Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna

Cum calculam. Ce calculam. Intrebari si raspunsuri legate de accize.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4027
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna

Post by dmldone » Wed Apr 22, 2009 2:12 pm

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE - a formularului 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă", cod 14.13.01.05

Se completează şi se depune anual, de către plătitorii de impozit la ţiţeiul şi la
gazele naturale din producţia internă, până la data de 30 aprilie a anului următor
celui de raportare.
Decontul privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenţa fiscală, după caz.

Formularul se editează în două exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
- un exemplar se păstrează de către plătitorul de impozit.

În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se datorează pentru cantităţile livrate. În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale.
Se utilizează la: declararea impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă.
Se întocmeşte de: toţi plătitorii de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, cărora le revine această obligaţie de plată.
Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;
- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate potrivit legii:
- un exemplar însoţeşte discheta depusă la organul fiscal;
- un exemplar se păstrează la plătitorul de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă.

Se arhivează la organul fiscal:
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
- formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă.


link model - http://anaf.mfinante.ro/public/wps/port ... jdRQjMwMDc!/
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Accize”