Modalitatea de semnare a situatiilor financiare anuale

Cadrul legislativ. Modelul de Format. Elemente continute. Aspecte practice. Model de calcul si prezentare. Cum ne verificam. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4105
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Modalitatea de semnare a situatiilor financiare anuale

Post by dmldone » Sun Nov 30, 2008 5:54 pm

Care este modalitatea de semnare a situatiilor financiare anuale, in cazul in care organizarea si conducerea contabilitatii este efectuata de o societate autorizata?
Potrivit pct. 10, alin. (2), (3) şi (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale."

Potrivit pct. 266 (2) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, "situaţiile financiare anuale au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul".

De asemenea, potrivit pct. 11.3 din "Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2007 aplicabil agenţilor economici" publicat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi ale Contabili lor Autorizaţi din România, potrivit legii.

În concluzie, în cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu persoane juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi ale Contabililor Autorizaţi din România, situaţiile financiare sunt semnate de expertul contabil desemnat să întocmească situaţiile financiare respective)în numele persoanei juridice autorizate.
sursa - anaf.ro

Post Reply

Return to “Bilantul contabil”