problema evaluarea intreprinderii

Riscul de exploatare; Riscul financiar; Metoda scorurilor; Analiza punctului mort sau determinarea pragului de rentabilitate; Levierul financiar; Levierul total; Punctul mort al cifrei de afaceri; Efectul de levier financiar

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
lenareg
Coffe-drinker
Posts: 1
Joined: Wed May 19, 2010 9:36 pm

problema evaluarea intreprinderii

Post by lenareg » Wed May 19, 2010 10:23 pm

Ma poate ajuta cineva cu rezolvarea urmatoarei probleme?)
Societaea A cotata la bursa ,prezinta caracteristicile financiare urmatoare:
-capitalurile proprii 100milioane
-datorii financiare 200
-imobilizari nete 220
-nevoie de fond de rulment 80
-rezultatul exploatarii 50
Se mai stie ca :
-rata dobanzii fara risc pe piata 5,7%
-prima de risc mediu pe piata actiunilor 4%
-rata medie a dobanzii la datoriile sociatatii 7,5%
-cota de impozit 40%
-coeficientul Beta 1,1
-capitalizarea bursiera a sociatatii aste actualmente de 225 milioane u.m.
-imobilizarile nete cuprind o participatie minoritara in suma de 20 milioane ,intr-o alta societate cotata , a carei valoare de piata ( pe baza mediei cursurilor ultimei luni bursiere) este de 35 milioane u.m.
-investitiile realizate de societate in cursul ultimului exercitiu au fost de 50 milioane si nevoia de fond de rulment a crescut cu 10 milioane.Cheltuielile cu amortizarea au fost de 45 milioane u.m.
S a se determine costul mediu ponderat al capitalului ca si referinta a ratei de actualizare.

Post Reply

Return to “Diagnosticul riscului de intreprindere”