Raspuns-15 aprilie a anului urmator-art.35 L571/2003.80. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situaţie a veniturilor desprinsă din balanţa lunii martie 2008:
Tip venit Valoare cumulatã de la
începutul anului (lei)
Venituri din vânzarea mărfurilor 10.000
Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.000
Venituri din cedarea activelor fixe 7.000
Venituri din provizioane 500
Venituri din dobânzi 50
Venituri din diferenţe de curs valutar 70
Venituri din despăgubiri acordate de societ.de asig.
pentru pagubele la activele corporale proprii 200

În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat în valoare de 500 lei.
Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008.

Rãspuns:
Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferenţe de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei
Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scădea valoarea casei de marcat.
Impozit pe venit = 2,5%x (17.120 – 500) = 2,5%x16.620 = 416 lei


81. Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31.12.2006:
Indicator Societatea A Societatea B Societatea C
Obiectul
de activitate Comerţ cu articole de Jocuri de noroc Prest. Serv. coafură
imbracaminte
Tip capital soc. Integral Privat Integral privat Integral privat
Venituri (lei) 250.000 300.000 480.000
Număr salariaţi 10 4 5

Ştiind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societăţile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere că nici una dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie

Rãspuns:
Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2007,deoarece:
- societatea A are 10 salariaţi, condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit. b);
- societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc, domeniu în care nu se pot înfiinţa
microîntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);
- societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, condiţia impusă de lege limitând valoarea veniturilor la 100.000 euor pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).
82. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri impozabile în valoare de 200.000 lei şi cheltuieli totale de 150.000 lei.
Să se calculeze impozitul pe venit.

Rãspuns: 5.000 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea impozitului pe venit ............................................................. 4.000 lei
(200.000 lei x 2,5% = 5.000 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

83. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1.500 lei.
Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.

Rãspuns:413 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 16.500 lei
(18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 330 lei
(16.500 lei x 2.5% = 413 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

84. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 următoarele venituri:
Venituri din vânzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 200 lei
Venituri din variaţia stocurilor ....................................................................1.000 lei
Venituri din producţia de impobilizări
corporale şi necorporale ................................................................................ 700 lei
Să se determine impozitul pe venit.

Rãspuns: 305 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 12.200 lei
(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 244 lei
(12.200 lei x 2.5% = 305 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

85. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează şi pune în funcţiune în cursul lunii februarie 2008 o casă de marcat fiscală în valoare de 1.400 lei. Balanţa la 31 martie 2008 înregistrează următoarele venituri:
Venituri din comercializarea mărfurilor ................................................... 10.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 100 lei
Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei
Să se determine impozitul pe venit.

Rãspuns: 218 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 8.700 lei
(10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 174 lei
(8.700 lei x 2,5% = 218 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

86. In cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor?

Raspuns:
-art.103 si 104 din L571/2003 privind Codul fiscal
Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii: a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile
totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor
juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi

87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Raspuns: 2.5% -cf. Art.107 din L571/2003 Cod fiscal

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul microintreprinderilor?
Raspuns: -cf.art.108 L571/2003 Cod fiscal
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se
scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru
finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:33 am

99. Din veniturile enumerate mai jos selectaţi-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul impozitului pe venit:
a) venituri din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de război;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
d) sumele primite sub formă de sponsorizare;
e) indemnizaţia pentru creşterea copilului;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.

Rãspuns:
Conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile în sensul impozitului pe venit
următoarele:
a) venituri din dividende;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.
100. O salariată a unei societăţi comerciale obţine la locul de muncă de bază ,pe baza unui contract de munca cu timp normal,următoarele venituri, în luna martie 2008:

- salariu de bază = 1.000 lei;
- spor de vechime = 15%; (neinclus în salariul de bază)
- 20 tichete de masă în valoare de 7.88 lei/tichet.
- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.
Salariata are în întreţinere un copil minor şi pe mama sa care nu obţine venituri şi este proprietara unui teren agricol în suprafaţă de 5.000 mp
Determinaţi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, şi drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%,somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei..?)

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii
Salariul de bază face parte integral din venitul brut=1000 lei
Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut
Valoarea tichetelor de masă este neimpozabilă în limita a unui tichet pe zi lucrătoare. Cum luna martie 2008 a avut 23 zile lucrătoare, valoare tichetelor de masă nu se include în venitul brut.
Cadoul primit cu ocazia zilei de 8 martie este neimpozabil în limita a 150 lei. Deci se va include în venitul brut suma de 100 lei
Venitul brut din salarii = 1000 + 150 + 100 = 1250 lei
Pas 2. Determinarea contribuţiilor obligatorii
Contribuţia de asigurări sociale = 1250x 9,5% =119 lei
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate = 1250x 6,5% = 81
Contribuţia de asigurări pentru şomaj = 1250 x0.5%= 6 lei
Pas 3. Determinarea venitului net din salarii
Venit net = Venit brut – Contribuţii obligatorii = 1250-119-81-6=1044lei
Pas 4. Determinarea deducerii personale
Deducerea personală se stabileşte în funcţie de numărul de persoane considerate în întreţinere:
- copilul minor este întotdeauna considerat în întreţinere;
- mama contribuabilei este şi ea considerată în întreţinere şi nu obţine venituri, iar suprafaţa de teren deţinută este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerată persoană în întreţinere dacă suprafaţa de teren deţinută depăşea 10.000 mp în zonele colinare şi de şes sau 20.000 mp în zonele montane.
Deducerea personala = 400lei(Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223 –1266 lei si cu 2 pers. in intretinere)
Pas 5. Determinarea venitului impozabil
Venitul impozabil = Venit net – Deducere personala = 1044-400 = 644 lei
Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozit = 16% x644 = 103 lei
Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajată în luna martie 2008
În luna martie salariata primeşte:
- un salariu net în numerar în valoare de 1000 + 150+100– 119-81-6 -103 =941 lei;
- 20 de tichete de masă în valoare totală de:
20x7.88 = 157.60 lei
- un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 150 lei(250-100 cuprins in venitul brut)
-
101. O persoană fizică obţine la locul de muncă de bază un venit net lunar de 1.500 lei şi la un loc de muncă unde are un contract individual de muncă cu timp parţial un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizică lucrează la locul de muncă de bază în perioada ianuarie – septembrie 2008, iar la celălalt loc de muncă în perioada februarie – iunie 2008. Ştiind că persoana fizică are în întreţinere o persoană şi deducerea personală
lunară aferentă este de 210, determinaţi:

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;
b) impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

Rãspuns:
a) Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii
Pentru locul de muncă de bază:
Venit impozabil = Venit net – Deducerea personala = 1500 – 150 = 1350 lei
Impozitul lunar = 16% x Venit Impozabil = 16% x1350 = 216 lei
Pentru celălalt loc de muncă:
Venit impozabil = Venit net = 950 lei
Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei
b) Determinarea impozitului total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii:
Impozit total plătit în cursul anului 2008: 216x 9 + 152x5 =1944+760=2704 lei
c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.

102. Pentru care dintre vaniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana fizica română cu domiciliul în România, este aceasta obligată să depună declaraţie privind venitul realizat?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.

Rãspuns:
Pentru veniturile obtinute in anul 2008 nu s-a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit.??)
Pentru anul 2007, dintre veniturile enumerate, trebuie depusă declaraţie specială privind veniturile realizate, pentru:
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

103. O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru impunerea în sistem real. Ea estimează că în anul 2008 va realiza următoarele venituri:
- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei
- venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care se deruleaza incasarile si platile aferente activitatii economice desfasurate: 500 lei
- venituri din sponsorizări: 3000 lei
În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000 lei
- cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000 lei
- cheltuieli cu salariile: 18000 lei
- cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei
- cheltuieli de protocol: 1000 lei
Pepersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un împrumut în sumă de 30000. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o altă persoană fizică, la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinţă stabilită de BNR este de 15% pe an
Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la scadenţele legale.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut
Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000 + 500 = 70500 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Vom determina deductibilitatea fiecărui tip de cheltuială, astfel:
- cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt integral deductibile
Ch. Ded. = 20000 lei
- cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile Ch. Ded. = 12000 lei
- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile Ch. Ded. = 18000 lei
- cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral nedeductibile Ch. Neded. =1500 lei
- cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita ratei dobânzii de referinţă a BNR.
Valoarea dobânzii lunare = 30.000x 20% x (1/12) = 500 lei
Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei
persoana fizică îşi va putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei.
Numărul de luni de plată a dobânzii = 7 Ch. Ded. = 7x375 = 2625 lei
Ch Neded = 7x (500 – 375) = 875 lei
- cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale
Limita deduct= 2% x (70500 – 20.000– 12.000 – 18.000 – 2625 )== 2%x17.875 =358 lei
Ch. Neded. = 1000 – 358 = 642 lei
Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000 + 18.000 + 2625+ 358 =
= 52983 lei
Pas 3. Determinarea venitului net
Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52983 = 17517 lei
Pas 4. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit
Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei
La 15 martie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei
La 15 iunie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei
La 15 septembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.
La 15 decembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.

104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Tipul de venit Suma (lei)
Iunie 2008 Opere literare 2000
Septembrie 2008 Opere monumentale 5000
Octombrie 2008 Opere literare 1000
Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului 2008 şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului, ştiind că contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cutimp întreg.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri
Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei
Venit brut din opere monumentale = 5000 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri
Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40% Cheltuielile forfetare pentru operele literare sunt egale cu 3000 x 40% = 1200 lei
Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50% Cheltuielile forfetare pentru operele monumentale sunt egale cu 5000 x 50% = 2500 lei
Pas 3. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri
Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contribuţii sociale obligatorii
Cum persoana fizică a realizat pe tot parcursul anului şi venituri din salarii, ea nu mai plăteşte nici un fel de contribuţii sociale pentru venitul obţinut din drepturi de proprietate intelectuală
Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare
Venit net pentru operele literare = 3000– 1200 = 1800 lei
Venit net pentru operele monumentale = 5000 – 2500 = 2500 lei
Pas 4. Determinarea venitului net anual impozabil
Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei
Pas 5. Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate
În luna iunie 2008: Impozit = 2000 x 10% = 200 lei

În luna septembrie 2008: Impozit = 5000x 10% = 500 lei
În luna octombrie 2008: Impozit = 1000x 10% = 100 lei
Legislaţie aplicabilă: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 50;52

105. Studiul de caz:
Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal;
Venitu lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei;
Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei;
Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………………………6.5%
Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………………………………….0.5%
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

Rãspuns: 78lei
Metodologia de calcul:
Venit lunar brut .....................................................................................1.000 lei
Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei).....................................95 lei
Contribuţia la fondul de şomaj (0.5% x 1.000 lei).......................................5 lei
Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei)...................65 lei
Total contribuţii obligatorii ......................................................................165 lei
(95 lei + 5 lei + 65 lei)
Venit net.....................................................................................................835lei
(1.000 lei – 165lei)
Deducere personală ...................................................................................350 lei
Venit bază de calcul ................................................................................. 485 lei
Impozit pe venitul din salarii (16% x 480 lei)..............................................78 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 şi 57

106.Studiu de caz:
Persoană angajată cu contract individual de muncă;
Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;
Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ............................. 350 lei;
Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat…………………………6.5%
ota de contrib. salariati la fd.somaj………………………………… 0.5%
Cotizaţia sindicală ...................................................................................10 lei;
Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.
(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)
Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Rãspuns: 71 lei
Metodologia de calcul:
Venit lunar brut ....................................................................................1.000 lei
Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei)............................................95 lei
Contribuţia la fondul de şomaj (0.5%x1.000 lei)................................................5 lei
Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei).........................65 lei
Total contribuţii obligatorii ..............................................................................165lei
(95 lei + 10 lei + 65 lei)
Venit net.............................................................................................................835 lei
(1.000 lei – 170 lei)
Deducere personală ...........................................................................................350 lei
Cotizaţia sindicală ...............................................................................................10 lei
Contribuţii la fondurile de pensii facultative ......................................................30 lei
Deducere personală şi contribuţii facultative – total .........................................390 lei
(350 lei + 10 lei + 30 lei)
Venit bază de calcul ........................................................................................ .445lei
(835lei – 390 lei)
Impozit pe venitul din salarii (16% x 445lei)..........................................................71 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 şi 57

107.Studiu de caz:
Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil
Venitul brut obţinut...................................................................................2.000 lei;
La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut .Să se determine impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit.

Raspuns; -nu s-a retinut la sursa nici un impozit, persoana neexercitandu-si optiunea pt. impozitarea prin retinere la sursa
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

108. O persoană fizică a obţinut în luna martie 2008, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică.
Raspuns
Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.
Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

109. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit?
Raspuns:
Contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;110. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România?
Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România se aplică asupra veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

111. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordă salariaţiilor?
Raspuns:
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent
de suprafaţă.
Art.56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal

112. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraţia specială privind veniturile realizate (Formularul 200)?

Raspuns:
Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole şi din transferul titlurilor de valoare.

113. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru anul 2008 is-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei, iar cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica.

Rezolvare:

Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

114. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei , iar cheltuielile au fost de 90.000 lei.
Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.

Rezolvare
1. Determinarea impozitului pe venit aferent an 2008
Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

Art 82. alin 1. Contribuabilii care realizeaza venituri
• din activitati independente
• din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare
• din activitati agricole
sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

Alin3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare.

Norma 169. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.

In concluzie, impozitul anual de 12.000 trebuie platit astfel:
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 martie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 iunie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 septembrie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 decembrie 2008 inclusiv

115. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. In cursul anului 2008 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de trei luni, avand in acest scop certificat medical. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit, iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere.
Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoan fizica.

Rezolvare

Norma 45. Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.
Norma 46. Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, in sit prevazute la pct. 44 sau 45, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.

Presupunem ca a avut concediu medical 90 zile (3 luni).Rezulta numar zile lucrate = 365-90= 275 zile.
Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate= Norma venit /365 zile * Numar zile efectiv lucrate = 75.000/365*275 = 56.507 lei

116. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008, a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinat limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol?

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit b. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% din baza determinata conform alin 6.
Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- cheltuielile de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch protocol = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute .............................135.000
- Chelt deductibiele .................................89.000
= ............................................................46.000
Limita de deductibilitate = 2% * 46.000 =920 lei

117. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfuri de 89.000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de sponzorizare de 10.000 lei. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare.

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit a. Cheltuielile de sponzorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5% din baza determinata conform alin 6.
Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- cheltuielile de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute ................135.000 lei
- Chelt deductibile......................89.000 lei
= .................................................46.000 lei
Limita de deductibilitate = 5%*46.000 lei = 2.300 lei


118. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinati venitul net.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000 lei
-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000 lei
-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920 lei
-Cheltuieli de protocol – partea dedecutibila .........................................................920 lei
=Venit net ....................................................................................................... . 44.160 lei

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale
Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000
Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch de protocol
Limita de deductibilitate a ch cu spons = 2% * Baza de calcul = 2% * 46.000= 920 lei


119. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistemul real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli cu sponsorizarea de 10.000 lei.
Deteminati venitul net.
Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000 lei
-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000 lei
-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920 lei
-Cheltuieli cu sponzorizarea – partea dedecutibila ..............................................2.300 lei
=Venit net ...........................................................................................................42.780 lei

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale
Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000
Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch cu spons
Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul = 5% * 46.000= 2.300 lei
120. O persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri =120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;
-cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an 2007.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei
-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei
-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei
-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei
=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)= 34.400 lei
Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.


Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei


121. O persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu personalul = 5.600 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul an 2007.

Rezolvare
Determinarea venitului net

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei
-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei
-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei
-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei
=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)= 34.400 lei
Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.


Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei
S-a platit anticipat 1.500, rezulta ca mai are de platit 5.229-1.500=3.729 lei122. Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unuei conventii încheiate conf. Cod. Civil
Venitul brut lunar obţinut....................................................................... 1.200lei;
La închierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.Determinati impozitul pe venit reţinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o perioada de 10 luni din anul 2008.

Raspuns;

1200 lei x10 luni x (-cass)x 16%=1920 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79


123. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati venitul brut al persoanei fizice.

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile:
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.


Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana
lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.


124. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie 2008, stiind ca are in intretinere un copil minor.

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile:
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.


Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana
lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

Determinarea deducerii personale

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea pesonala lunara (DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]
Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o persoana in intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:34 am

125. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;
-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.
Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica, considerand cotele de contributii individuale CAS – 9.5%, CASS – 6.5%, somaj – 0.5% aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg).

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile:
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.


Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.


Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana
lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.


Determinarea venitului net
Venit brut realizat .................................................................2834 lei
-CAS 9.5%* VBT......................................................9.5%*2834 = 269
-CASS 6.5% * VBT .................................................6.5%*2834 = 184
-Somaj 0.5%*Salariu de baza...................... 0.5% *1500=8
=Venit net..........................................................................2373Determinarea deducerii personale

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea pesonala lunara (DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]
Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o persoana in intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei


Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit

Venit net .........................................................2373
-Deducerea personala....................................281
=Venit impozabil ........................................2592
Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 2592*0.16=415 lei


126. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.


127. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.


Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei
Daca contribuabilul a achitat la termen toate paltile anticipate de impozit, rezulta ca dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei


128. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta anului 2008.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei
Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.


Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei
Daca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit, rezulta ca dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei


129. O persoane fizica are incheiate pentru anul 2008 sase contracte de inchiriere a unor imobile in urma carora obtine urmatoarele venituri:
- pentru primul contract o chirie de 1.200 /luna
- pentru al doilea contract o chirie de 1.700 lei /luna
- pentru al treilea contract o chirie de 1.600 lei /luna;
- pentru al patrulea contract o chirie de 2.000 lei/luna;
- pentru al cincilea contract o chirie de 1.900 lei/luna.

Care este metoda de determinare a venitului net?

Rezolvare

Cf ordinul ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere (referinta art 46 din Cod Fiscal pct 232 dinNorme):
“Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. Aceste persoane stabilesc venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla.130. O persoana fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi:
a) 1.000 lei la un cont curent;
b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2007;
c) 500 lei la obligatiuni municipale.
Determinat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Cf art 65 alin 2. Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi
- veniturile din dobanzi la conturile curente
- venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale.

Prim urmare., venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe 3 ani, respectiv 2.000 lei.
Impozitul pe veniturile din investitii retinut = 16% * 2.000 = 320 lei calculat si retinut in momentul constituirii depozitului.


131. O persoane fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dividende:
a) 1.000 lei de la SC ALFA SA;
b) 2.000 lei la SC BETA SA.
Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Art 67 alin 1.
Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.
Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata.

SC ALFA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:
Imp/ven din dividende = 1.000*16% = 160 lei.
SC BETA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:
Imp/ven din dividende = 2.000*16% = 320 lei.
In total, impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice = 160+320=480 lei.

Raspuns : 480 lei


132. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice?

Rezolvare

Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri.


133. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu un aprtament în mediul urban într-un bloc cu 4 etaje şi 15 apartamente construit în anul 1940 cu o suprafaţă desfăşurată de 95 mp. Valoarea impozabilă a clădirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corecţie pozitivă determinat pe baza rangului localităţii şi zonei din cadrul localităţii este
2,40. Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică în contul anului 2008.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea suprafeţei construite desfăşurate
Suprafaţa construită desfăşurată = 95 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile iniţiale
Valoare impozabilă iniţială =95 mp x 669 lei/mp = 63.555 lei
Pas 3. Determinarea coeficientului de corecţie
Conform tabelului coeficientul de corecţie = 2,40
Cum apartamentul este într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul de corecţie se diminuează cu 0,10 coeficientul de corecţie = 2,40 – 0,10 = 2,30
Pas 4. Determinarea valorii impozabile după aplicarea coeficientului de corecţie
Valoare impozabilă după aplicarea coeficientului de corecţie = 63.555x 2,30 = 146.176,50 lei
Pas 5. Determinarea reducerii datorate anului terminării
Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2008 persoana fizică va beneficia de reducerea valorii impozabile cu 20%
Pas 6. Determinarea valorii impozabile după aplicarea reducerii datorată anului terminării
Valoarea impozabilă după aplicarea reducerii datorată anului terminării = 146.176,50 - 146.176,50x 20% = 116.941,20 lei.
Pas 7. Determinarea majorării datorate suprafeţelor mari
Suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorită suprafeşei mari.
Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale
Valoarea impozabilă finală = 116.941,20 lei.
Pas 9. Determinarea impozitului de plată
Impozit = 0,1% x 116.941,20 = 117 lei

134. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu o casă în Bucureşti cu valoare impozabilă de 669 lei/mp şi suprafaţă utilă de 80 mp, construită în anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizică mai achiziţionează tot în Bucureşti, un apartament într-un bloc cu 2 etaje şi 5 apartamente cu o suprafaţă desfăşurată de 50 mp, valoare impozabilă 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 01 iulie 2008 persoana fizică dă spre închiriere noul apartament, pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecţie este 2,60.
Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică separat pentru casă şi apartament.

Rãspuns:
a)pentru casa
Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate
Suprafaţa desfăşurată construită = 80x 1,2 = 96 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă = 96 x 669 = 64.224 lei
Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie
Valoarea impozabilă = 64.224 x 2,60 = 166.982,4 lei
Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării
Pentru că vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorită anului terminării
Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari
Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari.
Pas 6. Determinarea impozitului anual
Impozit anual = 166.982,4 x 0,1% = 167 lei
Pas 7. Determinarea impozitului de plată
Impozitul de plată = impozitul anual = 167 lei
b)pentru apartament
Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate
Suprafaţa desfăşurată construită = 50 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă = 50x 669 = 33.450 lei
Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie
Valoarea impozabilă = 33.450 x 2,60 = 86.970 lei
Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării
Pentru că vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorită anului terminării
Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari
Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari.
Pas 6. Determinarea impozitului anual
Impozit anual = 86.970 x 0,1% = 86,97 lei
Pas 7. Determinarea impozitului de plată
Pentru apartament se va plăti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adică pentru 8 luni. Însă pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se majorează cu 15%, întrucât este prima clădire în afara celei dedomiciliu. Majorarea nu se va aplica în lunile în care imobilul a fost dat spre închiriere Majorarea se aplică pentru perioada mai-iunie , impozitul de plată = 86,97x 2/12x 1,15 + 86,97 x 6/12 = 16,67 + 43,49 = 60,16 =60 lei.


135. O societate comercială are înregistrată în contabilitate o clădire cu o valoare de inventar de 800.000 lei,amortizată integral. Cota de impozit stabilită prin hotărâre a Consiliului Local este de 0,5%.
Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de respectiva societate comercială.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă este dată de valoarea de intrarea a clădirii. În cazul clădirilor amortizate integral, valoarea impozabilă se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin 4)
Valoarea impozabilă = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe clădiri
Impozitul = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei

136. O instituţie de învăţământ preuniversitar deţine un teren în intravilan destinat construcţiilor în suprafaţă de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupaţi de o clădire. Valoarea impozabilă a terenului este de 6148 lei/ha. Determinaţi impozitul pe teren datorat bugetului local.
Rãspuns:
Terenurile aparţinând instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren
(Cod fiscal, art. 257, lit. d) pentru acest teren nu se datorează impozit.

137. Care sunt bonificaţiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Rãspuns:
Conform legii se poate acorda o bonificaţie pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de până la 10%, cu condiţia ca ea să fie stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).
138. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Ştiind că persoana fizică a achiziţionat automobilul pe data de 18 februarie 2008 determinaţi cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plată către bugetul local pentru anul 2008.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea bazei impozabile
Baza impozabilă = 2400/200 = 12 fracţiuni de 200cm3
Pas 2. Determinarea impozitului pentru întreg anul
Impozitul asupra mijloacelor de transport = 9 x 12 = 108 lei
Pas 3. Determinarea impozitului de plată la buget
Număr luni în care autoturismul a fost deţinut = 10
Taxa asupra mijloacelor de transport de plată = 108x 10/12 = 90 lei


139. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un apartament situat intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57 m 2 .Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu un coeficient de corectie de 2,10.

Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008(prin hotararea consiliului local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal,de 10%).

Rezolvare:

Impozit annual=57x669x2.1x0.1%=80 lei
Bonificatie=80 x10%= 8 lei
Impozit de plata=80-8=72 lei.

140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate cilindrică de 1895cm3. Calculaţi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea impozitului unitar este stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate, iar plata
impozitului se face integral până pe 31 martie 2008 (prin hotărârea onsiliului local, pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal, de 10%).Rezolvare:
Nr unităţi de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei
Bonificaţie = 150 x 10% = 15 lei
Impozit de plată = 150 – 15 = 135 lei

141. Cine datorează impozitul pe clădiri, respective taxa pe clădiri?
Raspuns:
Impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor.
Taxa pe clădiri este datorată de persoanele juridice care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deţine în proprietate doar o clădire?
Raspuns:
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 (ajustată cu un coeficient de corecţie în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii). În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabilă a clădirii,se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

143. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice?
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50%inclusiv. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

144. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri?
Raspuns:
31 martie şi 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?
Raspuns:
Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamentează impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la altă categorie de folosinţă decât teren pentru construcţii?
Raspuns:
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?
Persoanele care deţin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

148. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?
Raspuns:
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea numărului de unităţi de 200 de cm3 sau fracţiuni din acestea (determinate prin împărţirea capacităţii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns:
Pentru locuinta:
S desfasurata= 60*1.2=72 mp
Reducere coeficient corectie >>>2.6-0.1=2.5
Stabilire valoare impozabila:
72mp*669lei/mp=48168 lei
48168*2.5=120420 lei
Reducere 20% vechime>50 ani >>> 120420*0.8=96336
Calcul impozit anual= 96336*0.1%=96.34>>>96 lei
Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu:
96*1.15=110.4>>> 110 lei / an
110/12=9.16 >>> 9 lei /luna
9*11 luni= 99 lei pt anul 2008
Pentru pivnita:
Suprafata desfasurata = 8*1.2=9.6 mp
9.6*(669/2)=3211.2 lei
3211.2*0.1%=3.21>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008
3/12=0.25 lei/luna
0.25*11= 2.75>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 20 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15%>>> 75.000*0.85=63.750
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:34 am

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*10%=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 >>> 10 fractiuni
10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 >>> 14 fractiuni
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni
840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008, termen de plata 30 septembrie

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an
360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:
10 ha*20=200 lei
200*3=600 lei/an
600/12=50 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni
50*6=300 lei de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni>>> 10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 >>> 7 luni
7*50=350 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 >>> 6 luni
6*50=300 lei impozit de plata pentru anul 2008

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei>>> 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie >>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008>>> 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008

Va rog sa postati pareri daca vi se pare ceva rezolvat gresit! le-am rezolvat singura si nu sunt 100% sigura ca e bine. Mai ales la pb. 149 la calculul impozitului pt. pivnita.


159. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2008 următoarele operaţiuni:
- achiziţionează 1.000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1,5 lei/kg fără TVA;
- achiziţionează 2.000 kg fructe la preţ de 2,0 lei/kg fără TVA;
- livrează 1500 kg fructe la preţul de 2,5 lei/kg fără TVA.
Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2008. Toate achiziţiile/livrările se fac pe plan intern de la/către persoane înregistrate în scop de TVA.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru achiziţia de deşeuri metale neferoase de la o persoană înregistrată în scop de TVA se aplică măsurile de simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, în sensul că acestea se supun regimului de taxare inversă. Astfel, TVA-ul aferent acestora se trece şi la TVA deductibil şi la TVA colectat, nefăcându-se însă plăţi între furnizor şi client pentru acest TVA.
Astfel, TVA deductibil = 1.000x 1,5x19% + 2.000 x 2,0 x 19% = 1.045 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 1.000 x 1,5 x19% + 1500 x 2,5x 19% = 997,5 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1.045 – 997,5 =
= 47,5 lei

160. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul producţiei de mobilier realizează în luna iunie 2008 următoarele operaţiuni:
- achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850.000 preţ fără TVA;
- achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250.000, preţ fără TVA;
- înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de 25.000, fără TVA;
- achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în valoare de 15.000 fără TVA;
- livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preţ cu TVA.
Determinaţi TVA aferent lunii iunie 2008. Ştiind că la sfârşitul lunii mai 2008 societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2.500 lei, determinaţi care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la sfârşitul lunii iunie. Toate operaţiunile se desfăşoară pe plan intern, furnizorii şi clienţii fiind persoane înregistrate în scop de TVA.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achiziţie:
- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de 850.000 19% = 161.500 lei;(vezi art.160-masuri de simplificare)
- achiziţiile de materiale consumabile generează un TVA deductibil de 250.000 x 19% = 47.500 lei;
- prestarea de servicii de cazare se impozitează cu cota de 9%, deci, TVA-ul deductibil generat de aceste facturi va fi de 25.000x 9% = 2.250 lei;
- pentru achiziţionarea de produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol societatea nu are dreptul de deducere a TVA ; nu se înregistrează TVA deductibil
Deci, TVAdeductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare operţiune:
- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de
850.000 x 19% = 161.500 lei
- pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculată: TVA colectat = 1.450.000 x (19/119) = 231.512,61 lei
Deci, TVAcolectată = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iunie 2008
TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 393.012,61 – 211.250 = 181.762,61 lei
Pas 4. Determinarea TVA de plată la bugetul statului
TVA de plată la buget = 181.762,61 – 2.500 = 179.262,61 lei

161. În luna iulie 2008 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile:
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220.000 fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180.000 lei;
- achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA, TVA 19%, destinate în întregime operaţiunilor cu
drept de deducere;
- achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.000 lei fără TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de deducere.
Determinaţi TVA de plată în luna iulie 2008

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Întrucât societatea a ţinut evidenţa aprovizionărilor separat pentru activităţile cu drept de deducere şi pentru activităţile fără drept de deducere vom lua în calculul TVA-ului deductibil numai acele achiziţii destinate realizării operaţiunilor cu drept de deducere, nefiind necesară utilizarea pro-ratei.
TVA deductibil = 100.000 x 19% + 190.000 x 70% x 19% = 44.270 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 220.000x 19% = 41.800 lei
Pas 3. determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iulie 2008
TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.270 – 41.800 = 2.470 lei

162. În luna august 2008 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operaţiuni:
- exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000 lei;
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 250.000 lei fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 200.000 lei;
- achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă în valoare de 600.000 lei fără TVA,
TVA 19%, destinate realizării activităţilor firmei;
- beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560.000 lei, preţ cu TVA, TVA 19%
Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august 2008.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Întrucât societatea nu a reflectat separat achiziţiile destinate operaţiunilor cu drept de deducere şi cele destinate operaţiunilor fără drept de deducere, vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achiziţiilor şi apoi, pe baza proratei,
TVA ce poate fi dedus .
TVA deductibil = 600.000x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 lei
Pro rata = (livrări cu drept de deducere) / (total livrări) = (400.000 + 250.000) / (400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47%
TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 250.000x 19% = 47.500 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.548,98 – 47.500 = 108.048,98 lei

163. Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preţul de producţie de 250 lei / pereche, preţ fără TVA. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această comandă. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al pantofilor după care vinde 800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.
Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA România, iar toate operaţiunile au loc în România, determinaţi TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X.
Raspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Preţ de producţie pantofi = 250 lei / pereche
Discount = 10%
Preţ de achiziţie fără TVA = 250 – 250 x 10% = 225 lei / pereche
TVA deductibil = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Preţ achiziţie = 225 lei / pereche
Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche
Preţ vânzare fără TVA = 292,5 lei / pereche
Pentru vânzarea către W: Preţ vânzare = 292,5 lei/pereche
Discount = 5% x 292,5 = 14,63 lei/pereche
Preţ vânzare fără TVA = 277,87 lei / pereche
TVA colectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 lei
Pentru vânzarea către Z: Preţ vânzare = 292,5 lei / pereche
TVA colectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 lei
TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei . 53.351 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 53.351 – 42.750 = 10.601 lei

164. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un avans de 30% din valoare în luna iulie 2008, urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este făcută pentru întraga valoare în luna iulie 2007. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, preţ fără
TVA, determinaţi TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.
Rãspuns:
TVA devine exigibilă la data facturii astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie 2008 un TVA deductibil de 500.000x 19% = 95.000 lei.

165. O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de 40.000 lei fără TVA pe care le achită în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea facturează către clienţi mărfuri în valoare de 50.000 lei preţ fără TVA pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinaţi TVA
de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie, ştiind că toate operaţiunile au loc în România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România.
Rãspuns:
TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării. Astfel, TVA-ul aferent achiziţiilor este exigibil în luna martie, iar TVA-ul aferent livrărilor este exigibil tot în luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de plătit sau de recuperat, întrucât ea nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie.

166. În cadrul unei societăţi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc următoarele operaţiuni în luna iunie 2008:
- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fără TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România;
- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fără TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România;
- achiziţia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;
- primirea facturii de 1.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziţionării unui utilaj cu plata în rate de pe piaţa internă (contractul a fost încheiat în 2006);
- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franţa, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez în cotă de 19,6%. Conform contractului, data de plată este de 15 a fiecărei luni.
Cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Determinaţi:
a) TVA deductibil;
b) TVA colectat;
c) TVA de plată sau de recuperat.
Rãspuns:
a) Determinarea TVA deductibil
Pentru bunurile achiziţionate în rate prin contracte încheiate înainte de 31.12.2006, TVA devine exigibilă la data plăţii fiecărei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)).
Pentru operaţiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestării este unde este stabilit prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).
TVA deductibil = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 lei
b) Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 lei
c) Determinarea TVA de plată
TVA de plată = 7.600 – 5.035 = 2.565 lei

167. Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de9%:
- prestări de servicii medicale;
- livrări de produse ortopedice;
- livrările de organe, de sânge şi de lapte de provenienţă umană;
- livrarea de manuale şcolare;
- activitatea de învăţământ;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier;

Rãspuns:
Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt:
- livrări de produse ortopedice;
- livrarea de manuale şcolare;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 140, alin 2

168. O societate comercială A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlă la un preţ de producţie de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro.
Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la administraţia financiară, dacă B nu mai realizează nici o altă operaţiune în luna aprilie 2008.
Rãspuns:
Societatea B este comerciant, nu producător, ca urmare ea nu are obligaţii declarative în ceea ce priveşte accizele.
Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la care B va cumpăra de la A. Acest preţ = Preţ de producţie + Acciza
Preţ de achiziţie fără TVA = (2.000x 8) + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei
TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei
Deci societatea trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.


169. La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar 2007 se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de20.000 lei care a fost amortizat în proporţie de 30%,lipsa nefiind imputabila. Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA.

Rãspuns:
Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care societatea comercială trebuie să colecteze TVA.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 128 (4), art. 155 (2) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI -TVA,
pct. 70 (1) şi (2).170. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială. Să se determine TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.

Rãspuns: =342 lei
Metodologia de calcul:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei
Baza de impozitare TVA...........................................1.800 lei
(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
TVA 19% (1.800 lei x 19%).........................................342 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.137 (3).

171. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale.
Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute.

Rãspuns: 325 lei
Metodologia de calcul:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei
Subtotal......................................................................1.800 lei
(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
Remiză 5% (1.800 lei x 5%) ..........................................90 lei
Baza de impozitare TVA...........................................1.710 lei
(1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)
TVA 19% (1.710 lei x 19%).........................................325 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137 (3).

172. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.
Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condiţiile în care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ....................................100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Rãspuns: 20.995 lei
Metodologia de calcul:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................................100.000 lei
Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ..........................................10.000lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ......................................500 lei
Total bază de impozitare TVA.........................................................110.500 lei
TVA 19% (110.500 lei x 19%)...........................................................20995 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 139

173. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condiţiile în care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Rãspuns: 27.294 lei
Metodologia de calcul:
Valoarea în vamă a mărfurilor ..........................................................100.000 lei
Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ................................................10.000 lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ............................................500 lei
Total ...................................................................................................110.500 lei
Acciza 30% (110.500 lei x 30%)..........................................................33.150 lei
Total bază de impozitare TVA...........................................................143..650 lei
TVA 19% (143.650 lei x 19%)..............................................................27.294 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 139


]

174. O societate comercială realizează din producţia internă artcole de cristal.
Să se calculeze TVA, cunoscând următoarele date: preţ de livrare, mai puţin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.

Rãspuns: 5.890 lei
Metodologia de calcul:
Preţ de livrare al produselor ................................................................20.000 lei
Acciza aplicabilă 55% (20.000 lei x 55%)...........................................11.000 lei
Total bază de impozitare TVA.............................................................31.000 lei
TVA 19% (31.000 lei x 19%).................................................................5.890 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137

175. Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date:
Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei.

Rãspuns: 67%
Metodologia de calcul:
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata. =115.000/(115.000 +57.500)...................................................... 67%
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) şi (7).

176. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:
Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.

Rãspuns: 127 lei
Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata.(115.000/(115.000 +57.000) ..................................................... 67%

II. Determinarea TVA de dedus........................................................................127 lei
190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) - (11)

177. Să se determine TVA de plată, cunoscând următoarele date:
Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau drept de deducere 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;
Rãspuns: 2.723 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata.......................................................................................................... 67%
II. Determinarea TVA de dedus...................................................................127 lei
190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă
III. Determinarea TVA de plată

TVA colectată. (115.000 lei x 19%)............................................................21.850 lei
TVA deductibilă.(19.000 lei + 127 lei )........................................................19.127 lei
TVA de plată (21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei).........................................2.723 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) - (11) şi art. 1471

178. La data de 31 martie 2007 din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele date:
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei
TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei
Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere. Să se calculeze TVA care rezultă din regularizarea datelor la sfârşitul lunii.
Rãspuns: 1.380 lei
Metodologia de calcul:
TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei
TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei
TVA de plată în luna martie 2007 ...................................................................4.610 lei
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA de plată la 31 martie 2007 (4.610 lei – 3.230 lei)....................................1.380 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 1471

179. Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA?
Raspuns:
În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achiziţiile intracomunitare, prestările de servicii şi importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?
Raspuns:
Cotele de TVA sunt 19% şi 9%. Mai pot exista operaţiuni scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi operaţiuni neimpozabile în România.

181. Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare?
Raspuns:-art.135 ali 2) si3) din codul fiscal
-alin.2):”in cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator”.
-alin 3):”prin exceptie de la prevederile alin 2,exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazuta in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art.155(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a lunii urmatoare faptului generator.

R: Exigibilitatea intervine la data emiterii facturii dar nu mai tarziu de 15 ale lunii urmatoare faptului generator (livrarii bunurilor).


182. Soc ALFA , o SC stabilita in Rom si inreg in scop de tva in Rom, vinde catre BETA stabilita si inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in Ungaria de catre Beta. Ce operatiune realizeaza Alfa SRL si care sunt conditiile pt ca alfa sa fatureze operatiunea “scutit cu drept de deducere”?
Raspuns:
• Livrarea intracomunitara
• Pentru a factura “scutit cu drept de deducere” societatea Beta trebuie sa comunice un cod de TVA valabil.

183. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre BETA stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in Ungaria de catre Beta care sunt transportate de la Buzau (sediul permanent Alfa) la Oradea (un sediu permanent al Alfa). In ce conditii poate Alfa sa facturezeaceasta livrare intracomunitara cu conditia “scutit cu drept de deducere”?
Raspuns:
Livrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva 19%.

184. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre BETA stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in Franta. Beta ii comunica lui Alfa un cod de TVA valabil emis de autoritatile din Ungaria.Alpha detine document de transport Ro-Ung. Argumentand ca Beta nu a transmis cod de tva din Franta, Alfa factureaza cu TVA 19%.
Este corect? Argumentati.
Raspuns:
Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul.
Norme metodologice
12. (1) Conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal, cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat membru, decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplică reţeaua de siguranţă, respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.
R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA, fiind LIC.

185. Soc Alfa SRL din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro. Care sunt conditiile in care Gamma SRL ii poate emite factura soc Alfa cu conditia “scutit cu drept de deducere”?
Raspuns:
Daca Alfa comunica un cod valid de tva din Romania.

186. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma, existand documente in acest sens. Ce operatiune realizeaza Alfa si cum va inreg TVA stiind ca fructele achizitionate sunt destinate exclusiv operatiunilor care dau drept de deducere?
Raspuns:
Este o AIC pt alfa, inregistrand tva prin Taxare inversa.

187. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma, existand documente in acest sens.
Ce operatiune realizeaza Alfa in ce declaratie trebuie raportata aceasta operatiune?
Raspuns:
Este o AIC pt alfa, inregistrand operatiunea in declaratia 390.

188. SC X SRL cu sediul in Bucuresti, RO inreg in scopuri de tva, livreaza bunuri in val de 10000 lei fara TVA la soc Z in Germania, transportul este efectuat de un tert in contul lui X
. Care este suma de TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC X SRL si ce conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma?
Raspuns:
• TVA = 0
• LIC “scutita cu drept de deducere”
• VAT code valid de la Z.189. SC Alpha din RO, care beneficiaza de regimul de scutire pt intrepr mici (cifra de afaceri < 35000 eur), livreaza telefoane in val de 10.000 lei fara TVA la soc Z in Germania, transportul este efectuat de un tert in contul lui X.
Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie indeplinite?
Raspuns:
• Este o LIC care insa NU este scutita;
• Alpha va emite factura cu TVA 19%: 1900 lei

190. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare in val de 20000 lei fara TVA la soc Gama din Franta. Societatea Gama dispune ca transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti intr-un depozit inchiriat in Iasi. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie indeplinite?
Raspuns:
Este o livrare interna cu 19%. Suma de TVA de pe factura 38000 lei.


191. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare in val de 20000 lei fara TVA la soc BBB din Franta. Societatea BBB dispune ca transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti in Germania, transmitandu-I acesteia un cod de tva din Franta. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre soc Alpha si ce conditii trebuie indeplinite?
Raspuns:
Este o LIC, pentru care se aplica reţeaua de siguranţă. Livrarea este scutita de TVA (TVA =0 pe factura). Codul de tva din Franta sa fie valid.

192. SC GAMMA cu sediul in RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, livreaza catre Alpha, care beneficiaza de regimul special de scutire de tva din Ungaria, furucte, in val de 15 000 lei, fara TVA. Fructele sunt transportate din RO in Ungaria de catre Alpha. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura emisa de catre GAMMA?
Raspuns:
Este o LIC care NU este scutita, deci TVA-ul este de 19% = 2850 lei

193. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in Marea Britanie bunuri de 80 000 lire sterline. Bunurile sunt transportate de catre X. Ce date trebuie sa transmita X lui Z pentru ca Z sa poata justifica LIC scutita cu drept de deducere?
Raspuns:
i. Sa transmita un cod valid de TVA
ii. Sa puna la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport (CMR, AWB)

194. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in Germania bunuri de 10000euro. Bunurile sunt transportate de catre X. X pune la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport si ii transmite un cod valid de TVA. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui Z si suma de TVA inregistrata in contabilitatea lui X. Cursul de schimb 1eur=3.6 lei
Raspuns:
Suma tva de pe factura: 0 eur
Tva inregistrata in contabilitate lui X (4426=4427): 10.000*0.19*3.6=6840

195. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la XYZ inreg in scopuri de TVA in Ungaria piese de schimb de 5000euro fara TVA. SC XYZ dispune livrarea acestor din depozitul din Satu Mare la sediul lui X din Ploiesti. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui XYZ sau ce mentiune va trece pe factura? Cursul de schimb este 1 eur=3.6 lei
Raspuns:
Este vorba de o LIC scutita. XYZ va mentiona pe factura “scutit cu drept de deducere”

196. Sc Beta din Buzau, neinregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza de la Alpha, inreg in scopuri de TVA in Franta, mobilier in valoare de 25000 euro. Produsele vor fi transportate din Franta in Romania. Descrieti obligatiile societatii Beta SRL dpdvd al TVA pt aceasta tranzactie. Cursul de schimb este de 1 eur=3.6lei.
Raspuns:
Societatea Beta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de a achizitiona bunurile intrucat valoarea achizitiilor depaseste 10.000eur.
Art. 1531. - (1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze, conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară în România au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare, în cazul în care valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară.

Art 126:
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică
neimpozabilă;
b) valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de
10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.

(7) Regulile aplicabile în cazul depăşirii plafonului pentru achiziţii intracomunitare, prevăzut la alin. (4) lit. b), sau al exercitării opţiunii sunt stabilite prin norme.
Norme:
(8) În cazul în care plafonul pentru achiziţii intracomunitare este depăşit, persoana prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, înregistrarea va rămâne valabilă pe perioada până la sfârşitul anului calendaristic în care a fost depăşit plafonul de achiziţii şi cel puţin pentru anul calendaristic următor.

197. Sc Gamma SRL, stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO, transporta 3 imprimante, produse de acesta, la o expozitie care are loc in Franta. Dupa expozitie imprimantele sunt aduse inapoi in RO. Ce obligatii are GAMMA SRL dpdv al TVA pentru aceasta tranzactie?
Raspuns:
Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor, operatiunea de fata este in afara sferei de cuprindere a TVA.

198. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special pt intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 72 000 lei. Daca la nivelul cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.
Raspuns:
Cifra de afaceri eur: 21.291 eur
DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala < 35000 eur

199. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special pt intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 60 000 lei. Daca la nivelul cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.
Raspuns:
Cifra de afaceri eur: 17.742 eur
DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala < 35000 eur

200. Explicati ce reprezinta “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.
Raspuns:
Norme cod fiscal
(2) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuată pe baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare se consideră livrare de bunuri atunci când comisionarul acţionează în nume propriu, dar în contul comitentului.
Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului, comitent, procedând astfel:
a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său, şi;
b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică sub denumirea de structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (3) şi (4).
R: daca se refactureaza in contract de comision se refactureaza inclusiv bunurile/serviciile achizitionate in numele clientului, aduca structura de comisionar; daca se deconteaza doar sumele platite atunci NU se aplica tva se fac doar facturi de decontare. ( Art 137 …(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: …. e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele şi în contul clientului, şi care apoi se decontează acestuia, precum şi sumele încasate în numele şi în contul unei alte persoane. Norme: b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura este emisă de această altă persoană către un terţ. Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ cu persoana care a emis factura, conform înţelegerii dintre părţi, pot fi întocmite facturi de decontare conform alin. (3);)

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:35 am

201. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre sine?
Raspuns:
Autofactura202. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Timisoara, in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.
Raspuns:

Cod fiscal art 1322
Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale cărui:
1. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în două state membre diferite; sau
2. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în acelaşi stat membru, dar transportul este efectuat în legătură directă cu un transport intracomunitar de bunuri;
Norme metodologice:
15. (1) Locul de plecare al transportului intracomunitar de bunuri este locul de unde începe transportul bunurilor, fără a se ţine cont de distanţa parcursă până la locul în care se află bunurile. Locul de sosire este locul în care se încheie transportul bunurilor.
(2) Transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, al cărui loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în România, direct legat de un transport intracomunitar de bunuri al cărui loc de plecare sau loc de sosire sunt situate în România, reprezintă un transport asimilat transportului intracomunitar de bunuri;
(3) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce urmează unui transport prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al cărui loc de sosire este situat în România, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) contractul sau orice alt document aferent acestui transport trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România până la încheierea transportului.
(4) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce precede unui transport prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al cărui loc de sosire este situat în afara României în alt stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;
b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
c) bunurile vor părăsi România în aceeaşi stare în care erau la începerea transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal.
(5) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul situat între două transporturi prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie să existe în momentul încheierii transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;
b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România.
R : Cum transportul Nu este legat de o livrare UE se considera livrare locala cu TVA 19%.

203. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin , in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia.
Raspuns:
Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite, deci este vorba de o factura cu « scutita cu drept de deducere«

204. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de transport pt beneficiatul Teta, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Romania. Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin , in valoare de 10.000 lei, pret fara TVA.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.
Raspuns:
Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite, deci este vorba de o factura cu mentiunea « scutita cu drept de deducere« .

205. SC Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de consultanta in domeniul contabil pt beneficiatul Gama, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in POLONIA si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. Serviciul factura este in valoare de 10.000 lei fara TVA.
Raspuns:
Locul prestării de servicii
Art. 133. - (1) Locul prestării de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:
g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu condiţia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu fix în afara Comunităţii ori să fie o persoană impozabilă acţionând ca atare, stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelaşi stat cu prestatorul, în cazul următoarelor servicii:
......
5. serviciile consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare;
Deci se va considera o LIC de servicii, Alpha va factura “scutit cu drept de deducere”.


206. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in Romania care presteaza servicii de consultanta in domeniul contabil societatii Gama, societate comerciala stabilita in Polonia si neinregistrata in scopuri de TVA in Polonia (beneficiaza de regimul de scutiri) si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. Serviciul facturat este in valoare de 10.000 lei
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura.
Raspuns(?!):
Factura va fi emisa cu TVA 19%, serviciile se considera a fi prestate in Polonia.

207. SC Alfa SRL este o societate de asigurari stabilita in Romania si neinregistrata in sop de TVA in Romania intrucat realizeaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere. Ea beneficiaza de servicii de consultanta in domeniul contabil in valoare de 1200 euro de la societatea Gama, societate comerciala stabilita in Polonia si inregistrata in scopuri de TVA in Polonia si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in Romania.
Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura, precum si care sunt obligatiile din puct de vedere al TVA
Raspuns:
Cum alfa NU este persoana platitoare de TVA in Romania NU se poate aplica exceptia de la Art 133. alin 2 lit g pctul 5. Deci se considera ca serviciile sunt prestate in Polonia si se aplica TVA cf legislatiei din Polonia.
Obligatiile din dpdvd Tva sunt completarea

208. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in Romania, ii inchiriaza o cladire lui SC Beta SRL, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Sc Alfa opteaza pentru facturarea acestei operatiuni cu TVA, chiar din data inchirierii, 10.05.08. Pe data de 30.11.2008, realizand ca pentru a putea face acest lucru trebuia sa depuna o notificare la adm fin, Alfa SRL depune o notificare prin care anunta ca isi exercita optiunea incepand cu data de 10.05.08. La un control efectuat asupra SC BETA SRL, inspectorii apreciaza ca societatea nu avea dreptul de deducere al TVA pentru perioada 10.05.08- 30.11.08, astfel se exclud de la deducere TVA aferenta facturilor emise de Alfa in perioada mai-noiembrie 2008.
Este corect?
Raspuns:

“Art141
(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
….
e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii:
1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
4. închirierea seifurilor;

(3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f), în condiţiile stabilite prin norme.
Norme:
(3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. În situaţia în care opţiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunul imobil care se intenţionează a fi utilizat pentru operaţiuni taxabile se va comunica în notificarea transmisă organului fiscal. Pentru bunurile imobile sau părţile din bunurile imobile pentru care au fost încheiate contracte de leasing înainte de data aderării şi care se derulează şi după data aderării, notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data aderării, în situaţia în care proprietarul bunului doreşte să continue regimul de taxare pentru operaţiunea de leasing cu bunuri imobile.
Deci, nu este corecta aprecierea organelor de control.

209. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA?
Raspuns:
Termenul pentru depunerea declaratiei 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare trimestru.

210. O societate comerciala isi trimite directorul general intr-o delegatie in Ungaria cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. In Ungaria directorul alimenteaza cu benzina dupa care se intoarce in Romania. Trebuie declarata aceasta operatie in declaratia recapitulativa a tva? Argumentati.
Raspuns:
Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei, deci nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA.


211. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania, realizand acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obtine venitul sau principal. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in scopuri de TVA? Argumentati.
Raspuns:

art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
(?!)Nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA.


212. Un agent economic importă din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentraţie 50%, de 0,5 l/sticlă la preţ extern de 100 euro/sticlă, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specifică pentru alcool etilic este de 750euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.
Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă
Rãspuns:
Acciza = 750 x 3,3 x [(10.000 x 0,5) / 100] x 50% = 61.875 lei

213. O societate comercială produce în luna mai 2008 2.000 pachete ţigări cu 10 ţigări în pachet. Acciza pentru ţigări este de 50 euro/1000 ţigări, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datorată la bugetul de stat pentru producţia realizată, dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai 2008?
Rãspuns:
Acciza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 lei

214. Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate.
Rãspuns:
Accizele armonizate se datorează pentru:
- bere;
- vinuri;
- băuturi fermentate, altele decât berea şi vinurile;
- produse intermediare;
- alcool etilic;
- tutun prelucrat;
- produse energetice;
- energie electrică.
Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 162
215. Un agent economic importă în 2008 din Rusia 40 bucăţi articole din cristal al un preţ de producător de 50 euro/bucată. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamală este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinaţi valoarea accizei ce trebuie plătită în vamă, dacă cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Rãspuns:
Valoarea în vamă = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei
Taxa vamală = 20% x 8.250 = 1.650 lei
Comisionul vamal = 0,5% x 8.250 = 41,25 lei
Acciza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 lei

216. O societate realizează din producţia internă bijuterii din aur, cu excepţia verghetelor. Preţul de livrare, mai puţin accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplică conform Codului Fiscal este de 15%.
Să se determine valoarea de facturare fără TVA a produselor, inclusiv acciza.
Rãspuns: 9.200 lei
Metodologia de calcul:
Baza de impozitare – Preţul de livrare, mai puţin accizele.................................8.000 lei
Acciza aplicabilă (15% x 8.000 lei)....................................................................1.200 lei
Valoarea de facturare fără TVA, inclusiv acciza ........................................... ...9.200 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

217. Se importă din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.
Să se caluleze valoarea accizei în condiţiile în care se cunosc umrătoarele date: Valoarea în vamă 180.000 lei, taxă vamală 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.
Rãspuns: 69.615 lei
Valoarea în vamă a produselor ..........................................................180.000 lei
Taxă vamală10% (180.000 lei x 10%) ................................................18.000 lei
Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) ............................................900 lei
Total ...................................................................................................198.900 lei
Acciza 35% (198.900 lei x 35%)..........................................................69.615 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

218. În luna martie 2008 un agent economic producător de bere a înregistrat o producţie de 10.000 hl, cu o concentraţie alcoolică de 4,5% şi un număr de 6 grade Plato. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că acciza unitară este 0,43 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro = 3,4 lei.
Raspuns:
A = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 lei

219. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România?
Sfera de aplicare a accizelor armonizate este următoarea::
a) berea;
b) vinurile;
c) băuturile fermentate, altele decât berea şi vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
h) energia electrică.
Art.162 L571/2003 Cod fisc.


????///220-222

223. Ce document trebuie sa însoţeasca mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv?
Rãspuns:
Documentul administrativ de însoţire.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2) a).

224. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu acciza platita?
Rasuns:
Factura, precum si documentele de insotire simplificate, dupa caz
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2) b),c).


COD PROCEDURA FISCALA

225. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili, alţii decât marii contribuabili?
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, art. 33, alin 1 : „(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al municipiului Bucureşti stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.”
Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1

226. În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, şi anume cel în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, poate prelua competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de respectivul contribuabil?
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, „(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 3

227. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent trimestrului I 2008, solicitând totodată şi rambursarea sumei negative înscrisă în decontul respectiv, de 10.000 lei
Pentru soluţionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectuează o inspecţie fiscală pe parcursul căreia decide şi verificarea impozitului pe salariu
Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2008 şi are ca rezultat stabilirea unei diferenţe suplimentare la impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007.
Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenţa suplemntară de impozit pe salariu, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns: 730 lei
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. „Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „b) pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de către organul competent;”
Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007
Majorări de întârziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi art. 122, alin 1, lit. b


228. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică?
Rãspuns:
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1 lit. a şi b

229. Dl. „A”, medic, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de consultaţii medicale în Bucureşti, sectorul 3, având program în 4 zile din săptămână. Dl. „A” mai deţine un cabinet de consultaţii medicale şi în oraşul Buftea, judeşul Ilfov, la acesta din urmă având program doar o zi pe săptămână.
Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi.
Rãspuns: Bucuresti, Sectorul 3
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1 lit. b

230. Societatea „X” SRL calculează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2008 în sumă de 20.000 lei. Societatea virează la termenul legal – 25 Aprilie 2008 – impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 Aprilie 2008 societatea depune Declaraţia 100 la organul fiscal competent, însă omite să înscrie în această declaraţie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în sumă de 20.000 lei.
Care sunt efectele juridice ale plăţii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligaţiei de declarare a acestuia?
Rãspuns:
Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care a fost efectuată plata obligaţiei fiscale. Astfel, chiar dacă plata a fost efectuată, nu înseamnă că nu mai există obligaţia de declarare.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 81, alin 3

231. Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare ulterioară a datelor din declaraţia de înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni.
În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni?
Rãspuns: în termen de 30 de zile de la data producerii modificării
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 77, alin 1

232. Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel:
a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit, conform declaraţiei fiscale:
Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;
Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;
Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;
Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.
b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală, cu termen de plată, conform deciziei de impunere comunicată în data de 20 ianuarie 2008:
Diferenţă trimestrul I 2007: =400 lei;
Accesoriu aferent diferenţei de 400 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):=100 lei;
Diferenţă trimestrul III 2007:= 500 lei;
Accesoriu aferent diferenţei de 800 lei calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):= 60 lei;
Total:
o Principal:= 900 lei;
o Accesoriu: =160.lei
c) Creanţe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe profit:
Comunicată la data de 10 iulie 2007:= 200 lei;
Comunicată la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei.
Societatea efectuează pentru impozitul pe profit o plată de 3.500, la data de 10 martie 2008.
Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa fiscală prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedură fiscală.
Rãspuns:

data Suma dat. Suma acop pl.10.03 Ramas de plata
10.03.08
25.04.07-princip. 1000 1000 0
10.07.07-accces. 200 200 0
25.07.07-princip. 1500 1500 0
25.10.07-princip. 200 200 0
10.01.08-acces. 300 300 0
25.01.08-princip. 1700 1700 0
Total=5960 3500 2460
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin 2 şi 3

233. Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării regulii de stingere a datoriilor?
Rãspuns:
Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele
competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin 3

234. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaţii suplimentare?
Rãspuns:
Ca regulă generală, cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin 1 şi 2

235. Societatea „X” SRL a stabilit şi declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în sumă de 12.000 lei. Ulterior, societatea constată că a calculat greşit impozitul, suma corectă a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îşi exercită dreptul de a corecta declaraţia şi depune în data de 25 Aprilie 2007 declaraţia rectificativă, dată la care efectuează şi plata sumei de 10.000 de lei în contul impozitului datotorat.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorat ca urmare a neplăţii la scadenţă a impozitului pe venitul microântreprinderilor aferent trimestrului IV 2007, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 3, „(3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008
Suma la care se datorează majorările: 10.000
Majorări de întârziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2


236. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plată a impozitelor şi taxelor?
Rãspuns: Un an de la data plăţii
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114, alin

237. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicării lui prin publicitate?
Rãspuns: 15 zile de la data afişării anunţului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin 3

238. Camera profesionala „C”, persoană juridică de utilitate publică are organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fără personalitate juridică, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembrăminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5 salariaţi, nu îndeplinesc condiţia cerută de lege pentru a fi înregistrate ca puncte de lucru plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi, pe cale de consecinţă, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembrăminte trebuie însă declarate la organul fiscal, fără a primi cod de identificare propriu.
Cum se declară şi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în cazul sediilor secundare care au mai puţin de 5 salariaţi?
Rãspuns:
Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod procedură fiscală) prin
depunerea declaraţiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competenţa teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situaţie. (Cod procedură fiscală)
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 34 şi art. 74 şi OMFP 1329/2004

239. Până la ce dată poate organul fiscal să efectueze inspecţia fiscală şi, eventual, să modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaţi
Rãspuns: 31 decembrie 2009
Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004, termenul de prescripţie începe să curgă de la 01 ianuarie 2005, deci inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie 2009.
Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.
Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 23, art. 91 şi art. 98

240. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe data de 10 Aprilie 2007 şi se finalizează la data de 30 iunie 2007, dată la care are loc discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor incluse în Raportul de inspecţie fiscală.
În cursul discuţiilor, reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili diferenţa de 50.000 lei aferentă impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cărora prescripţia se împlineşte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă”.
Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenţa de 5.000 lei? Explicaţi.
Rãspuns: DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

241. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce.
Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2008, că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2008 se emite şi nota de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă şi efectuează plata diferenţei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Pentru suma de 20.000 lei admisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26–30 Aprilie 2008
Pentru suma de 10.000 lei neadmisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2008
Majorări de întârziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 + 600 = 700 lei
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b

242. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce.
Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2007, că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se emite şi nota de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Nu se vor calcula majorări de întârziere.
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, „a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b243. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se referă informaţia conţinută în vestorul fiscal al unui contribuabil?
Rãspuns:
Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 78, alin 1 lit. b

244. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 40.000 lei, fără a solicita şi rambursarea acestei sume. La aceeaşi dată, societatea mai depune şi declaraţia privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu-l achită.
Poate organul fiscal să efectueze din oficiu compensarea celor două creanţe reciproce?
Rãspuns: NU
Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce, cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 116, alin 4

245. Care este termenul general de soluţionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedură fiscală?
Rãspuns: 45 de zile de la înregistrare
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin 1

246. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silită prin poprire, atât asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare, cât şi asupra sumelor pe care alte societăţi le datorează soicetăţii „X”. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi, pe fondul lipsei de disponibilităţi în conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru depăşirea situaţiei, societatea solicită aplicarea prevederilor din Codul de procedură fiscală care prevăd următoarele: „(12) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.”
Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea de către terţul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale? Explicaţi.
Rãspuns: NU.
Terţul poprit nu poate elibera sume în favoarea debitorului, chiar şi numai pentru plata drepturilor salariale ci poate onora numai documentele de plată emise de debitor în vederea plăţii dreturilor salariale.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149, alin 12

247. Este permis, conform Codului de procedură fiscală ca plata datoriei fiscale să fie efectuată de altă persoană decât debitorul?
Rãspuns: DA
Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de întârziere.
Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor.
Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114, alin 2 şi Cod Civil, Art. 1093

248. Care este, potrivit Codului de procedură fiscală, momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe şi cât este acest termen?
Rãspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

249. Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale?
Rãspuns: Somaţia
Art. 145 (1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 145

R : conform codului de procedura fiscala primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale este somatia. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu- art 145 CPF


250. Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de executare silită al organului fiscal?
Rãspuns:
Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când:
a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;
b) contestatorul a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de
executare;
c) cel interesat a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.
Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 173, alin. 1 şi 2

251. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi.
Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?
Rãspuns: sumele necesare plăţii drepturilor salariale.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149, alin 12

252. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

253. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

254. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 3.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 0 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

255. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008, respectiv în termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

dmldone
Site Admin
Posts: 5629
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by dmldone » Mon Oct 27, 2008 9:35 am

256. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele două rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită datoria în data de 27 Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

257. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2008, depăşind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 + 100 = 465 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

258. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi un drept la restituire de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 0 lei.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

259. Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite sume suplimentare de plată în cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord şi contestă la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodată, societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ, solicitând suspendarea executării deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenţele de plată.
Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării deciziei?
Rãspuns:
Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30.000 = 6.000 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2

260. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal?
Rãspuns:
În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2

de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedură fiscală art 42, alin 4) Societatea poate să nu o aplice, contribuabilul fiind însă expus riscului fiscal
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 42, alin 4

261. Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act administrativ fiscal?
Rãspuns:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice.
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 206, alin. 1

262. Societatea „X” SA, persoană juridică nerezidentă trebuie să execute, în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română, două porţiuni ale unei autostrăzi. Prima porţiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A, municipiul Z, trece prin judeţul B şi se sfârşeşte în judeţul C, municipiul Z. Cea de a doua porţiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se află în întregime pe raza municipiului V din judeţul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România. Explicaţi
Rãspuns:
Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeţul A
Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeţul D
În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin. 2

263. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. În acest scop, ţinând cont de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplică măsura executării silite mobiliare, sechestrând prin proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii, între care două sunt deţinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.
Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.
Rãspuns: NU.
Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele două maşini ale asociatului nu aparţin societăţii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 151, alin. 1

264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite obligaţii suplimentare de plată reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2008. Societatea achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie, respectiv 5 iulie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv- art 120 CPF
termen de plata: 25.04.08
data plata: 05.07.08
de unde rezulta un numar de 71 zile intirziere ( 5 zile aprilie+31 zile mai+30 zile iunie+5 zile iulie), deci 10.000 ron*0.1% zi*71 zile= 710 lei dobinzi
Majorări = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120

265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată. Societatea formulează şi depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de plată, dar pe care o retrage după două zile. Ulterior, societatea apreciază că există premise pentru soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată.
Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă?
Rãspuns: DA.
Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului
general de depunere a acesteia.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 208, alin. 2

266. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei. Care este acest termen şi în ce situaţii se aplică?
Rãspuns:
Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;
Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 207

267.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dacă restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelaţi act normativ.
Care este nivelul acestei dobânzi?
Rãspuns:
Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobinda din ziua urmatoare expirarii termenului( 45 zile de la depunerea cererii)Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor. Dobinda este la nivelul majorarii de intirziere reglementate de CPF ( in prezent 0.1% pe zi intirziere)- art 124- CPF
Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 124

268. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul aplicării regulilor cu privire la ordinea de stingere?
Rãspuns:
În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin. 3, lit. c

269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însă scrisoarea este înapoiată de poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate.
În ce constă comunicarea prin publicitate?
Rãspuns:
Prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin. 3

270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?
Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal
Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.


Problema 271- Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce termen?
Da, este obligatorie declararea in termen d e30 zile d ela infiintarea de filiale si sedii secundare- art 74CPF

Problema 272 Conf.prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor , taxelor contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Din ce moment are org fisc.dreptulde stabilire din of. A imp.taxelor contrib.si a altor sume datorate bug.general consolidat in aceasta situatie?
Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu s epoate face inainte d eimplinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.- art 83, alin 4- CPF

Problema 273 In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silita sa nu continuie ?
Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile d eexecutare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu- art 145 CPFProblema 274 Impotriva sc ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand dif.de impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 2.123.000 lei.
Care este organul competent la care soc. Poate introduce contestatie impotrive deciziei de impunere ?
Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii.

MARIETA
Coffe-drinker
Posts: 5
Joined: Fri Aug 22, 2008 11:36 am
Location: TG JIU

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by MARIETA » Tue Oct 28, 2008 3:09 pm

Problema 70
Eu am un alt raspuns la aceasta problema :

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m);
4.000 euro x 3,6 = 14.400 lei suma deductibila
As vrea sa stiu si alte pareri.

DUMITRESCURAMONA
Coffe-drinker
Posts: 1
Joined: Thu Jan 29, 2009 12:14 am

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri

Post by DUMITRESCURAMONA » Thu Jan 29, 2009 2:20 am

dmldone wrote:thanks to contacafe_club members


1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:
a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
Răspuns:
Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:
Impozite directe
a) impozitul pe profit;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Impozite indirecte
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
Venituri nefiscale
h) taxe consulare;
i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.


2 Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 şi 2007:
Indicator 2006 2007
1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3
a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9
b)Contributii de asigurari 271.0 352.0
c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4
2.Venituri de capital 56.1 74.3
3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9
Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 1043/2006 şi Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007

Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):
Indicator 2006 2007
PIB 344.535,5 404.708,8

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%
3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.
Raspuns-art.3 Cod fiscal.
1.Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.
-2.Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale
-3.Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora
-4.Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste
prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

4. Clasificaţi impozitele după fond şi formă. Dezvoltaţi pe scurt categoriile identificate.
După trăsăturile de fond şi formă impozitele se clasifică în impozite directe şi impozite indirecte.
Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influenţat, în cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor şi/sau averii, precum şi de cotele de impozitare. În categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.) şi impozitele personale (pe venit şi pe avere).
Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).

5. De câte feluri sunt impozitele directe?
Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale şi impozite personale.

6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?
Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc. Ele nu ţin cont de situaţia personală a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.

7. Ce semnifică impozitele personale?
Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii având legătură cu situaţia (venitul sau averea) persoanei impozabile.

8. Clasificaţi impozitele după obiectul impunerii
După obiectul impunerii impozitele se împart în: impozite pe venit, impozite pe avere şi impozite pe cheltuieli.

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
Caracterul obligatoriu - sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi:
- pentru muncitori si functionary:salariul;
- pentru agentii economici: profitul;
- pentru propietarii funciari: renta;
- pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni, obligatiuni); venitul produs de acesta (dividende, dobanzi);
- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma activitatii desfasurate.
De asemenea, suporta, in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pe cladiri, proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri, proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.
Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de bunuri se datoreaza taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. Ce este specifc in cazul lor este faptul ca, spre deosebire de impozitele mai sus amintite, sarcina achitarii impozituluirevine unei alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit, deci in cheltuiala, urmand sa-l vireze statului persoana de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea, in cazul acestor bunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul, ci doar platitorul impozitului, care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului.
Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal este considerata infractiune.


10. onescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el solicita rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare intemeiata ?argumentati.
Raspuns:
-nu este intemeiata solicitarea;
-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului.

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea
Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.

Raspuns:
-subiect- Andreescu A.
-obiect-venitul din salarii
12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.
Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:-certitudinea impunerii


13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.
Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.
Exemple:
-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple

Transa de venit cota cota progr.comp. impozit

Pana la 1500 10% 150 lei
1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei
2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei
peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ……

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul otelor progresive compuse.

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit cota

Pana la 200.000 lei 3%
Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns:-cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns – cota procentuala fixa .


17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de
3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.
Raspuns-

Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um
Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um
Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit
(u.m.) Cota
(%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um
Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinaţi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind că agentul economic a constituit şi plătit la sfârşitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumă de 4.000 lei determinaţi cât este cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi
Pentru bar de noapte:
Venituri = 40.000 lei
Cheltuieli = 28.000 lei
Pentru celelalte activităţi
Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei
Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de noapte(art.18CF)
Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:
- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau
- 5% xTotal venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit în ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.
Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 – 28.000) = 1.920 lei
Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activităţi
Pentru celelalte activităţi impozitul pe profit se determină prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activităţi = 16% * (10.000 – 7.000) = 480 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I
Impozit datorat = Impozitbar + Impozitalteact. = 2.000 + 480 = 2.480 lei
Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II
Impozit pe profit plătit în trimestrul I = 4.000 lei
Impozit pe profit datorat cumulat de la începutul anului pentru semestrul I = 2.480 lei.

Societatea are de recuperat impozit pe profit în sumă de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei

20. O organizaţie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:
- venituri din cotizaţiile membrilor = 5000 lei
- venituri din donaţii şi sponsorizări = 15.000 lei
- venituri din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei
- venituri din activităţi comerciale = 10.000 lei
Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:
- cheltuieli aferente activităţii non-profit = 48.000 lei;
- cheltuieli aferente activităţii comerciale = 7000 lei
Determinaţi impozitul pe profit datorat de această organizaţie non-profit pentru activităţile desfăşurate în cursul anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65 lei/euro.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

a.Pentru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană organizaţia non-profit este scutită de plata impozitului pe profit.
b.Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activităţi economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.
Deci, limita veniturilor scutite ,din activităţi economice, este minimul dintre 15.000 euro şi 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:
15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei
10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei
- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 5.000 lei, pentru restul de 5000 lei datorându-se impozit pe profit.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor impozabile.
Profitul activităţilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 = 3000 lei.
Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:
- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificaţi aceste cheltuieli în categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;
c) cheltuieli nedeductibile
din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Rãspuns:
Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifică astfel:
a) Cheltuieli deductibile:
- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
b) Cheltuieli cu deductibilitate limitată:

- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
c) Cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comercială realizează următoarele venituri şi cheltuieli aferente trimestrului I 2008:
- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;
- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;
- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;
- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile de la terţi: 10.000 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
- cheltuieli salariale: 2.000 lei
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române: 3.000 lei
- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legală
Determinaţi impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Venituri impozabile = Venituri din vânzarea mărfurilor + venituri din prestări servicii =
= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Pentru determinarea sumei cheltuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de cheltuială în parte:
- cheltuielile cu mărfurile vândute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei
- cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei
- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat
Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele
decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)
= 2% x (70.000 – 30.000 – 10.000 – 2.000 – 3.000 – 800) = 24.200 lei x 2%= 484 lei
şi chelt neded = 516 lei.
- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei
- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei
- cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile în limita prevederilor legale
Chelt. Ded. = 600 mil. lei şi Chelt. Neded. = 200 mil. lei.
Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 lei
Pas 3. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit
Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei şi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul anului şi 150.000 lei la sfârşitul anului. Valoarea împrumuturilor pe
termen lung este de 400.000 lei la începutul anului şi 300.000 lei. Determinaţi valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile
Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt integral deductibile.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele şase luni ale anului 2008 venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintă 38.000 lei şi cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinaţi care este suma impozitului pe
profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, ştiind că impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor şase luni ale anului.
Venituri impozabile = 40.000 lei
Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 = 29.400 lei sau ( 30250-850)
Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II
Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei
Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.
3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei
20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei
din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 114 lei
Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei
Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plată
Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit = 1.582 – 600 = 982 lei
sau
Calculul cheltuielilor de sponsorizare care se vor scadea din impozitul pe profit:
1696(total impozit)-600(impozit deja achitat)=1096lei
38000*3la mie=114lei
1096*20%=219,2
Deci total impozit datorat pentru trimetrul II:
1096-114=982lei
25. La sfârşitul anului 2007 o societate comercială pe acţiuni înregistrează un profit net în valoare de 200.000 lei.Acţionarii societăţii sunt: o persoană fizică română ce deţine 30% din capitalul social şi o persoană juridică română ce deţine din anul 2001 70% din capitalul social. În condiţiile în care societatea practică o rată de distribuire a dividendelor de 50% determinaţi:
a) valoarea totală şi pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.
Rãspuns:
a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor
- persoana fizică = 100.000 x 30% = 30.000 lei;
- persoana juridică 100.000 x 70% = 70.000 lei;
b) Impozitul pe dividende
- persoana fizică = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);
- persoana juridică = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod Fiscal);
c) Dividendul net
- persoana fizică = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;
- persoana juridică = 70.000 – 0 = 70.000 lei;
d) Impozitul pe dividende va fi plătit în anul 2008, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul ori de câte ori acţionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-finanicari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaţia în vigoare, în condiţiile în care AGA a hotărât constituirea integrală a rezervei legale.
Rãspuns: 200 lei
Metodologia de calcul:
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate

Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

Rãspuns: 1568 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil (10.000 - 200)...........................................................9.800 lei
Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)...................................................1.568 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 (1) a şi art. 19 (1)


28. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................6.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.
Rãspuns: 640 lei
Metodologia de calcul:
Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..................................................4.000 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(4.000 x 16% = 640 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................640 lei
(640 lei > 500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18


29. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................7.500 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Rãspuns: 500 lei
Metodologia de calcul:
Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..................................................2.500 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(2.500 x 16% = 400 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................500 lei
(500 lei < 400 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18


30. La data de 31 martie a exerciţiului N o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale.......................................................................................14.000 lei
din care
- dividende primite de la o persoană
juridică română ......................................................................................2.000 lei
Cheltuieli totale.......................................................................................10.000 lei
Din care
- majorări şi penalităţi de întârziere
pentru neplata la termen a TVA .....................................................100 lei
Să se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Rãspuns: 336 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)...................................................4.000 lei
Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).....................................2.100 lei
Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) .........................................................336 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comercială s-au înregistrat următorii indicatgori economico-financiari:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit ..............................................................340 lei
Să se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ştiind că societatea este plătitoare de impozit pe profit şi neplătitoare de TVA.
Rãspuns: 70,8 lei
Metodologia de calcul:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).


32. La data de 30 iunie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi de TVA 19% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol (băuturi alcoolice şi produse din tutun,suma exclusiv tva)……………………………………………………………................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..................................................340 lei
Să se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind ca totalul cheltuielilor include şi TVA-ul nedeductibil aferent produselor de protocol.

Rãspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,
221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:
I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) ...........................129,2 lei
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor de protocol ..................................38 lei
(200 lei x 19% = 38 lei)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I......................................................340 lei
Cheltuieli nedeductibile Total......................................................................507,2 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .......................................................3.000 lei
Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) ......................................................3.507,2 lei
Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)..............................561 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ..................................................................221 lei
(561 lei – 340 lei = 221 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a )şi art. 145 (5) b).
33. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% prezintă următoarea situaţie financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se determine limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă la 30 iunie.

Rãspuns: 2.440 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei
(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

34. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi TVA 19% prezintă următoarea situaţie financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind că totalul cheltuielilor include şi cheltuielile cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Rãspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie
9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:
I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei
(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
Cheltuieli de protocol nedeductibile (12.000 lei – 2.440 lei) ...........................9.560 lei
Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.....1816,4 lei
(9560 lei x 19% = 1816,4 lei)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I...........................................................10.000 lei
Cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA .........................................................................2.000 lei
Cheltuieli nedeductibile Total............................................................................23.376,4 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..................................................123.376,4 lei
Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x 16%)..............................................19.740,22 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ............................................................................9.740 lei
32
(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a) şi (4) a) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI TVA,
pct. 6 (11) şi (12).
35. O societate commercială a obţinut cumulat, de la începutul anului până la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plătit un profit impozabil astfel:
Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei
Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei
Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei
Să se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat până la data de 25 ianuarie, aferent trim IV,
urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la data de 15 aprilie a anului următor şi care va fi diferenţa de plată pentru acel an.

Rãspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV
20.000 lei diferenta de platã pentru anul 2007
Metodologia de calcul:
I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV
Impozit pe profit pentru Trim. IV .............................................................12.000 lei
(sumă egală cu impozitul pe Trim. III)
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil......................... .............................................................750.000 lei
Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)........................................... 120.000 lei
III. Determinarea diferenţei de plată pentru anul 2007
Impozit pe profit plătit până la data de 25 ianuarie ..................................100.000 lei
(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)
Diferenţa de plată pentru anul 2007 ...........................................................20.000 lei
(120.000 lei – 100.000 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 (10) şi art. 35 (1).

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
1 ianuarie 2007 31 martie 2007
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 90.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la o bancă
românească autorizată de BNR 0 40.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 150.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adicã sunt în sumã de 40.000 lei.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (4).


37. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 150.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar
al societăţii comerciale 0 60.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 170.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008. Rata dobânzii la care sa contractat împrumutul de la acţionar este inferioară ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în sumã de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile ..................................................... 60.000 lei
(se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR)

II. Determinarea gradului de îndatorare a capitalului
GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18
100.000 +120.000


III. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................60.000 lei
(grad îndatorare < 3)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (5) şi art. 23 (1)

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar 0 70.000
Venituri din dobânzi 0 30.000
Celelate venituri impozabile 0 220.000
Să se determine nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2008, în cazul în care gradul de îndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 şi în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei. Dacă pentru împrumutul contractat s-ar fi plătit dobânzi calculate cu rata de referinţă aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.

Rãspuns: Grad de îndatorare Cheltuieli deductibile cu dobânzile
la 31 martie 2008

<3 50.000 lei
>3 0lei


Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuieli cu dobânzile posibil deductibile ....................................................... 50.000 lei
(numai cele care se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).

II. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I în funcţie de gradul de îndatorare a capitalului
Caz I. Grad de îndatorare < 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................50.000 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral deductibile în trim I)
Caz II. Grad de îndatorare > 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................0 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile în trim I si se vor reporta până când gradulde îndatorare va fi mai mic decât 3).
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (1), (2) şi (5)

39. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea contabilă de intrare este de 56.000 lei, durata normală de utilizare 5 ani.
În condiţiile aplicării pentru calculul amortizării fiscale a metodei de amortizare accelerată, care este mărimea amortizării fiscale în anul 2009? La calculul amortizării accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.
.
Rãspuns: 7000 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea accelerată în primul an de funcţionare (2008)...............................28.000 lei
(56.000 lei x 50%)
Amortizarea în al doilea an de funcţionare (2009)...............................................7.000 lei
(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achiziţionează o clădire pentru extinderea activităţii. Valoarea contabilă
de intrare este de 2.000.000 lei, durata normală de utilizare 40 ani.
Să se calculeze amortizarea fiscală pentru anul 2007.
Rãspuns: 37.500 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea fiscală anuală pe baza metodei liniare............................................50.000 lei
(2.000.000 lei : 40 ani)
Amortizarea fiscală în anul 2007..........................................................................37.500 lei
(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).


Post Reply

Return to “Fiscalitate - examen de acces la CECCAR”