Codul privind conduita etica si profesionala a membrilor

Bibliografie, Materiale utile, Teste Grile si Rezolvari, Opinii si Dezbateri

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 5614
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Codul privind conduita etica si profesionala a membrilor

Post by dmldone » Thu Oct 23, 2008 7:48 am

Codul privind Conduita Etica si Profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania, publicat in M. Of. partea I nr. 276/27.11.1995


Titlul I - DISPOZITII GENERALE

1. Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe profesionistii contabili in conduita lor, in relatiile profesionale cu ceilalti, se refera la:
a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie sa fie drept, cinstit si sincer in executarea lucrarilor sale.
b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice care ar putea sa-i impiedice obiectivitatea.
El trebuie sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale.
c) Independenta. Cand isi exercita profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa, cum ar fi:
• implicarea financiara, directa sau indirecta, in activitatile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, detinerea de participatii la capital, darea sau luarea cu imprumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai;
• implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client, in calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul directiunii acestuia;
• acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfarsi printr-un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a pastra pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
• incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
• conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totala a societatii de expertiza sau a unui practician individual; aceasta presupune sa nu se ocupe majoritatea activitatii profesionistilor contabili cu executarea de lucrari pentru o singura unitate patrimoniala, respectiv societate comerciala;
• acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat in suma absoluta, prin contract sau conventie.
Lista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa si orice membru al Corpului nu trebuie sa se gaseasca intr-o situatie de natura a-i stirbi independenta, chiar daca nu se afla sub incidenta cazurilor de incompatibilitate aratate mai sus.
d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie sa respecte caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizat in mod expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca aceasta divulgare (de exemplu: nedenuntarea unor infractiuni).
e) Norme tehnice si profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa efectueze lucrarile sale in conformitate cu normele tehnice si profesionale care ii sunt aplicabile.
f) Competenta profesionala. Profesionistul contabil trebuie sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul carierei sale profesionale si sa nu efectueze decat lucrarile pe care el insusi sau societatea comerciala din care face parte le poate realiza cu competenta profesionala.
g) Comportare deontologica. Profesionistul contabil trebuie sa se comporte intr-un mod compatibil cu buna reputatie a profesiunii si trebuie sa se abtina de la orice conduita de natura sa aduca atingere acestei reputatii.
2. Prevederile acestui cod au ca ratiune protectia fiecarui profesionist luat individual, cat si a tertilor, deoarece Corpul este garant:
• pentru public, al calitatii si fiabilitatii prestatiilor expertilor contabili si ale contabililor autorizati;
• pentru membrii Corpului, al unei sanatoase si libere concurente, asigurata indeosebi prin principiile liberei alegeri, de catre client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l doreste, al independentei profesionale a acestora.
3. Necesitatea de a se asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor membri sa aiba calitati esentiale, cum sunt:
• stiinta, competenta si constiinta profesionala;
• independenta spirituala si dezinteres material;
• moralitate, probitate si demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
a) sa-si imbogateasca necontenit cunostintele profesionale, inclusiv pe cele de cultura generala, capabile sa-i intareasca discernamantul;
b) sa acorde fiecarei operatiuni si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala inainte de a face propuneri;
c) sa-si exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui care il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
4. Expertii contabili si contabilii autorizati sunt obligati sa execute lucrarile lor dupa tehnica si stiinta contabilitatii; de ei depinde aplicarea lor corecta, exacta si conform reglementarilor legale.

Titlul II - INDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI


Capitolul 1 - Comportamentul personal

Sectiunea 1 - Viata individuala

5. Moralitatea ireprosabila este una dintre conditiile esentiale pentru admiterea si mentinerea in Corp; orice atingere ce va fi adusa acestei conditii constituie o abatere care se sanctioneaza.
6. Toate condamnarile de drept comun si alte fapte susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei atrag dupa sine sanctiuni, mergand pana la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.
7. Toti membrii Corpului trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare probitatii, independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Corpului si membrilor sai.
Sectiunea 2 - Publicitatea personala

8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de scoli, sau de institutii de invatamant atestate de Ministerul Invatamantului.
9. Membrii Corpului pot afisa la usa domiciliului lor o placa de dimensiunile 10x5 cm cuprinzand numele, prenumele, calificarea profesionala - expert contabil sau contabil autorizat - si mentiunea Tabloului Corpului filialei de care apartin, excluzand orice marca sau indicatie cu caracter comercial sau prezentand un interes publicitar.
10. Orice publicitate personala a profesionistilor contabili este interzisa; termenul profesionist contabil cuprinde expertii contabili si contabilii autorizati, care isi exercita profesiunea cu titlu personal, individual sau in cadrul unor societati comerciale de profil; in acest sens:
• prin publicitate se intelege comunicarea catre public a informatiilor asupra serviciilor oferite sau a calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil, in scopul obtinerii de lucrari;
• anuntul este comunicarea catre public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovarii acestuia sau a societatii sale comerciale;
• oferta, directa sau indirecta, este concretizata in demersurile facute pe langa un eventual client in scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea intr-un loc public sau la sediul unei societati comerciale sau al altui agent economic.
11. In intelesul enuntat la art. 10, publicitatea si oferta sunt interzise. In acest sens se exemplifica:
• inserarile personale facute in presa, in publicatiile profesionale sau altele, prin scrisori, afise, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune si in general toate procedeele publicitare;
• oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum si uzul de mandat politic sau de functie administrativa.
Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea si oferta pentru participare la licitatiile organizate potrivit normelor legale in vigoare.
12. Anunturile sunt interzise, cu exceptia:
a) anunturilor in presa pentru angajare de colaboratori, precum si in publicatiile destinate studentilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele sa nu serveasca drept pretext pentru publicitate si sa nu contravina regulilor de etica profesionala, trebuind:
• sa aiba un caracter sobru si informativ in legatura cu postul in discutie;
• sa respecte un format corespunzator pentru fiecare publicatie, similar cu cel mai frecvent utilizat in rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzantelor internationale;
• sa foloseasca pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care sa nu fie de marimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este facut anuntul;
• sa evite orice repetare fara legatura cu recrutarea urmarita;
b) inserarii in presa locala a unor avize informand publicul despre o prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresa, indicandu-se numai: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si orele de primire; acest anunt trebuie sa aiba caracter discret;
c) inserarii in anuare, carti de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informatii necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si profesia.
Aceste inserari nu sunt autorizate, daca se apreciaza ca anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt mentionate in ele.
Sunt interzise, de asemenea, orice inserari cu plata in listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se maresc caracterele tipografice sau care sunt incadrate in chenar.
13. O societate comerciala de expertiza poate oferi beneficiarilor o lista a lucrarilor si a serviciilor pe care este in masura sa le execute.
Se pot tipari brosuri de prezentare a cabinetului sau a societatii comerciale de expertiza ce se vor distribui elevilor, studentilor sau candidatilor la un post oferit de acestea; brosura va trebui sa cuprinda, obligatoriu, numai informatii despre istoricul, principiile de comportament, lucrarile executate, numele clientilor, modalitatea de recrutare si de formare si perfectionarea profesionala a membrilor cabinetului sau ai societatii comerciale.
14. Cu privire la publicatii si interviuri:
• cand un profesionist contabil, persoana fizica, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate mentiona calificarile sale profesionale;
• daca profesionistul contabil este membru al unei societati comerciale de expertiza, el poate sa-i mentioneze numele; in nici un caz nu pot fi date informatii asupra lucrarilor si serviciilor pe care le poate oferi societatea respectiva;
• prevederile pct. 12 lit. a) si b) sunt aplicabile si in cazul participarii profesionistului contabil la un interviu reprodus si difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totusi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie sa aiba un caracter promotional pentru el insusi sau pentru societatea comerciala careia ii apartine; el trebuie sa obtina asigurarea ca ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigente.
15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hartia cu antet destinata corespondentei. Emblema Corpului este compusa din:
• o carte-registru, simbolizand insemnul profesiei;
• un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca insemn divin doi serpi incolaciti, pretuit in Grecia antica ca avand si valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
• deviza: stiinta, independenta, moralitate, atribute esentiale ale exercitarii profesiei.
16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricarei publicitati colective pe care o considera utila in interesul profesiei.
Detaliile si modalitatile de aplicare a acestei dispozitii sunt reglementate prin decizia Consiliului superior si, cand este vorba de o publicitate colectiva locala, pe baza reglementarii consiliilor filialelor respective.
Sectiunea 3 - Exercitarea profesiei


A. Definitii

17. Prin societate de expertiza contabila se intelege societatea comerciala care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este inscrisa in Tabloul Corpului.
18. Prin experti contabili si contabili autorizati, care isi desfasoara activitatea in mod individual, se intelege: persoanele care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, inscrise in Tabloul Corpului, care isi exercita profesia cu titlu independent, individual in cadrul propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate comerciala de profil, fie la alte unitati patrimoniale. In aceasta categorie se includ, de asemenea, si expertii contabili si contabilii autorizati inscrisi in Tabloul Corpului care exercita mandatul de cenzor la societatile comerciale in conformitate cu prevederile legii.
19. Prin raport se intelege exprimarea in scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrarilor de audit legal in cadrul mandatelor de cenzori incredintate de adunarile generale ale societatilor comerciale.

B. Prevederi privind exercitarea profesiei

20. Membrii Corpului care isi exercita individual profesia pot sa o faca numai in nume propriu.
21. Expertii contabili pot sa execute lucrari care intra in atributiile contabililor autorizati.
22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.
23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societati comerciale recunoscute de Corp.
24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este incredintat pentru a fi arbitri intre doua parti ce doresc sa-si stinga litigiile pe probleme care intra in competenta lor, pe cale amiabila, daca exista acceptul ambelor parti pentru aceasta.

Capitolul 2 - Comportamentul in raport cu clientela

Sectiunea 1 - Relatiile cu clientela

25. Relatiile membrilor Corpului cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
26. In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, cum ar fi: participatii la capital, dare sau luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.
27. Membrii Corpului trebuie sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze asupra activitatii de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
28. Membrii Corpului trebuie sa acorde o atentie aparte relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.
29. Stabilirea si intretinerea relatiilor profesionale cu clientii sunt susceptibile de a antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine sa se acorde o atentie speciala atat criteriilor de alegere a unor noi clienti, cat si mentinerii celor vechi. O alta apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, consta in a prevedea situatia lor in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.
30. Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarile de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: intarzieri importante si repetate privind inchiderea periodica a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situatie financiara dezechilibrata etc.
31. Orice nou client, cat si lucrarile noi, cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul, prealabil acceptarii si incheierii contractului, al:
a) unei evaluari a riscurilor;
b) unei verificari privind respectarea principiului independentei profesiei;
c) unei aprecieri a eficientei executarii lucrarilor in raport, indeosebi, cu competenta si cu mijloacele societatii comerciale.
Decizia finala apartine expertului contabil sau contabilului autorizat.
32. Membrii Corpului trebuie sa aprecieze periodic daca eventualele schimbari intervenite in situatia clientilor sau a cabinetului/societatii lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independentei sau sa ii expuna la noi riscuri.
33. Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract.
34. De asemenea, in cursul derularii lucrarilor, membrii Corpului pot exprima in scris, fata de clientii lor, recomandari sau rezerve; in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesionistilor contabili. Acestia nu trebuie sa abuzeze de aceasta posibilitate.
35. O descarcare de responsabilitate, semnata de client in favoarea unui profesionist contabil, nu-l scuteste pe acesta din urma de actiunile privind stabilirea raspunderii sale, atunci cand a comis greseli.
36. Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractate, datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducatorului unitatii, trebuie sa rezilieze, motivat, contractul cu acest client.
Sectiunea 2 - Calitatea lucrarilor si autocontrolul lucrarilor executate

37. Membrii Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu constiinta si devotament. Lealitatea, impartialitatea si, in cadrul profesiei, dorinta de a fi utili clientilor lor trebuie sa le inspire recomandarile pe care le fac si sa le ghideze executarea lucrarilor.
Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de castig.
38. Membrii Corpului trebuie sa cunoasca personal anumite aspecte fundamentale ale executarii lucrarilor, ceea ce implica necesitatea ca anumite insarcinari sa nu poata fi repartizate colaboratorilor.
De fiecare data cand o sarcina este repartizata, expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa se asigure ca au fost respectate de colaboratorii sai toate criteriile de calitate cerute executarii lucrarilor incredintate.
39. Programarea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor lor este necesara pentru garantarea calitatii, permitand asigurarea unei repartizari adecvate a lucrarilor colaboratorilor.
Eficacitatea planificarii presupune existenta unui proces permanent si materializat, dupa modalitatile adaptate la dimensiunea si la activitatea societatii comerciale.
40. Membrii Corpului au dreptul si datoria sa studieze in folosul clientilor lor, in conditiile respectarii legalitatii, sinceritatii si corectitudinii, masurile susceptibile sa evite plata unor cheltuieli pentru drepturi, taxe si impozite nedatorate.
41. Orice participare voluntara la o frauda fiscala atrage, pe langa sanctiunile fiscale si penale prevazute de lege, si sanctiuni disciplinare pentru membrii Corpului care se fac vinovati de aceasta.
42. Calitatea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor acestora consta in constiinciozitatea si competenta acestora in realizarea lor.
In acest sens expertii contabili si contabilii autorizati aplica:
a) principiile contabilitatii;
b) normele Corpului privind exercitarea profesiei si executarea lucrarilor, care trebuie sa fie in masura sa justifice aplicarea acestora prin documente corespunzatoare.
43. La finele fiecarei lucrari, profesionistul contabil intocmeste un raport privind executarea lucrarii respective; acest document relateaza constatarile efectuate si permite sa se precizeze intinderea si calitatea lucrarilor. Mai mult, acest document se va dovedi util in cazul unor eventuale litigii ulterioare. In acest sens, profesionistul contabil trebuie sa fie in masura sa justifice constatarile sale in executarea lucrarilor incredintate de clienti prin documente corespunzatoare: dosarul de lucru alimentat in permanenta cu informatii si date va fi suportul care va permite o imbunatatire a calitatii prestatiilor.
44. Membrii Corpului, impreuna cu colaboratorii lor raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute de lege. Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila, situand pe expertul contabil si contabilul autorizat printre confidentii societatii ca: avocati, medici si notari.
Faptele implicate in secretul profesional au o cuprindere larga, incluzand nu numai pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele despre care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta, nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public.
Sectiunea 3 - Plata lucrarilor efectuate

45. Expertii contabili si contabilii autorizati primesc pentru lucrarile efectuate numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar care a dispus efectuarea lucrarii.
46. Onorariile nu pot fi platite sub forma avantajelor in natura, comisioane sau participatii aparente sau oculte; membrii Corpului nu trebuie sa accepte nici o plata susceptibila a le prejudicia independenta, care nu reprezinta contravaloarea unei lucrari efectuate sau care este platita in scopul acoperirii unor procedee abuzive practicate de client. In principiu, acceptarea de bunuri sau servicii nedatorate constituie o amenintare pentru independenta profesionistului contabil. Astfel, o ospitalitate sau cadouri peste uzantele obisnuite, oferirea unor concesii sau reduceri comerciale particulare pentru achizitionarea de bunuri sau servicii trebuie refuzate.
47. Onorariile sunt convenite liber cu clientul, pe principiul pretului si concurentei libere, totalul onorariilor putand varia, in functie de natura sau complexitatea lucrarilor, de calificarea expertului contabil, a contabilului autorizat si a colaboratorilor acestora, precum si de timpul necesar executarii lucrarilor.
48. Lucrarile efectuate de membrii Corpului nu pot fi comparate unele cu altele datorita, in special, diversitatii structurii clientelei. Pentru aceasta, membrii Corpului sunt sfatuiti:
• sa stabileasca concret cu clientul, inainte de inceperea lucrarilor, contractul de prestari de servicii, definind lucrarile de efectuat, onorariile ce decurg si modalitatile de plata;
• pentru lucrarile care se repeta, sa indice in facturi lucrarile noi sau suplimentare care au fost executate in cursul perioadei respective, comparativ cu cele realizate in perioada exercitiului financiar precedent;
• in toate facturile sa faca referire la contractul incheiat.
49. Atat pentru asigurarea libertatii de alegere a profesionistilor contabili de catre clienti, cat si a independentei membrilor Corpului, acestia nu pot incheia contracte globale avand ca obiect tinerea, centralizarea, incheierea, supravegherea sau verificarea contabilitatii sau a conturilor de orice natura. In toate cazurile, obiectul contractului trebuie sa precizeze lucrarile de executat, in asa fel incat acestea, din punctul de vedere al executantului, sa nu fie incompatibile; de exemplu, acelasi membru al Corpului nu poate sa tina contabilitatea unui client, sa-i verifice si sa-i certifice bilantul contabil.
50. Faptul ca un expert contabil sau un contabil autorizat a indicat unui client numele unuia dintre colegii sai nu il indreptateste sa pretinda o parte din onorarii.
Impartirea onorariilor intre colegi, fara participarea unuia dintre ei la executarea lucrarilor, este interzisa.
51. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele financiare obtinute de client gratie grijii sau interventiilor profesionistului contabil, cum ar fi: procentaj din profit, dintr-o pierdere care a fost evitata, dintr-un impozit economisit sau restituit etc.
Conventiile care asociaza expertul contabil sau contabilul autorizat cu clientul sau sunt interzise.
52. Onorariile se platesc, lunar, la terminarea lucrarilor sau la finele exercitiului financiar. Sunt admise, in cadrul conditiilor contractuale, platile de avansuri sau aconturi, cu lichidarea la termenul final contractat.
53. In caz de diferende asupra totalului onorariilor intre client si profesionistul contabil, acesta trebuie sa depuna straduintele necesare pentru a-l convinge pe client sa accepte arbitrajul presedintelui consiliului filialei, care poate fi inlocuit de un membru al consiliului. Clientul nu are obligatia de a accepta un asemenea arbitraj. In aceasta situatie, profesionistul contabil are posibilitatea de a utiliza procedura dreptului comun.
Sectiunea 4 - Pastrarea arhivelor clientilor

54. Pastrarea documentelor contabile nu este un atribut al profesionistului contabil care tine contabilitatea clientului sau. Aceasta este o obligatie exclusiva a clientului.
55. Modalitatea de predare-primire a documentelor justificative in vederea contabilizarii, cat si a registrelor contabile tinute de profesionistul contabil trebuie stabilita prin contract sau printr-o anexa la acesta, cu nominalizarea lor si a termenelor de predare-primire intre partile contractante; profesionistul contabil nu are dreptul de a pastra in arhiva sa documentele justificative si registrele clientului sau.
56. In cazul in care clientul intarzie sau neglijeaza respectarea termenelor contractuale de predare-primire a documentelor justificative, a registrelor contabile si a situatiilor si declaratiilor periodice, profesionistul contabil va proceda la punerea in intarziere a clientului sau, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Aceasta scrisoare se pastreaza la dosarul clientului, facand dovada, daca este cazul, a bunei sale credinte de indeplinire a obligatiilor sale de a restitui clientului documentele respective.
57. Daca acest demers a ramas fara rezultat si daca clientul a disparut - examinarea registrului de comert permite sa se verifice daca acesta a fost efectiv radiat -, membrul Corpului este obligat sa conserve documentele in cauza, pe durata prevazuta de lege, in caz contrar suportand sanctiunile legale.

Capitolul 3 - Raporturile membrilor Corpului intre ei

Sectiunea 1 - Indatoriri de colegialitate

58. Membrii Corpului isi datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Membrii Corpului trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rau-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu in folosul lor sau in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Corpului.
59. Membrul Corpului care are o neintelegere cu un coleg trebuie sa incerce mai intai sa concilieze cu acesta; in caz de nereusita, el il poate informa despre aceasta pe presedintele consiliului filialei.
60. O plangere formulata cu usurinta impotriva unui coleg constituie o culpa. O plangere calomnioasa este o abatere grava.
61. Membrii Corpului, chestionati in materie disciplinara, sunt obligati sa evidentieze toate faptele pe care le cunosc, in timpul cercetarii.
Sectiunea 2 - Acceptarea executarii unor lucrari atunci cand un membru al Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client

62. Un membru al Corpului poate fi solicitat sa execute lucrari speciale sau sa dea consultatii care sa se adauge celor pe care le efectueaza deja un coleg, membru al Corpului, care isi pastreaza in continuare atributiile. In aceasta situatie, serviciile sau consultatiile pot fi cerute de client, dupa consultarea sau la cererea membrului Corpului in functie (sau fara a cere parerea acestuia) sau de catre membrul Corpului in functie.
63. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa indeplineasca obligatia profesionala cu acceptul clientului de a cere, de regula in scris, membrului Corpului aflat in functie, informatiile necesare, indicand natura generala a cererii sale.
64. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa-si limiteze serviciile la misiunile sau la consultatiile speciale ce i-au fost cerute, facand recomandarile cuvenite, fara sa exprime nici o critica fata de lucrarile sau competenta membrului Corpului in functie.
Sectiunea 3 - Inlocuirea unui coleg

65. Membrul Corpului chemat de un client sa inlocuiasca pe un alt membru al Corpului nu trebuie sa accepte executarea lucrarilor decat:
• dupa ce a obtinut din partea clientului autorizarea de a-l contacta pe colegul predecesor si de a obtine de la acesta informatiile necesare privind activitatile clientului;
• dupa ce s-a asigurat ca inlocuirea nu este motivata de considerente rezultand din dorinta clientului de a eluda efectele unei respectari stricte a indatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele predecesorului de a aduce la lumina adevarul, de a respecta si a cere respectarea legilor si a reglementarilor in activitatile respective;
• dupa ce a obtinut justificarea (dovada) platii onorariilor datorate colegului predecesor, cand acestea rezulta clar dintr-un contract, si tinand seama de faptul ca executarea efectiva si corecta a lucrarilor nu este contestata de client;
• abtinandu-se de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
• asigurand pastrarea secretului informatiilor primite din partea colegului predecesor.
66. Membrul Corpului aflat in functie trebuie sa transmita succesorului sau, dupa ce acesta a incheiat contractul cu clientul, toate registrele si documentele clientului, care sunt sau pot fi in posesia sa, fara intarziere, avizandu-l pe client in consecinta: toate acestea se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de predator si primitor.

Capitolul 4 - Raporturile membrilor cu Corpul

Sectiunea 1 - Puterea de control a consiliilor filialelor

67. Inscrierea in Tabloul Corpului comporta alegerea domiciliului in raza teritoriala a consiliului unei filiale a Corpului; solutionarea litigiilor survenite intre membri si organele Corpului vor fi de competenta filialei respective.
68. Consiliul filialei poate sa verifice si sa se asigure ca societatea comerciala de expertiza contabila, sucursalele si birourile secundare ale acesteia sunt sub conducerea si supravegherea permanenta si efectiva a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului.
69. Consiliul superior si consiliile filialelor au obligatia organizarii si exercitarii examinarii profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
70. Membrii Corpului, in raporturile lor cu consiliile Corpului, trebuie sa dea dovada de amabilitate si respect, primind din partea acestora intelegerea colegiala datorata.
71. Comisiile de disciplina au competenta pe tot cuprinsul razei teritoriale a filialei pe langa care functioneaza si pot sa se asigure de conditiile efective de conducere si de organizare a societatilor comerciale de profil. Ele au puterea de decizie fata de membrii Corpului.
72. Comit o incalcare a indatoririlor fata de profesie si a obligatiilor speciale din sarcina lor, fiind pasibili, prin aceasta, de sanctiunile disciplinare prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, cu exceptia suspendarii si a radierii din Tabloul Corpului, acei membri ai consiliilor Corpului si ai comisiilor de disciplina care, cu ocazia exercitarii functiilor lor elective, se fac vinovati de orice act, cuvant sau inscrisuri facute cu stiinta, in scopul impiedicarii functionarii normale a organismelor alese ale profesiunii sau pentru impiedicarea exprimarii libere a opiniei personale de catre membrii lor.
73. Oricare membru al unui consiliu al Corpului care, fara un motiv temeinic, refuza sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrarilor ce ii revin, fie in cadrul consiliilor, fie in cadrul comisiilor de disciplina, este considerat demisionat din calitatea sa de membru al consiliului sau al comisiei din care face parte, sub rezerva sanctiunii disciplinare al carei obiect ar putea fi.
Constatarea renuntarii la indeplinirea functiilor pentru care a fost ales membrul respectiv se face la cererea oricarei persoane sau organism interesat, prin decizia Consiliului superior, sau, la cererea acestuia, prin decizia Ministerului Finantelor, cand cel in cauza a fost numit de acesta, dupa ce in prealabil:
a) a fost consultata, in termen de maximum 30 de zile, sectiunea sau comisia din care facea parte cel considerat demisionat sau Comisia superioara de disciplina, in cazul persoanelor desemnate de ministrul finantelor;
b) a fost consultat consiliul filialei, pentru constatarea renuntarii la indeplinirea functiilor pentru care a fost numita de ministrul finantelor persoana respectiva, pe langa filialele Corpului;
c) cel considerat demisionat a fost convocat si ascultat de fiecare dintre organismele care sunt chemate, fie sa constate renuntarea membrului, fie sa fie consultate in problema respectiva;
d) au fost indeplinite procedurile de motivare a constatarii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.
74. Comisiile Corpului nu pot sa primeasca si sa accepte demisia nici unui membru al acestora, care face obiectul unei actiuni disciplinare, inainte de a se fi hotarat asupra acestei actiuni.
Sectiunea 2 - Cotizatiile profesionale

75. Membrii Corpului au obligatia sa plateasca direct Consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului sunt inscrisi taxele de inscriere si cotizatiile cuvenite pentru anul respectiv.
Sectiunea 3 - Obligatiile membrilor Corpului privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare

76. Pentru a permite consiliilor filialelor sa-si indeplineasca una dintre principalele lor atributii, aceea de a supraveghea buna desfasurare a activitatii membrilor Corpului in raza teritoriala a autoritatii lor, orice membru chemat sa raspunda de consecintele unor decizii administrative sau judiciare este obligat sa informeze in scris despre aceasta pe presedintele consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris, in termen de 5 zile.

Capitolul 5 - Raporturile membrilor cu administratia publica

77. Membrii Corpului trebuie sa intretina cu administratia publica raporturi amabile si de politete, actionand, de asemenea, cu lealitate in relatiile lor profesionale cu reprezentantii acestora.

Titlul III - INDATORIRI PROPRII ALE SOCIETATILOR RECUNOSCUTE DE CORP


Capitolul 1 - Caracteristici generale

78. Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia, individual, in cabinete proprii sau ca salariati la o societate comerciala recunoscuta de Corp.
De asemenea, ei se pot constitui in societati comerciale, potrivit legii.
79. Caracteristicile acestor societati comerciale sunt date de conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca potrivit art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, si anume:
• sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau de contabil autorizat. Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activitati economice sau comerciale;
• majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale. Pentru respectarea principiului independentei profesiei si pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societatii comerciale de expertiza contabila, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea actionarilor sau asociatilor in cadrul societatilor comerciale de expertiza contabila se intelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt experti contabili, membri ai Corpului. Prin detinerea majoritatii actiunilor sau partilor sociale de catre expertii contabili se intelege, de asemenea, ca cel putin 51% din numarul si valoarea lor totala sunt detinute de experti contabili, membri ai Corpului;
• consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales, in majoritate, dintre actionarii sau asociatii experti contabili. si in sensul acestei conditii, prin majoritate se intelege ca in alcatuirea consiliului de administratie al societatii comerciale de expertiza contabila cel putin 51% dintre actionari sau asociati sunt experti contabili, membri ai Corpului.
Un membru al Corpului poate fi ales numai in consiliul de administratie al unei singure societati comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligatiile si raspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila, consiliilor lor de administratie sau administratorului unic.
Pastrandu-si neatins principiul independentei, societatile comerciale de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile;
• actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de adunarea generala. Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.

Capitolul 2 - Modalitatea in care societatile comerciale de expertiza contabila pot deveni membre ale Corpului

Sectiunea 1 - Societati comerciale de expertiza contabila romane

80. Societatile comerciale de expertiza contabila romane pot deveni membre ale Corpului prezentand sectiunii profesionale de care apartin cererea de inscriere in Tabloul Corpului filialei pe teritoriul careia isi au sediul social, insotita de dosarul cuprinzand dovezile din care rezulta indeplinirea conditiilor aratate mai sus. In plus, dosarul va cuprinde si dovezile privind indeplinirea urmatoarelor conditii:
• Denumirea sociala. Denumirea sociala trebuie sa fie conforma cu obiectul societatii comerciale de expertiza contabila. Se va evita referinta la: nume de persoane exterioare societatii comerciale, numele unor membri ai societatii comerciale care-si angajeaza raspunderea lor alaturi de cea a societatii comerciale. Denumirea nu trebuie sa faca referinta la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientela. Este, de asemenea, interzisa orice mentiune susceptibila sa creeze confuzie in legatura cu exercitarea altei activitati (de exemplu: consultatii juridice), fie sa induca publicul in eroare in ceea ce priveste independenta societatii comerciale fata de clientii sai sau asupra naturii lucrarilor pe care ea este in drept sa le execute.
• Inmatricularea societatii comerciale. Cunoscand ca, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridica se obtine dupa inregistrarea societatii comerciale la Registrul comertului si, intrucat contractul si statutul societatii comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decat activitatile prevazute mai sus, indeplinirea acestei conditii se va efectua in doua etape:
• prima etapa: prezentarea la consiliul filialei a contractului si a statutului societatii comerciale pentru avizare, inainte de autentificarea acestora la notarul public; aceasta cerinta este motivata de dreptul consiliului filialei de a cere modificarile necesare in proiectul de contract si de statut (de exemplu: denumirea, structura capitalului social, calitatea asociatilor/actionarilor etc.)
• a doua etapa: depunerea la dosar a dovezii de inregistrare la Registrul comertului.
• Cumulul de functii. Membrii Corpului, asociati sau actionari ai unei societati comerciale recunoscute de Corp, trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Corpului filialei in care-si au domiciliul stabil, in calitate de experti contabili sau contabili autorizati, exercitandu-si profesia cu titlu independent.
Un conducator (administrator) al unei societati comerciale inscrise in Tabloul Corpului nu poate fi si salariat al unui coleg sau al altei societati comerciale recunoscute de Corp. El nu poate fi conducator (administrator) decat intr-o singura societate comerciala recunoscuta de Corp.
Sectiunea 2 - Societati comerciale de expertiza contabila straine

81. Persoanele juridice straine, care nu au sediul in Romania, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si prezentului cod.
82. Persoanele juridice straine pot cere inscrierea in Tabloul Corpului la filiala in a carei raza teritoriala isi au stabilita resedinta, pe baza aprobarii Consiliului superior, prezentand o cerere in acest sens si dosarul cu urmatoarele documente:
• fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atesta calitatea de expert contabil si contabil autorizat in tara de origine, insotite de traducerea autentificata in limba romana pentru tot personalul strain, indiferent daca acestia sunt salariati, asociati sau actionari ai societatii comerciale solicitante;
• dovezile din care sa rezulte ca cetatenii straini care fac parte din personalul societatii comerciale solicitante ca salariati, asociati sau actionari, au sustinut si au promovat examenul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si al celei fiscale si contabile, potrivit Regulamentului de organizare a acestei examinari si a programei analitice stabilite de Consiliul superior.
83. Inscrierea in Tabloul Corpului filialei respective se face, atat in partile acestuia, rezervate expertilor contabili sau contabililor autorizati straini, cat si in partea rezervata persoanelor juridice straine sau reprezentantelor acestora, autorizate sa exercite activitati de expertiza contabila sau de contabili autorizati in tara noastra.
84. In cazurile in care persoana juridica straina incalca dispozitiile prezentului cod, Corpul va lua legatura cu organizatia omonima din tara de origine a persoanei juridice straine, informand-o despre fapta comisa si despre sanctiunea aplicata.

Capitolul 3 - Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila

85. Drepturile stabilite si obligatiile impuse membrilor Corpului se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila recunoscute de Corp, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales.
86. In toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, sa asigure conducerea efectiva a societatilor lor comerciale de expertiza contabila ai caror asociati sau actionari sunt iar, pe de alta parte, sa-si aduca contributia la indeplinirea lucrarilor ce le-au fost incredintate, gradul de participare personala - caracteristica esentiala oricarei activitati liberale - fiind cerut de natura lucrarilor executate.
87. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica, de catre:
• conducatorul (administratorul) societatii, drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiilor publice etc.), acesta avand dreptul de semnatura in numele acesteia;
• expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lucrari executate, prin semnarea acestora alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.
88. Societatile comerciale de expertiza contabila au obligatia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenita in:
• contractul de societate si statutul societatii comerciale;
• lista asociatilor sau actionarilor societatii comerciale;

Titlul IV - DISPOZITII DIVERSE


Capitolul 1 - Prevederi generale

Sectiunea 1 - Depunerea juramantului

89. Membrii Corpului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, depun la dosarul de inscriere in Tabloul Corpului juramantul scris in forma urmatoare:
"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)."
Sectiunea 2 - Sediul si competenta teritoriala a filialelor

90. Cererea de inscriere in Tabloul Corpului se face de catre expertii contabili, contabilii autorizati si societatile comerciale de expertiza contabila la sediul filialei Corpului pe teritoriul careia acestia isi au domiciliul sau sediul social, conform Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
Orice litigiu dintre Consiliul superior sau consiliul filialei si membrii Corpului va fi de competenta organelor de jurisdictie ale sediului consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris membrul Corpului.

Capitolul 2 - Sindicate si asociatii profesionale

91. Membrii Corpului au dreptul sa se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociatii profesionale, potrivit prevederilor legale.
Aceste sindicate sau asociatii se pot reuni in grupuri sau uniuni sindicale sau de asociatii, conform legislatiei in vigoare.
92. In vederea asigurarii unei stranse legaturi cu Corpul, gruparile profesionale au obligatia sa trimita consiliului filialei pe teritoriul careia isi au sediul, in termen de o luna de la data constituirii:
• o declaratie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cuprinzand numele, prenumele, calitatea si adresa fondatorilor, indicarea sediului social, si un exemplar al statutului;
• in aceleasi termene, forme si detalii, modificarile aduse celor prevazute la alineatul precedent;
• declaratia poate fi, de asemenea, depusa la sediul consiliului filialei respective, contra dovada de primire.
93. Sindicatele sau asociatiile profesionale trebuie sa respecte in mod deosebit:
• atributiile consiliilor Corpului si celorlalte organe de pe langa aceste consilii, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994;
• drepturile si obligatiile membrilor Corpului si ale societatilor comerciale recunoscute de Corp, care rezulta din reglementarile legale si din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului si din prezentul cod.
94. De asemenea, o actiune clara, in mod liber disciplinata si orientata catre binele comun, nu numai al profesiei, dar mai ales al intereselor economice generale ale tarii, trebuie sa gaseasca pe langa consiliile Corpului o larga audienta, intelegere si aplicare.

Capitolul 3 - Dispozitii finale

95. Organizarea profesiei si regulile privind conduita etica si profesionala se aplica obligatoriu profesionistilor contabili, membri ai Corpului.
96. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competentei profesionale, este obligat sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul activitatii sale, consacrand anual timpul necesar perfectionarii sale continue.
97. Toate actele contrare dispozitiilor prezentului cod, fiind emise cu violarea juramantului prestat de catre membrii Corpului, sunt pasibile de sanctiuni disciplinare cand nu sunt urmate de prejudicii, iar cand acestea se produc, sunt pasibile de sanctiunile dreptului comun.
98. Pentru corecta aplicare a prevederilor prezentului cod si a Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, o data cu inscrierea in Tabloul Corpului, fiecarui membru al Corpului i se va inmana, sub semnatura, atat codul, cat si Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.

cosminab
Coffe-drinker
Posts: 1
Joined: Mon Sep 06, 2010 12:17 am

Re: Codul privind conduita etica si profesionala a membrilor

Post by cosminab » Mon Sep 06, 2010 10:01 pm

dmldone wrote:Codul privind Conduita Etica si Profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania, publicat in M. Of. partea I nr. 276/27.11.1995


Titlul I - DISPOZITII GENERALE

1. Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe profesionistii contabili in conduita lor, in relatiile profesionale cu ceilalti, se refera la:
a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie sa fie drept, cinstit si sincer in executarea lucrarilor sale.
b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice care ar putea sa-i impiedice obiectivitatea.
El trebuie sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale.
c) Independenta. Cand isi exercita profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa, cum ar fi:
• implicarea financiara, directa sau indirecta, in activitatile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, detinerea de participatii la capital, darea sau luarea cu imprumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai;
• implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client, in calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul directiunii acestuia;
• acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfarsi printr-un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a pastra pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
• incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
• conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totala a societatii de expertiza sau a unui practician individual; aceasta presupune sa nu se ocupe majoritatea activitatii profesionistilor contabili cu executarea de lucrari pentru o singura unitate patrimoniala, respectiv societate comerciala;
• acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat in suma absoluta, prin contract sau conventie.
Lista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa si orice membru al Corpului nu trebuie sa se gaseasca intr-o situatie de natura a-i stirbi independenta, chiar daca nu se afla sub incidenta cazurilor de incompatibilitate aratate mai sus.
d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie sa respecte caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizat in mod expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca aceasta divulgare (de exemplu: nedenuntarea unor infractiuni).
e) Norme tehnice si profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa efectueze lucrarile sale in conformitate cu normele tehnice si profesionale care ii sunt aplicabile.
f) Competenta profesionala. Profesionistul contabil trebuie sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul carierei sale profesionale si sa nu efectueze decat lucrarile pe care el insusi sau societatea comerciala din care face parte le poate realiza cu competenta profesionala.
g) Comportare deontologica. Profesionistul contabil trebuie sa se comporte intr-un mod compatibil cu buna reputatie a profesiunii si trebuie sa se abtina de la orice conduita de natura sa aduca atingere acestei reputatii.
2. Prevederile acestui cod au ca ratiune protectia fiecarui profesionist luat individual, cat si a tertilor, deoarece Corpul este garant:
• pentru public, al calitatii si fiabilitatii prestatiilor expertilor contabili si ale contabililor autorizati;
• pentru membrii Corpului, al unei sanatoase si libere concurente, asigurata indeosebi prin principiile liberei alegeri, de catre client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l doreste, al independentei profesionale a acestora.
3. Necesitatea de a se asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor membri sa aiba calitati esentiale, cum sunt:
• stiinta, competenta si constiinta profesionala;
• independenta spirituala si dezinteres material;
• moralitate, probitate si demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
a) sa-si imbogateasca necontenit cunostintele profesionale, inclusiv pe cele de cultura generala, capabile sa-i intareasca discernamantul;
b) sa acorde fiecarei operatiuni si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala inainte de a face propuneri;
c) sa-si exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui care il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
4. Expertii contabili si contabilii autorizati sunt obligati sa execute lucrarile lor dupa tehnica si stiinta contabilitatii; de ei depinde aplicarea lor corecta, exacta si conform reglementarilor legale.

Titlul II - INDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI


Capitolul 1 - Comportamentul personal

Sectiunea 1 - Viata individuala

5. Moralitatea ireprosabila este una dintre conditiile esentiale pentru admiterea si mentinerea in Corp; orice atingere ce va fi adusa acestei conditii constituie o abatere care se sanctioneaza.
6. Toate condamnarile de drept comun si alte fapte susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei atrag dupa sine sanctiuni, mergand pana la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.
7. Toti membrii Corpului trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare probitatii, independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Corpului si membrilor sai.
Sectiunea 2 - Publicitatea personala

8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de scoli, sau de institutii de invatamant atestate de Ministerul Invatamantului.
9. Membrii Corpului pot afisa la usa domiciliului lor o placa de dimensiunile 10x5 cm cuprinzand numele, prenumele, calificarea profesionala - expert contabil sau contabil autorizat - si mentiunea Tabloului Corpului filialei de care apartin, excluzand orice marca sau indicatie cu caracter comercial sau prezentand un interes publicitar.
10. Orice publicitate personala a profesionistilor contabili este interzisa; termenul profesionist contabil cuprinde expertii contabili si contabilii autorizati, care isi exercita profesiunea cu titlu personal, individual sau in cadrul unor societati comerciale de profil; in acest sens:
• prin publicitate se intelege comunicarea catre public a informatiilor asupra serviciilor oferite sau a calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil, in scopul obtinerii de lucrari;
• anuntul este comunicarea catre public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovarii acestuia sau a societatii sale comerciale;
• oferta, directa sau indirecta, este concretizata in demersurile facute pe langa un eventual client in scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea intr-un loc public sau la sediul unei societati comerciale sau al altui agent economic.
11. In intelesul enuntat la art. 10, publicitatea si oferta sunt interzise. In acest sens se exemplifica:
• inserarile personale facute in presa, in publicatiile profesionale sau altele, prin scrisori, afise, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune si in general toate procedeele publicitare;
• oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum si uzul de mandat politic sau de functie administrativa.
Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea si oferta pentru participare la licitatiile organizate potrivit normelor legale in vigoare.
12. Anunturile sunt interzise, cu exceptia:
a) anunturilor in presa pentru angajare de colaboratori, precum si in publicatiile destinate studentilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele sa nu serveasca drept pretext pentru publicitate si sa nu contravina regulilor de etica profesionala, trebuind:
• sa aiba un caracter sobru si informativ in legatura cu postul in discutie;
• sa respecte un format corespunzator pentru fiecare publicatie, similar cu cel mai frecvent utilizat in rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzantelor internationale;
• sa foloseasca pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care sa nu fie de marimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este facut anuntul;
• sa evite orice repetare fara legatura cu recrutarea urmarita;
b) inserarii in presa locala a unor avize informand publicul despre o prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresa, indicandu-se numai: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si orele de primire; acest anunt trebuie sa aiba caracter discret;
c) inserarii in anuare, carti de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informatii necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon si profesia.
Aceste inserari nu sunt autorizate, daca se apreciaza ca anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt mentionate in ele.
Sunt interzise, de asemenea, orice inserari cu plata in listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se maresc caracterele tipografice sau care sunt incadrate in chenar.
13. O societate comerciala de expertiza poate oferi beneficiarilor o lista a lucrarilor si a serviciilor pe care este in masura sa le execute.
Se pot tipari brosuri de prezentare a cabinetului sau a societatii comerciale de expertiza ce se vor distribui elevilor, studentilor sau candidatilor la un post oferit de acestea; brosura va trebui sa cuprinda, obligatoriu, numai informatii despre istoricul, principiile de comportament, lucrarile executate, numele clientilor, modalitatea de recrutare si de formare si perfectionarea profesionala a membrilor cabinetului sau ai societatii comerciale.
14. Cu privire la publicatii si interviuri:
• cand un profesionist contabil, persoana fizica, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate mentiona calificarile sale profesionale;
• daca profesionistul contabil este membru al unei societati comerciale de expertiza, el poate sa-i mentioneze numele; in nici un caz nu pot fi date informatii asupra lucrarilor si serviciilor pe care le poate oferi societatea respectiva;
• prevederile pct. 12 lit. a) si b) sunt aplicabile si in cazul participarii profesionistului contabil la un interviu reprodus si difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totusi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie sa aiba un caracter promotional pentru el insusi sau pentru societatea comerciala careia ii apartine; el trebuie sa obtina asigurarea ca ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigente.
15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hartia cu antet destinata corespondentei. Emblema Corpului este compusa din:
• o carte-registru, simbolizand insemnul profesiei;
• un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca insemn divin doi serpi incolaciti, pretuit in Grecia antica ca avand si valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
• deviza: stiinta, independenta, moralitate, atribute esentiale ale exercitarii profesiei.
16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricarei publicitati colective pe care o considera utila in interesul profesiei.
Detaliile si modalitatile de aplicare a acestei dispozitii sunt reglementate prin decizia Consiliului superior si, cand este vorba de o publicitate colectiva locala, pe baza reglementarii consiliilor filialelor respective.
Sectiunea 3 - Exercitarea profesiei


A. Definitii

17. Prin societate de expertiza contabila se intelege societatea comerciala care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este inscrisa in Tabloul Corpului.
18. Prin experti contabili si contabili autorizati, care isi desfasoara activitatea in mod individual, se intelege: persoanele care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, inscrise in Tabloul Corpului, care isi exercita profesia cu titlu independent, individual in cadrul propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate comerciala de profil, fie la alte unitati patrimoniale. In aceasta categorie se includ, de asemenea, si expertii contabili si contabilii autorizati inscrisi in Tabloul Corpului care exercita mandatul de cenzor la societatile comerciale in conformitate cu prevederile legii.
19. Prin raport se intelege exprimarea in scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrarilor de audit legal in cadrul mandatelor de cenzori incredintate de adunarile generale ale societatilor comerciale.

B. Prevederi privind exercitarea profesiei

20. Membrii Corpului care isi exercita individual profesia pot sa o faca numai in nume propriu.
21. Expertii contabili pot sa execute lucrari care intra in atributiile contabililor autorizati.
22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.
23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societati comerciale recunoscute de Corp.
24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este incredintat pentru a fi arbitri intre doua parti ce doresc sa-si stinga litigiile pe probleme care intra in competenta lor, pe cale amiabila, daca exista acceptul ambelor parti pentru aceasta.

Capitolul 2 - Comportamentul in raport cu clientela

Sectiunea 1 - Relatiile cu clientela

25. Relatiile membrilor Corpului cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
26. In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, cum ar fi: participatii la capital, dare sau luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.
27. Membrii Corpului trebuie sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze asupra activitatii de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
28. Membrii Corpului trebuie sa acorde o atentie aparte relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.
29. Stabilirea si intretinerea relatiilor profesionale cu clientii sunt susceptibile de a antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine sa se acorde o atentie speciala atat criteriilor de alegere a unor noi clienti, cat si mentinerii celor vechi. O alta apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, consta in a prevedea situatia lor in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.
30. Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarile de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: intarzieri importante si repetate privind inchiderea periodica a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situatie financiara dezechilibrata etc.
31. Orice nou client, cat si lucrarile noi, cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul, prealabil acceptarii si incheierii contractului, al:
a) unei evaluari a riscurilor;
b) unei verificari privind respectarea principiului independentei profesiei;
c) unei aprecieri a eficientei executarii lucrarilor in raport, indeosebi, cu competenta si cu mijloacele societatii comerciale.
Decizia finala apartine expertului contabil sau contabilului autorizat.
32. Membrii Corpului trebuie sa aprecieze periodic daca eventualele schimbari intervenite in situatia clientilor sau a cabinetului/societatii lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independentei sau sa ii expuna la noi riscuri.
33. Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract.
34. De asemenea, in cursul derularii lucrarilor, membrii Corpului pot exprima in scris, fata de clientii lor, recomandari sau rezerve; in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesionistilor contabili. Acestia nu trebuie sa abuzeze de aceasta posibilitate.
35. O descarcare de responsabilitate, semnata de client in favoarea unui profesionist contabil, nu-l scuteste pe acesta din urma de actiunile privind stabilirea raspunderii sale, atunci cand a comis greseli.
36. Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractate, datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducatorului unitatii, trebuie sa rezilieze, motivat, contractul cu acest client.
Sectiunea 2 - Calitatea lucrarilor si autocontrolul lucrarilor executate

37. Membrii Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu constiinta si devotament. Lealitatea, impartialitatea si, in cadrul profesiei, dorinta de a fi utili clientilor lor trebuie sa le inspire recomandarile pe care le fac si sa le ghideze executarea lucrarilor.
Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de castig.
38. Membrii Corpului trebuie sa cunoasca personal anumite aspecte fundamentale ale executarii lucrarilor, ceea ce implica necesitatea ca anumite insarcinari sa nu poata fi repartizate colaboratorilor.
De fiecare data cand o sarcina este repartizata, expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa se asigure ca au fost respectate de colaboratorii sai toate criteriile de calitate cerute executarii lucrarilor incredintate.
39. Programarea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor lor este necesara pentru garantarea calitatii, permitand asigurarea unei repartizari adecvate a lucrarilor colaboratorilor.
Eficacitatea planificarii presupune existenta unui proces permanent si materializat, dupa modalitatile adaptate la dimensiunea si la activitatea societatii comerciale.
40. Membrii Corpului au dreptul si datoria sa studieze in folosul clientilor lor, in conditiile respectarii legalitatii, sinceritatii si corectitudinii, masurile susceptibile sa evite plata unor cheltuieli pentru drepturi, taxe si impozite nedatorate.
41. Orice participare voluntara la o frauda fiscala atrage, pe langa sanctiunile fiscale si penale prevazute de lege, si sanctiuni disciplinare pentru membrii Corpului care se fac vinovati de aceasta.
42. Calitatea lucrarilor membrilor Corpului si ale colaboratorilor acestora consta in constiinciozitatea si competenta acestora in realizarea lor.
In acest sens expertii contabili si contabilii autorizati aplica:
a) principiile contabilitatii;
b) normele Corpului privind exercitarea profesiei si executarea lucrarilor, care trebuie sa fie in masura sa justifice aplicarea acestora prin documente corespunzatoare.
43. La finele fiecarei lucrari, profesionistul contabil intocmeste un raport privind executarea lucrarii respective; acest document relateaza constatarile efectuate si permite sa se precizeze intinderea si calitatea lucrarilor. Mai mult, acest document se va dovedi util in cazul unor eventuale litigii ulterioare. In acest sens, profesionistul contabil trebuie sa fie in masura sa justifice constatarile sale in executarea lucrarilor incredintate de clienti prin documente corespunzatoare: dosarul de lucru alimentat in permanenta cu informatii si date va fi suportul care va permite o imbunatatire a calitatii prestatiilor.
44. Membrii Corpului, impreuna cu colaboratorii lor raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute de lege. Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila, situand pe expertul contabil si contabilul autorizat printre confidentii societatii ca: avocati, medici si notari.
Faptele implicate in secretul profesional au o cuprindere larga, incluzand nu numai pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele despre care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta, nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public.
Sectiunea 3 - Plata lucrarilor efectuate

45. Expertii contabili si contabilii autorizati primesc pentru lucrarile efectuate numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar care a dispus efectuarea lucrarii.
46. Onorariile nu pot fi platite sub forma avantajelor in natura, comisioane sau participatii aparente sau oculte; membrii Corpului nu trebuie sa accepte nici o plata susceptibila a le prejudicia independenta, care nu reprezinta contravaloarea unei lucrari efectuate sau care este platita in scopul acoperirii unor procedee abuzive practicate de client. In principiu, acceptarea de bunuri sau servicii nedatorate constituie o amenintare pentru independenta profesionistului contabil. Astfel, o ospitalitate sau cadouri peste uzantele obisnuite, oferirea unor concesii sau reduceri comerciale particulare pentru achizitionarea de bunuri sau servicii trebuie refuzate.
47. Onorariile sunt convenite liber cu clientul, pe principiul pretului si concurentei libere, totalul onorariilor putand varia, in functie de natura sau complexitatea lucrarilor, de calificarea expertului contabil, a contabilului autorizat si a colaboratorilor acestora, precum si de timpul necesar executarii lucrarilor.
48. Lucrarile efectuate de membrii Corpului nu pot fi comparate unele cu altele datorita, in special, diversitatii structurii clientelei. Pentru aceasta, membrii Corpului sunt sfatuiti:
• sa stabileasca concret cu clientul, inainte de inceperea lucrarilor, contractul de prestari de servicii, definind lucrarile de efectuat, onorariile ce decurg si modalitatile de plata;
• pentru lucrarile care se repeta, sa indice in facturi lucrarile noi sau suplimentare care au fost executate in cursul perioadei respective, comparativ cu cele realizate in perioada exercitiului financiar precedent;
• in toate facturile sa faca referire la contractul incheiat.
49. Atat pentru asigurarea libertatii de alegere a profesionistilor contabili de catre clienti, cat si a independentei membrilor Corpului, acestia nu pot incheia contracte globale avand ca obiect tinerea, centralizarea, incheierea, supravegherea sau verificarea contabilitatii sau a conturilor de orice natura. In toate cazurile, obiectul contractului trebuie sa precizeze lucrarile de executat, in asa fel incat acestea, din punctul de vedere al executantului, sa nu fie incompatibile; de exemplu, acelasi membru al Corpului nu poate sa tina contabilitatea unui client, sa-i verifice si sa-i certifice bilantul contabil.
50. Faptul ca un expert contabil sau un contabil autorizat a indicat unui client numele unuia dintre colegii sai nu il indreptateste sa pretinda o parte din onorarii.
Impartirea onorariilor intre colegi, fara participarea unuia dintre ei la executarea lucrarilor, este interzisa.
51. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele financiare obtinute de client gratie grijii sau interventiilor profesionistului contabil, cum ar fi: procentaj din profit, dintr-o pierdere care a fost evitata, dintr-un impozit economisit sau restituit etc.
Conventiile care asociaza expertul contabil sau contabilul autorizat cu clientul sau sunt interzise.
52. Onorariile se platesc, lunar, la terminarea lucrarilor sau la finele exercitiului financiar. Sunt admise, in cadrul conditiilor contractuale, platile de avansuri sau aconturi, cu lichidarea la termenul final contractat.
53. In caz de diferende asupra totalului onorariilor intre client si profesionistul contabil, acesta trebuie sa depuna straduintele necesare pentru a-l convinge pe client sa accepte arbitrajul presedintelui consiliului filialei, care poate fi inlocuit de un membru al consiliului. Clientul nu are obligatia de a accepta un asemenea arbitraj. In aceasta situatie, profesionistul contabil are posibilitatea de a utiliza procedura dreptului comun.
Sectiunea 4 - Pastrarea arhivelor clientilor

54. Pastrarea documentelor contabile nu este un atribut al profesionistului contabil care tine contabilitatea clientului sau. Aceasta este o obligatie exclusiva a clientului.
55. Modalitatea de predare-primire a documentelor justificative in vederea contabilizarii, cat si a registrelor contabile tinute de profesionistul contabil trebuie stabilita prin contract sau printr-o anexa la acesta, cu nominalizarea lor si a termenelor de predare-primire intre partile contractante; profesionistul contabil nu are dreptul de a pastra in arhiva sa documentele justificative si registrele clientului sau.
56. In cazul in care clientul intarzie sau neglijeaza respectarea termenelor contractuale de predare-primire a documentelor justificative, a registrelor contabile si a situatiilor si declaratiilor periodice, profesionistul contabil va proceda la punerea in intarziere a clientului sau, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Aceasta scrisoare se pastreaza la dosarul clientului, facand dovada, daca este cazul, a bunei sale credinte de indeplinire a obligatiilor sale de a restitui clientului documentele respective.
57. Daca acest demers a ramas fara rezultat si daca clientul a disparut - examinarea registrului de comert permite sa se verifice daca acesta a fost efectiv radiat -, membrul Corpului este obligat sa conserve documentele in cauza, pe durata prevazuta de lege, in caz contrar suportand sanctiunile legale.

Capitolul 3 - Raporturile membrilor Corpului intre ei

Sectiunea 1 - Indatoriri de colegialitate

58. Membrii Corpului isi datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Membrii Corpului trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rau-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu in folosul lor sau in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Corpului.
59. Membrul Corpului care are o neintelegere cu un coleg trebuie sa incerce mai intai sa concilieze cu acesta; in caz de nereusita, el il poate informa despre aceasta pe presedintele consiliului filialei.
60. O plangere formulata cu usurinta impotriva unui coleg constituie o culpa. O plangere calomnioasa este o abatere grava.
61. Membrii Corpului, chestionati in materie disciplinara, sunt obligati sa evidentieze toate faptele pe care le cunosc, in timpul cercetarii.
Sectiunea 2 - Acceptarea executarii unor lucrari atunci cand un membru al Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client

62. Un membru al Corpului poate fi solicitat sa execute lucrari speciale sau sa dea consultatii care sa se adauge celor pe care le efectueaza deja un coleg, membru al Corpului, care isi pastreaza in continuare atributiile. In aceasta situatie, serviciile sau consultatiile pot fi cerute de client, dupa consultarea sau la cererea membrului Corpului in functie (sau fara a cere parerea acestuia) sau de catre membrul Corpului in functie.
63. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa indeplineasca obligatia profesionala cu acceptul clientului de a cere, de regula in scris, membrului Corpului aflat in functie, informatiile necesare, indicand natura generala a cererii sale.
64. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie sa-si limiteze serviciile la misiunile sau la consultatiile speciale ce i-au fost cerute, facand recomandarile cuvenite, fara sa exprime nici o critica fata de lucrarile sau competenta membrului Corpului in functie.
Sectiunea 3 - Inlocuirea unui coleg

65. Membrul Corpului chemat de un client sa inlocuiasca pe un alt membru al Corpului nu trebuie sa accepte executarea lucrarilor decat:
• dupa ce a obtinut din partea clientului autorizarea de a-l contacta pe colegul predecesor si de a obtine de la acesta informatiile necesare privind activitatile clientului;
• dupa ce s-a asigurat ca inlocuirea nu este motivata de considerente rezultand din dorinta clientului de a eluda efectele unei respectari stricte a indatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele predecesorului de a aduce la lumina adevarul, de a respecta si a cere respectarea legilor si a reglementarilor in activitatile respective;
• dupa ce a obtinut justificarea (dovada) platii onorariilor datorate colegului predecesor, cand acestea rezulta clar dintr-un contract, si tinand seama de faptul ca executarea efectiva si corecta a lucrarilor nu este contestata de client;
• abtinandu-se de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
• asigurand pastrarea secretului informatiilor primite din partea colegului predecesor.
66. Membrul Corpului aflat in functie trebuie sa transmita succesorului sau, dupa ce acesta a incheiat contractul cu clientul, toate registrele si documentele clientului, care sunt sau pot fi in posesia sa, fara intarziere, avizandu-l pe client in consecinta: toate acestea se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de predator si primitor.

Capitolul 4 - Raporturile membrilor cu Corpul

Sectiunea 1 - Puterea de control a consiliilor filialelor

67. Inscrierea in Tabloul Corpului comporta alegerea domiciliului in raza teritoriala a consiliului unei filiale a Corpului; solutionarea litigiilor survenite intre membri si organele Corpului vor fi de competenta filialei respective.
68. Consiliul filialei poate sa verifice si sa se asigure ca societatea comerciala de expertiza contabila, sucursalele si birourile secundare ale acesteia sunt sub conducerea si supravegherea permanenta si efectiva a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului.
69. Consiliul superior si consiliile filialelor au obligatia organizarii si exercitarii examinarii profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
70. Membrii Corpului, in raporturile lor cu consiliile Corpului, trebuie sa dea dovada de amabilitate si respect, primind din partea acestora intelegerea colegiala datorata.
71. Comisiile de disciplina au competenta pe tot cuprinsul razei teritoriale a filialei pe langa care functioneaza si pot sa se asigure de conditiile efective de conducere si de organizare a societatilor comerciale de profil. Ele au puterea de decizie fata de membrii Corpului.
72. Comit o incalcare a indatoririlor fata de profesie si a obligatiilor speciale din sarcina lor, fiind pasibili, prin aceasta, de sanctiunile disciplinare prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, cu exceptia suspendarii si a radierii din Tabloul Corpului, acei membri ai consiliilor Corpului si ai comisiilor de disciplina care, cu ocazia exercitarii functiilor lor elective, se fac vinovati de orice act, cuvant sau inscrisuri facute cu stiinta, in scopul impiedicarii functionarii normale a organismelor alese ale profesiunii sau pentru impiedicarea exprimarii libere a opiniei personale de catre membrii lor.
73. Oricare membru al unui consiliu al Corpului care, fara un motiv temeinic, refuza sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrarilor ce ii revin, fie in cadrul consiliilor, fie in cadrul comisiilor de disciplina, este considerat demisionat din calitatea sa de membru al consiliului sau al comisiei din care face parte, sub rezerva sanctiunii disciplinare al carei obiect ar putea fi.
Constatarea renuntarii la indeplinirea functiilor pentru care a fost ales membrul respectiv se face la cererea oricarei persoane sau organism interesat, prin decizia Consiliului superior, sau, la cererea acestuia, prin decizia Ministerului Finantelor, cand cel in cauza a fost numit de acesta, dupa ce in prealabil:
a) a fost consultata, in termen de maximum 30 de zile, sectiunea sau comisia din care facea parte cel considerat demisionat sau Comisia superioara de disciplina, in cazul persoanelor desemnate de ministrul finantelor;
b) a fost consultat consiliul filialei, pentru constatarea renuntarii la indeplinirea functiilor pentru care a fost numita de ministrul finantelor persoana respectiva, pe langa filialele Corpului;
c) cel considerat demisionat a fost convocat si ascultat de fiecare dintre organismele care sunt chemate, fie sa constate renuntarea membrului, fie sa fie consultate in problema respectiva;
d) au fost indeplinite procedurile de motivare a constatarii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.
74. Comisiile Corpului nu pot sa primeasca si sa accepte demisia nici unui membru al acestora, care face obiectul unei actiuni disciplinare, inainte de a se fi hotarat asupra acestei actiuni.
Sectiunea 2 - Cotizatiile profesionale

75. Membrii Corpului au obligatia sa plateasca direct Consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului sunt inscrisi taxele de inscriere si cotizatiile cuvenite pentru anul respectiv.
Sectiunea 3 - Obligatiile membrilor Corpului privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare

76. Pentru a permite consiliilor filialelor sa-si indeplineasca una dintre principalele lor atributii, aceea de a supraveghea buna desfasurare a activitatii membrilor Corpului in raza teritoriala a autoritatii lor, orice membru chemat sa raspunda de consecintele unor decizii administrative sau judiciare este obligat sa informeze in scris despre aceasta pe presedintele consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris, in termen de 5 zile.

Capitolul 5 - Raporturile membrilor cu administratia publica

77. Membrii Corpului trebuie sa intretina cu administratia publica raporturi amabile si de politete, actionand, de asemenea, cu lealitate in relatiile lor profesionale cu reprezentantii acestora.

Titlul III - INDATORIRI PROPRII ALE SOCIETATILOR RECUNOSCUTE DE CORP


Capitolul 1 - Caracteristici generale

78. Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia, individual, in cabinete proprii sau ca salariati la o societate comerciala recunoscuta de Corp.
De asemenea, ei se pot constitui in societati comerciale, potrivit legii.
79. Caracteristicile acestor societati comerciale sunt date de conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca potrivit art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, si anume:
• sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau de contabil autorizat. Aceasta conditie imperativa exclude inscrierea in contractul de societate si statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activitati economice sau comerciale;
• majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale. Pentru respectarea principiului independentei profesiei si pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societatii comerciale de expertiza contabila, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea actionarilor sau asociatilor in cadrul societatilor comerciale de expertiza contabila se intelege ca cel putin 51% din numarul membrilor sunt experti contabili, membri ai Corpului. Prin detinerea majoritatii actiunilor sau partilor sociale de catre expertii contabili se intelege, de asemenea, ca cel putin 51% din numarul si valoarea lor totala sunt detinute de experti contabili, membri ai Corpului;
• consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales, in majoritate, dintre actionarii sau asociatii experti contabili. si in sensul acestei conditii, prin majoritate se intelege ca in alcatuirea consiliului de administratie al societatii comerciale de expertiza contabila cel putin 51% dintre actionari sau asociati sunt experti contabili, membri ai Corpului.
Un membru al Corpului poate fi ales numai in consiliul de administratie al unei singure societati comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligatiile si raspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila, consiliilor lor de administratie sau administratorului unic.
Pastrandu-si neatins principiul independentei, societatile comerciale de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile;
• actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de expertiza contabila trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de adunarea generala. Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.

Capitolul 2 - Modalitatea in care societatile comerciale de expertiza contabila pot deveni membre ale Corpului

Sectiunea 1 - Societati comerciale de expertiza contabila romane

80. Societatile comerciale de expertiza contabila romane pot deveni membre ale Corpului prezentand sectiunii profesionale de care apartin cererea de inscriere in Tabloul Corpului filialei pe teritoriul careia isi au sediul social, insotita de dosarul cuprinzand dovezile din care rezulta indeplinirea conditiilor aratate mai sus. In plus, dosarul va cuprinde si dovezile privind indeplinirea urmatoarelor conditii:
• Denumirea sociala. Denumirea sociala trebuie sa fie conforma cu obiectul societatii comerciale de expertiza contabila. Se va evita referinta la: nume de persoane exterioare societatii comerciale, numele unor membri ai societatii comerciale care-si angajeaza raspunderea lor alaturi de cea a societatii comerciale. Denumirea nu trebuie sa faca referinta la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientela. Este, de asemenea, interzisa orice mentiune susceptibila sa creeze confuzie in legatura cu exercitarea altei activitati (de exemplu: consultatii juridice), fie sa induca publicul in eroare in ceea ce priveste independenta societatii comerciale fata de clientii sai sau asupra naturii lucrarilor pe care ea este in drept sa le execute.
• Inmatricularea societatii comerciale. Cunoscand ca, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridica se obtine dupa inregistrarea societatii comerciale la Registrul comertului si, intrucat contractul si statutul societatii comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decat activitatile prevazute mai sus, indeplinirea acestei conditii se va efectua in doua etape:
• prima etapa: prezentarea la consiliul filialei a contractului si a statutului societatii comerciale pentru avizare, inainte de autentificarea acestora la notarul public; aceasta cerinta este motivata de dreptul consiliului filialei de a cere modificarile necesare in proiectul de contract si de statut (de exemplu: denumirea, structura capitalului social, calitatea asociatilor/actionarilor etc.)
• a doua etapa: depunerea la dosar a dovezii de inregistrare la Registrul comertului.
• Cumulul de functii. Membrii Corpului, asociati sau actionari ai unei societati comerciale recunoscute de Corp, trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Corpului filialei in care-si au domiciliul stabil, in calitate de experti contabili sau contabili autorizati, exercitandu-si profesia cu titlu independent.
Un conducator (administrator) al unei societati comerciale inscrise in Tabloul Corpului nu poate fi si salariat al unui coleg sau al altei societati comerciale recunoscute de Corp. El nu poate fi conducator (administrator) decat intr-o singura societate comerciala recunoscuta de Corp.
Sectiunea 2 - Societati comerciale de expertiza contabila straine

81. Persoanele juridice straine, care nu au sediul in Romania, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si prezentului cod.
82. Persoanele juridice straine pot cere inscrierea in Tabloul Corpului la filiala in a carei raza teritoriala isi au stabilita resedinta, pe baza aprobarii Consiliului superior, prezentand o cerere in acest sens si dosarul cu urmatoarele documente:
• fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atesta calitatea de expert contabil si contabil autorizat in tara de origine, insotite de traducerea autentificata in limba romana pentru tot personalul strain, indiferent daca acestia sunt salariati, asociati sau actionari ai societatii comerciale solicitante;
• dovezile din care sa rezulte ca cetatenii straini care fac parte din personalul societatii comerciale solicitante ca salariati, asociati sau actionari, au sustinut si au promovat examenul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si al celei fiscale si contabile, potrivit Regulamentului de organizare a acestei examinari si a programei analitice stabilite de Consiliul superior.
83. Inscrierea in Tabloul Corpului filialei respective se face, atat in partile acestuia, rezervate expertilor contabili sau contabililor autorizati straini, cat si in partea rezervata persoanelor juridice straine sau reprezentantelor acestora, autorizate sa exercite activitati de expertiza contabila sau de contabili autorizati in tara noastra.
84. In cazurile in care persoana juridica straina incalca dispozitiile prezentului cod, Corpul va lua legatura cu organizatia omonima din tara de origine a persoanei juridice straine, informand-o despre fapta comisa si despre sanctiunea aplicata.

Capitolul 3 - Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila

85. Drepturile stabilite si obligatiile impuse membrilor Corpului se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila recunoscute de Corp, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales.
86. In toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, sa asigure conducerea efectiva a societatilor lor comerciale de expertiza contabila ai caror asociati sau actionari sunt iar, pe de alta parte, sa-si aduca contributia la indeplinirea lucrarilor ce le-au fost incredintate, gradul de participare personala - caracteristica esentiala oricarei activitati liberale - fiind cerut de natura lucrarilor executate.
87. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica, de catre:
• conducatorul (administratorul) societatii, drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiilor publice etc.), acesta avand dreptul de semnatura in numele acesteia;
• expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lucrari executate, prin semnarea acestora alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.
88. Societatile comerciale de expertiza contabila au obligatia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenita in:
• contractul de societate si statutul societatii comerciale;
• lista asociatilor sau actionarilor societatii comerciale;

Titlul IV - DISPOZITII DIVERSE


Capitolul 1 - Prevederi generale

Sectiunea 1 - Depunerea juramantului

89. Membrii Corpului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, depun la dosarul de inscriere in Tabloul Corpului juramantul scris in forma urmatoare:
"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)."
Sectiunea 2 - Sediul si competenta teritoriala a filialelor

90. Cererea de inscriere in Tabloul Corpului se face de catre expertii contabili, contabilii autorizati si societatile comerciale de expertiza contabila la sediul filialei Corpului pe teritoriul careia acestia isi au domiciliul sau sediul social, conform Regulamentului de organizare si functionare a Corpului.
Orice litigiu dintre Consiliul superior sau consiliul filialei si membrii Corpului va fi de competenta organelor de jurisdictie ale sediului consiliului filialei in al carei Tablou al Corpului este inscris membrul Corpului.

Capitolul 2 - Sindicate si asociatii profesionale

91. Membrii Corpului au dreptul sa se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociatii profesionale, potrivit prevederilor legale.
Aceste sindicate sau asociatii se pot reuni in grupuri sau uniuni sindicale sau de asociatii, conform legislatiei in vigoare.
92. In vederea asigurarii unei stranse legaturi cu Corpul, gruparile profesionale au obligatia sa trimita consiliului filialei pe teritoriul careia isi au sediul, in termen de o luna de la data constituirii:
• o declaratie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cuprinzand numele, prenumele, calitatea si adresa fondatorilor, indicarea sediului social, si un exemplar al statutului;
• in aceleasi termene, forme si detalii, modificarile aduse celor prevazute la alineatul precedent;
• declaratia poate fi, de asemenea, depusa la sediul consiliului filialei respective, contra dovada de primire.
93. Sindicatele sau asociatiile profesionale trebuie sa respecte in mod deosebit:
• atributiile consiliilor Corpului si celorlalte organe de pe langa aceste consilii, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994;
• drepturile si obligatiile membrilor Corpului si ale societatilor comerciale recunoscute de Corp, care rezulta din reglementarile legale si din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului si din prezentul cod.
94. De asemenea, o actiune clara, in mod liber disciplinata si orientata catre binele comun, nu numai al profesiei, dar mai ales al intereselor economice generale ale tarii, trebuie sa gaseasca pe langa consiliile Corpului o larga audienta, intelegere si aplicare.

Capitolul 3 - Dispozitii finale

95. Organizarea profesiei si regulile privind conduita etica si profesionala se aplica obligatoriu profesionistilor contabili, membri ai Corpului.
96. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competentei profesionale, este obligat sa-si mentina nivelul de competenta pe tot parcursul activitatii sale, consacrand anual timpul necesar perfectionarii sale continue.
97. Toate actele contrare dispozitiilor prezentului cod, fiind emise cu violarea juramantului prestat de catre membrii Corpului, sunt pasibile de sanctiuni disciplinare cand nu sunt urmate de prejudicii, iar cand acestea se produc, sunt pasibile de sanctiunile dreptului comun.
98. Pentru corecta aplicare a prevederilor prezentului cod si a Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, o data cu inscrierea in Tabloul Corpului, fiecarui membru al Corpului i se va inmana, sub semnatura, atat codul, cat si Regulamentul de organizare si functionare a Corpului.

Post Reply

Return to “Doctrine - examen de acces la CECCAR”