Decont pentru operatiuni in participatie - model formular

Capital social. Rezerve. Rezultatul exercitiului. Rezultatul reportat. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 5100
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Decont pentru operatiuni in participatie - model formular

Post by dmldone » Fri Nov 14, 2008 10:02 am

DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIE (Cod 14-4-14) - formularul in excel este mai jos in mesaj:


Se utilizează în toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie.
1. Serveşte ca document pe baza căruia se decontează cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele virate între coparticipanţi.
2. Se întocmeşte de unitatea care ţine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar, în două exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile şi cheltuielile ce revin acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevăzute în contractele de asociere încheiate. Cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli şi venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
În decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie.
3. Circulă:
- exemplarul 1 - la compartimentul care primeşte decontul;
- exemplarul 2 - rămâne la compartimentul care ţine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi care întocmeşte decontul.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii emitente şi destinatare; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă conform contractului de asociere în participaţie;
- semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila, conducătorul compartimentului financiar-contabil.
Attachments
Decont operatiuni in participatie.rar
Decont pentru operatiuni in participatie - click aici
(2.86 KiB) Downloaded 5263 times

Post Reply

Return to “Capital si rezerve”