Monografie contabila privind primele de capital

Variatia trezoreriei; Mod de calcul; Interpretare; EBE; ESO; TOG; TIF; Fluxurile de trezorerie; Analiza fluxurilor de trezorerie; Tabloul fluxurilor de trezorerie;

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4075
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Monografie contabila privind primele de capital

Post by dmldone » Sat Dec 20, 2008 6:01 pm

Contabilitatea primelor de capital se tine cu ajutorul conturilor :

1041 “Prime de emisiune ”
1042″ Prime de fuziune/divizare”
1043 ” Prime de aport”
1044 “Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni ”

Toate sunt conturi de capitaluri si conturi de pasiv.

Inregsitrarea unei emisiuni de actiuni : 2000 actiuni cu valoarea nominala 2 ron si valoarea de emisiune 2,5 ron.

In acest caz prima de emisiune va fi 2000( 2,5-2)= 1000 ron

456 ” Decontari cu asociatii privind capitalul ” = % 5000
1011 ” Capital subscris nevarsat ” 4000
1041 “Prime de emisiune ” 1000

Conducerea societatii decide “incorporarea primelor de emisiune in capitalul social “
1041 ” Prime de emisiune ” = 1011 “Capital social ” 1000

Se decide majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor in suma de 1500 ron , in 500 actiuni.

Valoare nominala a actiunilor astfel convertite este : 500* 2 = 1000 ron
Valoarea primei de conversie este : 1500 ron-1000 ron = 500 ron

456 ” Decontari cu asociatii privind capitalul ” = % 1500
1011 ” Capital subscris si nevarsat ” 1000
1042 ” Prime de aport” 500

Conversia obligatiunilor in actiuni :

161 ” Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ” = 456 ” Decontari cu asociatii privind capitalul” 1500

In cazul unei fuziuni, societatea absorbanta preia utilaje in valoare de 5000 ron . In schimbul acestora se decide emiterea a 2000 de actiuni.

In acest caz, diferenta dintre valoarea bunurilor preluate in gestiune (5000 ron) si valoarea nominala a actiunilor emise (2000 *2 ron= 4000 ron) o constituie prima de fuziune.

Inregistrarile contabile trebuie sa reflecte atat majorarea activului firmei absorbante cu contravaloarea utilajului, cat si cresterea capitalului .
456 ” Decontari cu asociatii privind capitalul ” = % 5000
1011 ” Capital subscris si nevarsat ” 4000
1042 ” Prime de fuziune ” 1000

2131 ” Echipamente tehnologice ” = 456 ” Decontari cu asociatii privind capitalul ” 5000sursa - http://www.contzilla.ro/2008/11/monogra ... e-capital/

Post Reply

Return to “Analiza fluxului de trezorerie”