Page 1 of 1

Casa de marcat in cazul bunurilor de folosinta indelungata

Posted: Sun Nov 30, 2008 5:47 pm
by dmldone
O societate care comercializeaza bunuri de folosinta indelungata trebuie sa detina casa de marcat electronica?


Da. Art. (2) alin. (1) lit. j) din O.U.G. 28/1999 care prevedea scutire de la aceasta obligaĊ£ie, a fost abrogat.


sursa - anaf.ro