Page 1 of 1

Analiza vitezei de rotatie a activelor - VRA

Posted: Sun Oct 26, 2008 11:38 am
by dmldone
VRA este un mijloc de caracterizare a eficienţei utilizării activelor circulante şi un instrument practic de dimensionare a fondului de rulment normativ.

Activele circulante depind de CA şi viteza de rotaţie a activelor circulante. VRA este un indicator sintetic, calitativ, de eficienţă în care se reflectă toate schimbările intervenite în activitatea de exploatare şi cea financiară a întreprinderii. VRA caracterizează procesul de aprovizionare şi producţie, reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi încasare a producţiei.

Indicatorii folosiţi pentru a caracteriza VRA sunt:

- a) Număr de rotaţii = CA/AC,
în care AC = sold mediu active circulante şi CA = cifra de afaceri;

b) Durata în zile a unei rotaţii (DZ) = ACgT/CA, în care: T = 360 de zile;

- Influenţa modificării cifrei de afaceri (CA) se determină astfel - AC0g360/CA1 - AC0g360/CA0:

- Influenţa modificării soldului mediu al activelor circulante se determină astfel:
AC1g360/CA1 - AC0g360/CA1